Numero 12 (2015)
 

Pohjois-Pohjanmaan palkinto 12 (2015)

Professori Anssi Paasi

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon professori Anssi Paasille Oulun yliopiston maantieteen laitokselta. Palkinto myönnettiin tunnustuksena rajoja ja identiteettiä sekä rajat ylittävää toimintaa koskevasta pitkäjänteisestä ja alansa kansainvälistä kärkeä edustavasta tutkimuksesta. Palkinto luovutettiin 6.1.2015 Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämällä Loppiaisvastaanotolla Oulun Taidemuseolla.

Vuodesta 1990 Oulun yliopiston maantieteen professorina toimineen Anssi Paasin pääasialliset tutkimuskohteet ovat alueiden ja rajojen sekä alueellisen identiteetin tutkimus. Muiden muassa globalisaatio, tietotekniikan nopea kehitys sekä alueellinen integraatio ja verkostomaiset toimintatavat ovat vaikuttaneet siten, että rajojen tutkimus on muodostunut eri puolilla maailmaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tärkeäksi osa-alueeksi. Oulun yliopiston maantieteen laitoksella rajat ovat olleet tärkeä tutkimuskohde jo 1990-luvulta alkaen. Palkitsemisperusteluissaan maakuntahallitus kiittääkin Paasin tutkimuksen pitkää perspektiiviä sekä merkittävää pohjoista ja kansainvälistä ulottuvuutta.

Toimiessaan akatemiaprofessorina vuosina 2008-2012 Anssi Paasi on selvittänyt aluekehittämis- ja politiikkakäytäntöjen ja aluekehitysterminologian siirtymistä EU:n tasolta alaspäin ja johtanut vertailevaa tutkimusta ylikansallisten alueiden rakentumisesta kohteena Barentsin alue ja Irlanninmeren alue. Paasin tutkimusryhmä on tarkastellut myös kuntaliitoksiin ja -rajoihin liittyviä ristiriitatilanteita sekä tutkinut suomalaisten maakuntien asukkaiden alueellisen tietoisuuden rakentumista.

Suomen Akatemia on nimennyt professori Paasin johtaman RELATE -tutkimusyhteisön huippuyksiköksi vuosiksi 2014 - 2019. Huippuyksikkö on kautta aikojen ensimmäinen maantieteen alalla. RELATE -hankkeessa tutkitaan poliittisten rajojen dynamiikkaa, niiden muuttuvia merkityksiä sekä poliittisen toiminnan ja identiteettien muutosta useista näkökulmista. Monet tutkimuskokonaisuuden esille nostamat kysymykset ovat keskeisiä ja varsin ajankohtaisia pohjoisella alueella ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. millaisia valtion aluerakenteita niin kutsuttu tietointensiivinen talous synnyttää, miten Euroopan unioni rakentuu poliittisena yhteisönä tietointensiivisen talouden ympärille ja millaiset aluepoliittiset käytännöt tuohon rakennustyöhön ovat 2000-luvun alusta asti liittyneet. Lisäksi tutkimus valaisee millä tavalla EU:n tietotalousperusteiset aluepoliittiset ohjelmat, linjaukset ja suositukset ovat ilmentyneet Suomen alueellisessa kehittämistyössä eritoten 2000-luvulla. Rajojen ylityksiin ja matkailuun liittyvän liikkuvuuden ja vastuullisuuden kysymyksiä tarkastellaan niin ikään yhdessä osatutkimuksessa, samoin kuin rajojen yli tapahtuvan liikkuvuuden kontrollointia.

Pohjois-Pohjanmaa-palkinto myönnetään Pohjois-Pohjanmaan hyväksi tehdystä elämäntyöstä tai sellaisesta työstä, joka on tehnyt Pohjois-Pohjanmaata tunnetuksi ja vahvistanut sen identiteettiä. Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon perusti maakuntahallitus vuonna 2004 ja palkinto myönnettiin nyt kahdennentoista kerran. Aiemmin Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon ovat saaneet professori Seppo Säynäjäkangas 2005, opetusneuvos Marketta Viitala 2006, Oulu Kärpät Oy 2007, maakuntaneuvos Pentti Lampinen 2007, Oulun yliopisto 2008, luontovalokuvaaja, fil.tri h.c. Hannu Hautala 2009, maaherra Eino Siuruainen 2010, DI, tekniikan tohtori h.c. Juha Hulkko 2011, lentoaseman päällikkö Pekka Mäntynen 2012, järjestöneuvos Marja Irjala 2013 ja kapellimestari Timo Hannula 2014. Pohjois-Pohjanmaa-palkinto on taiteilija Sanna Koiviston pienoispatsas, joka kuvaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisia tunnuksia.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntajohtaja Pauli Harju p. 0400 389 152
Professori Anssi Paasi p. 050 911 8247