Opas Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan tavanomaisen rakentamisen tarjouspyynnöistä ja vaatimuksista
 

Opas Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan tavanomaisen rakentamisen tarjouspyynnöistä ja vaatimuksista

Barentskeskus Oy on laatinut Pohjois-Pohjanmaan liitolle rakennusalan yrityksille kohdennetun oppaan Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan tavanomaisen rakentamisen tarjouspyynnöistä ja -vaatimuksista. Opas sisältää keskeisten hankintatietokantojen osoitteet ja ohjeet rekisteröitymiseen.

Esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa Kiirunassa ja Jällivaarassa molempien kaupunkien siirto laajenevien kaivosten tieltä on jo alkanut. Kiirunassa rakentamistarve on 450 000 ja Jällivaarassa 300 000 neliötä. Tarve kattaa kerros-, rivi-, pari- ja omakotitalot. Kustannukset maksaa LKAB. Alkuvaiheen v. 2016-2020 kustannuksien arvioidaan olevan noin 1,9 mrd €. Alueilla rakennetaan uusiksi myös kaupunkien tie- ja katuverkostot. Pohjois-Norjassa puolestaan on käynnissä tai käynnistymässä useita satamaprojekteja Narvikissa, Hammerfestissa, Tromssassa ja Kirkkoniemessä. Tuulivoimainvestointien arvioidaan olevan 15 mrd € arvoiset seuraavan vuosikymmenen aikana. Pohjois-Norjalle on tyypillistä myös voimakas tavanomainen rakentaminen: asunnot, julkiset rakennukset, kuten urheiluhallit, sairaalat, vanhainkodit, päiväkodit sekä tiet, tunnelit ja sillat. Pohjois-Norjan tavanomaisen rakentamisen tarjpuspyynnöt v. 2015 olivat noin 4 mrd €. Vientimahdollisuudet maakunnan yrityksille ovat valtavat.

Opas Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan tavanomaisen rakentamisen tarjouspyynnöistä ja vaatimuksista

Oulun kauppakamarin Suuntana Ruotsi-opas

Oulun kauppakamarin Suuntana Norja-opas

Business Oulun Ruotsin ja Norjan vientiä koskevat sivut

Barentskeskus Oy:n sivusto

Yhteystiedot: Tiina Rajala p. 040 685 4033