Ennakointi
 

Nämä sivut toimivat maakunnallisen ennakointitoiminnan viestintäkanavana. Sivuilta löydät tietoa ennakointitoiminnasta niin maakunnastamme kuin muualtakin Suomesta. Sivustolta löytyy ennakointimateriaalia, tilastollista seurantatietoa sekä linkkejä tärkeimpiin ennakointitiedon lähteisiin.

Ennakointi Pohjois-Pohjanmaan liitossa

Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa maakunnan lakisääteisestä keskipitkän- ja pitkän aikavälin ennakoinnista. Tämä ennakointityö konkretisoituu neljän vuoden välein laadittavan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistumiseen sekä määräajoin toteutettavaan koulutustarpeen ennakointiin. Maakunnallinen ennakointityö on myös tärkeä osa maakuntakaavan valmistelua.

Ennakointitoiminta on liitossa jatkuva ja osallistava prosessi. Ennakoinnin kautta etsitään uusia avauksia ja parannetaan päätöksenteon tietopohjaa. Maakunnallisen ennakointityön tueksi etsitään ja kehitetään jatkuvasti uusia välineitä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimassa maakunnan ennakointiverkostossa ovat mukana maakunnan koulutuksenjärjestäjät, alueen kehittäjäorganisaatiot, kuntien kehittämisyhtiöt sekä lukuisat muut ennakointityöstä kiinnostuneet tahot. Keskeinen osa maakunnallista ennakointitoimintaa on Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä.

Ennakointiverkosto on avoin uusille jäsenille ja ideoille!

Pohjois-Pohjanmaan ennakointiasioista lisätietoja antavat

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, puhelin 050-3366 524
Projektipäällikkö Ari Näpänkangas, puhelin 050-433 3950
Liiton sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Sepänkatu 20
90100 Oulu

Toimistomme sijaitsee Technopoliksen Oulun ydinkeskustan tiloissa, 4. kerroksessa.

Opastus on Technopoliksen vastaanotossa. Liiton toimistoon on sisäänkäynti myös Technopoliksen Nummikadun puoleiselta ovelta.