HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE 3/2013 

Syyskuu 2013

Lapset puheeksi -työmenetelmiä otetaan käyttöön ja levitetään aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaa vastaa STM:n haasteeseen ottaa käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä. Sitä aletaan soveltaa laajasti alueen kunnissa ja kuntayhtymissä. Käyttöönottoa ja käytäntöön soveltamista tukemaan laaditaan kuntakohtainen ja maakunnallinen seuranta- ja ohjausmalli.

Lue lisää...

Lapset puheeksi -seminaari Oulussa

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa seminaarin kaksiportaisen Lapset puheeksi -toimintakokonaisuuden maakunnallisen käyttöönoton lähtölaukaukseksi. Toimintakokonaisuudella on tavoitteena juurruttaa ja vakioida lasten hyvinvointia tukevat ja ongelmia ehkäisevät palvelurakenteet kuntien perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimeen.

Ohjelma

Järjestöneuvottelukunta Pohjois-Pohjanmaalle

Maakuntaan ollaan perustamassa järjestöneuvottelukuntaa tukemaan hyvinvointiohjelmaa. Valmisteluihin liittyen lokakuussa järjestetään kaikille avoimet järjestöillat Ylivieskassa, Raahessa, Oulussa ja Kuusamossa.

Lue lisää... 

Vapaaehtoistoiminnan verkostosta tietoa ja vinkkejä

Oulussa on kokoontunut nyt reilun vuoden verran vertaisohjaajille oma verkosto, joka tapaa neljä kertaa vuodessa. Lisäksi Oulussa kokoontuvat myös järjestöjen sihteerit ja tiedottajat kaksi kertaa vuodessa pohtimaan heidän tehtäviinsä liittyviä asioita sekä puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat heidän vastuualueisiinsa liittyviä asioita. Myös vapaaehtoistoiminnan wiki kasvaa käyttäjiensä mukana.

Lue lisää... 

Avaus-hanke kiihdyttää vauhtiaan

Avaus-hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoituspäätöksen ja kehittämisvaihe on käynnistynyt toukokuussa 2013. Rahoitusta ei kuitenkaan saatu täysimääräisesti, joten hankkeeseen kehittämiskohteet ovat tarkentuneet. Avauksen keskeinen kehittämistehtävä on määritellä sekä hyvinvoinnin palvelutarjotin että alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus.

Lue lisää... 

Oamk tutkii ja kehittää
Kuntalaiset ideoimaan palveluita

Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) on viime vuosina profiloitunut myös hyvinvointitiedon tuottajaorganisaatioina, erityisesti kansalaisten hyvinvointia kuvaavan kokemustiedon tuottajina. Oamkin SOHVI-hanke tuottaa arvokasta tietoa ja konkreettisia tekoja.

Lue lisää...

Versio 0.3 julkaistu
Sähköinen hyvinvointikertomus leviää kuntajohtamisen työvälineenä

Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttö lisääntyy hyvää vauhtia kunnissa. Kyseessä on teknologiaa ja tietojärjestelmiä hyödyntävä sähköinen työväline, joka tehostaa kuntasuunnittelua ja siihen sisältyvää hyvinvointikertomuksen tekemistä.

Lue lisää...

Tuiran hyvinvointipisteessä juotiin avajaiskahvit

Tuiran hyvinvointipisteessä työskentelee kaksi sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa, joiden luokse voi tulla ilman ajanvarausta. He ohjaavat terveyteen liittyvissä asioissa, kuten ravitsemuksessa, painonhallinnassa ja tupakoinnin lopettamisessa. Pisteessä voidaan mitata verenpaine, verensokeriarvot ja jopa häkäarvot sekä tehdä nopeita hoitotoimenpiteitä. Sairaanhoitajat voivat opastaa myös verkkoasioinnissa.

Lue lisää... 

Uusi julkaisu järjestö-kuntayhteistyöstä

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä -kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja Oulun kaupungin yhteisen ESKO Ehkäisevän työn kärkihankkeen vuosien 2009–2013 aikana saatuihin kokemuksiin.

Lue lisää...

Oululle tunnustus teknologiaterveyskeskuksesta

Oulu sekä 31 muuta kaupunkia ja aluetta eri puolilta Eurooppaa on saanut palkinnon tunnustukseksi ikäihmisten avuksi kehittämistään innovaatioista. Palkinnonsaajat ovat kehittäneet innovatiivisia teknologisia, yhteiskunnallisia ja organisatorisia ratkaisuja, jotka parantavat sosiaali- ja terveyspalvelujen tehoa.

Lue lisää...

MOPO-hankkeen päätösseminaari Oulussa

MOPO- hankkeen maksuton päätösseminaari kylpylä Edenissä käsittelee nuoren miehen ongelmia ja osallistavia ratkaisuja niihin. Luennoitsijana on mm. tasavallan presidentin "Ihan tavallisia asioita" -hankkeen koordinaattori Sakari Huovinen.

Lue lisää...

Knaapi-Lamminen johtajaksi SOSTEen

Anne Knaapi-Lamminen on nimitetty SOSTEn johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.8.2013 alkaen. Aiemmin Kuntaliitossa Innokylän päällikkönä työskennellyt Knaapi-Lamminen lujittaa SOSTEn vahvaa sosiaali- ja terveyspoliittista osaamista. Knaapi-Lamminen on työskennellyt myös peruspalvelukuntayhtymä Kallion johtajana.

Lue lisää..


muutosNYT on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje, jota julkaisevat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman II vaihe  2012–2014, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon  yksikkö ja Terveempi Pohjois-Suomi –hanke, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kumppanuuskeskus ja Oulu Wellness Instituutti.

Uutiskirje ilmestyy 3 - 4 kertaa vuodessa.
Tapahtumakalenteri