B-sarjan julkaisut
 

91. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla, 2017
- yhteenvetoraportti
- liitekartta

72. Vastuullisella soiden käytöllä tunnetuksi kosteikkomaakunnaksi. Pohjois-Pohjanmaan
 ja Länsi-kainuun suo-ohjelman loppuraportti ja yhteenveto, 2013

64. Rakennettu ympäristö voimavarana - MECI-hankkeen loppuraportti, 2011
60. Luontoparatiisit lähellämme, Kosteikot Pohjois-Pohjanmaan matkailun voimavarana, 2013
51. Elävät ydinkeskustat Pohjois-Pohjanmaalla, ELYD-hankkeen loppuraportti, 2008

48. Kulttuuriympäristö voimavaraksi Pohjois-Pohjanmaalla, julkaisuvuosi 2007
48b. Kulttuuriympäristö voimavarana, KuVa-esiselvityshankkeen loppuraportti, 2008

33. Taajamaympäristön kohentaminen, Taajamien vetovoimaisuus -hankkeen loppuraportti, 2005
32. Pohjoisen metsäteollisuuden kehityshaasteet, 2005
31. MATTI - Maaseututiestön tieisännöinnin tehostamisohjelma 2001-2004, hankkeen loppuraportti, 2004
30. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2003, 2004
29. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2002, 2003
28. Vasikkasuon maa- ja kiviaineisten ottamisen yleissuunnitelma, lyhennelmä, 2004

25. Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2004-2007,
25b. Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2004-2007, tiivistelmä, 2004

24. Anu Soikkeli, Annaelina Isola & Kaisa Mäkiniemi: Taajamien vetovoimaisuus, Selvitys Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1-alueen kuntien keskustaajamien tilasta, 2001
23 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2000, 2001
22. Pohjanmaan rantatie Pohjois-Pohjanmaalla, 2000
21. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 1999, 2000
20. Turpeen raaka-ainekäyttö, Yhteenveto, 1999
19. Alueellinen strategiatyö Koillismaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, 1999
18. Ii-Ylikiiminki-harjujakso, Lähtökohdat pohjavesien ja maa-ainesten käytölle, 1999
17. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 1998, 1999
16. Pohjois-Pohjanmaan yksityistieselvitys, 1998
15. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 1997, 1998
14. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakatsaus 1997, 1997
13. Alueiden käyttö ja ympäristö Brysselissä ja Hollannissa, 1997
12. Oulun kaupunkiseudun, Lakeuden alueen ja Ylikiimingin kunnan yhteisen jätteidenkäsittelyalueen kartoitus, 1997
11. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus vuodelta 1996, 1997
10. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintastrategia 1996, 1997
9. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus vuodelta 1995, 1996
8. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus vuodelta 1994, 1995
7. Kuntien teknisen sektorin atk-kysely 1994, yhteenveto vastauksista, 1994
6. Vuoriteollisuus 2000, Pohjois- ja Itä-Suomi, 1994
5. Lentoyhteydet Oulusta Pohjois-Venäjälle, osa Suomen Gateway-strategiaa, 1994
4. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 1993, 1994
3. Pohjois-Pohjanmaan tilastokatsaus 1994, 1994
2. Oulun kaupunkiseudun ja sen kehysalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma, 1994
1. Oulun seudun vähittäiskaupan seuranta 1993, 1993