Muut julkaisut
 

Kierrätysprojekti eli kierrätystoiminnan järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueilla ja pienissä kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun vesi- ja ympäristöpiiri. Oulu 1995

Pohjois-Pohjanmaan metsästrategia 1996-2005, osa 1. Toimintaympäristö ja metsien käyttö.Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus. Oulu 1996

Pohjoisen Suomen suunta, Strateginen asiakirja alueen kehittämiseksi. Oulu 1996 Pohjois-

Pohjanmaan kotiseutulaulut. Oulu 1997

Mia Rantajärvi: Juhlapuheista käytäntöön, katsaus Poohjois-Pohjanmaan kulttuuritoimintaan. Oulun Yliopisto, taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja A. Kirjallisuus 13 2003

Pohjois-Pohjanmaan talouskatsaus 2004

Pohjalaiset naiset - maaseudun naisten yrittäjyysohjelma

Pohjoiset, perifeeriset harvaan asutut alueet Euroopan Unioinissa

Pohjois-Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistaminen, kyselytutkimus

Avoin Pohjois-Suomi, Pohjois-Suomen Strategia 2015

Avoin Pohjois-Suomi, Pohjois-Suomen Strategia 2015, yhteenveto toimenpide-esityksistä

Valtatie E8 Läntisen Suomen valtaväylä

Suomen päärata - Pohjoinen linkki Euroopan liikennejärjestelmässä

Keski-Pohjanmaan, Pietarsaaren ja Oulun Eteläisen alueen korkeakoulurakenteen kehittäminen - selvitystyön raportti

VTT Tutkimusraportti: Seinäjoki-Oulu Yhteiskuntataloudellinen vaikutusarvio

Sosioekonomiset terveyserot Pohjois-Pohjanmaalla (THL 31/2009) 

UUSI POHJOINEN - Suunta Suomelle! -strategia ja sen tiivistelmä

Valokuitua! Verkkorakentamisen ratkaisuja. Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi (Loppuraportti)