EU-rahoituksen vaikutus eri alueilla, toimialoilla ja eri toimijoiden keskuudessa on nähtävissä parhaiten, kun tarkastellaan useiden ohjelmakausien, useiden EU-hankkeiden ja useiden EU-rahoitusten vaikutuksia kokoisuutena. Syksystä 2016 lähtien näitä on kerätty sivulle ns. maakunnan menestystarinoiksi.