Numero 4 (2007)
 

Pohjois-Pohjanmaan -palkinto numero 4 2007

Maakuntajohtaja Pentti Lampinen

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt järjestyksessään neljännen Pohjois-Pohjanmaa palkinnon maakuntajohtaja, maakuntaneuvos Pentti Lampiselle ansiokkaasta elämäntyöstä Pohjois-Pohjanmaan hyväksi. Pohjois-Pohjanmaa palkinto on kuvanveistäjä Sanna Koiviston muotoilema pienoisveistos, joka symboloi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Palkinto luovutettiin Lampiselle Pohjois-Pohjanmaa maakuntavaltuuston syyskokouksessa tänään 4.12.2007 Oulunsalossa. Pentti Lampinen jättää maakuntajohtajan tehtävän ensi maaliskuun lopussa siirtyessään eläkkeelle.

Palkinnon luovuttivat maakuntajohtaja Pentti Lampiselle maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Maakuntajohtaja Pentti Lampinen on johtanut Pohjois-Pohjanmaan liittoa sen perustamisesta, vuodesta 1993 lähtien. Hän tuli Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton palvelukseen vuonna 1969, aluksi sihteeriksi, vuonna 1971 hänet nimitettiin toiminnanjohtajaksi.

Pentti Lampinen on tehnyt koko työuransa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan palveluksessa, alueen edunvalvojana ja alueen kehittäjänä. Lampinen tunnetaan erityisesti kuntien puolestapuhujana ja kuntatalouden tuntijana. Uransa aikana Lampisella on ollut lukuisia luottamustoimia. Hän on toiminut mm. Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen perustamista selvittäneen toimikunnan jäsenenä ja myöhemmin tutkimuslaitoksen johtokunnan jäsenenä. Lampinen on ollut myös Oulun yliopiston neuvottelukunnan jäsen. Oulun yliopistollisen sairaalan kuntayhtymää valmistelleen työryhmän jäsenenä Lampinen oli 1970-luvun alussa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perustamista valmistelleen työryhmän jäsenenä 1980-luvun alussa. Lampinen toimi pitkään myös Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston asiamiehenä. Nykyisin Pentti Lampinen on myös Oulun Diakonissalaitoksen hallituksen puheenjohtaja.

Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi Pentti Lampinen on toiminut myös useissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Euroopan alueiden liiton ja CPMR:n asiantuntijajäsenenä, Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyöryhmän ja Barentsin aluekomitean jäsenenä. Lampinen oli keskeinen vaikuttaja, kun perustettiin Pohjois-Suomen yhteistä edunvalvontatoimistoa Brysseliin. Kansainväliset tehtävät ovat olleet Lampiselle erityisen mieluisia ja hän on ollut aina valmis edistämään maakunnan tunnettuutta maailmalla.