Numero 10 (2013)
 
Pohjois-Pohjanmaa -palkinto 10 (2013)

Järjestöneuvos Marja Irjala

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon järjestöneuvos Marja Irjalalle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Pohjois-Pohjanmaan lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyväksi. Marja Irjala on toiminut Nuorten Ystävät ry:n toiminnanjohtajana ja pääsihteerinä yli 20 vuoden ajan. Hän on henkilökohtaisella panoksellaan vahvasti vaikuttanut lasten ja nuorten hyväksi tehtävän työn juurtumiseen pohjoispohjalaiseen järjestökenttään. Pohjois-Pohjanmaa palkinto on kuvanveistäjä Sanna Koiviston muotoilema pienoisveistos, joka symboloi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa.

Pohjois-Pohjanmaa on Nuorten maakunta. Maakunta on keski-iältään Suomen nuorin, ja alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on Oulun seutukunnassa korkein koko maassa. Nuoret ovat suuri rikkautemme. Nuorten parissa ja hyväksi tehtävä työ on erityisen tärkeää juuri Pohjois-Pohjanmaalla. Marja Irjala on tehnyt elämäntyönsä hyvin tuloksin erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten auttamisessa ja osallistamisessa. Irjalan pitkään luotsaama Nuorten Ystävät ry kasvoi hänen aikanaan valtakunnalliseksi lastensuojelun ja vammaispalveluiden merkittävimmäksi toimijaksi, joka on vienyt pohjoispohjalaista nuorten hyvinvointityön osaamista myös laajasti muualle Suomeen.

Marja Irjala on ollut urallaan myös kysytty asiantuntija ministeriötasoa myöten niin lastensuojeluun, nuorten kasvatukseen ja hyvinvointiin kuin nuorten työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Irjala on aina ollut tinkimätön lasten, nuorten ja vammaisten puolestapuhuja ja kiinnittänyt huomiota erityisesti ennalta ehkäisevään työhön. Hän on toiminut nuorten kasvatuksen ja hyvinvoinnin parissa myös päivätyönsä ulkopuolella. Hän on vaikuttanut muiden muassa Oulun seurakuntien kasvatustyön johtokunnassa, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton valtuuskunnassa sekä alan järjestökentässä.

Järjestöneuvos Irjala jäi eläkkeelle Nuorten Ystävistä vuoden 2012 lopussa.

Palkinto julkistettiin 6.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämällä Loppiaisvastaanotolla Oulussa. Palkinnon luovuttivat maakuntavaltuuston II varapuheenjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan nuorisoasianyhteistyöryhmän puheenjohtaja Antti Ollikainen ja maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen sekä maakuntajohtaja Pauli Harju.

Nuorten Ystävät on sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Järjestö tuottaa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja ja työllistää yli 650 työntekijää, jotka toimivat lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä heidän perheidensä hyväksi.