Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Uutiset

Uutiset

uutiset

22.10.2020
Digituen kehittäminen jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla

Digitaidot ovat kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Pohjois-Pohjanmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeessa valtiovarainministeriön jatkorahoituksella. Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä. – Digituki kuuluu kaikille ja jatkamme innolla sen kehittämistä omassa maakunnassamme. On ilo saada myös uusia alueita mukaan digituen yhteistyöhön, Maria Puotiniemi ja Heidi Niemelä Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeesta kertovat. Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollisuus asioida yhdenvertaisesti viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat…

20.10.2020
POPNUVA-hanke edistämään nuorten kasvua ja osallisuutta 

Hyvinvoivat ja osallistuvat nuoret ovat kuntien sekä maakunnan suurin elinvoima- ja kilpailukykytekijä. On luontaista, että nuoret pääsevät nuorten maakunnassa vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa ja siihen, että minkälainen paikka Pohjois-Pohjanmaa on asua ja elää tulevaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on saanut valtionavustuspäätöksellä (PSAVI/4806/2020) Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta avustusta nuorisoalan paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämiseen. POPNUVA – nuoret osallisiksi ja vaikuttajiksi -hankkeen toiminta on nyt käynnistynyt edistämään pohjoispohjalaisten nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston toimintamallia ja työmenetelmiä vahvistetaan maakunnallisen ja paikallisten nuorisovaltuustojen, kuntien nuorisotoimen, päättäjien sekä viranhaltijoiden osallisuus- ja vaikuttamisosaamista kokeillaan ja kehitetään osallisuus- ja vaikuttamisrakenteita sekä toimintatapoja. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja toteuttaja Tyrnävän kunta. Ohjausryhmä järjestäytyi…

13.10.2020
Kuusamon Kesäkeidas palkittiin Vuoden hyvinvointitekona Pohjois-Pohjanmaalla

Kuusamon Kesäkeidas on voittanut Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2020 hyvinvointiteko -tunnustuksen 13.10.2020 järjestetyssä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa. Asiantuntijaraatina toiminut Pohjois-Pohjanmaan osallisuusverkosto valitsi kilpailun ehdokkaista kolme finalistia, joista hyvinvointifoorumin seminaariyleisö äänesti lopullisen voittajan. Vuoden hyvinvointiteoksi saatiin avoimella haulla kaikkiaan 18 ehdotusta, jotka liittyivät toimintatapoihin, joiden avulla on lisätty osallistumisen mahdollisuuksia eri ikäryhmien elämään sekä kunnassa järjestettyihin tapahtumiin toimintatapoihin, joilla on lisätty osallistumisen mahdollisuuksia yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toimintatapoihin, jotka ovat tarjonneet mahdollisuuksia edistää yhteistä hyvää poikkeusoloissa kuluneen vuoden aikana Kuusamon kirjaston edustalla sijaitseva Kesäkeidas on luonut ympärilleen myönteistä ilmapiiriä, jossa ihmiset ovat voineet osallistua yhteisen hyvän tuottamiseen ja jakamiseen tasavertaisena muiden kuntalaisten kanssa. Kesäkeitaalla…

05.10.2020
Jäseniä Pohjois-Pohjanmaalta Taiteen edistämiskeskuksen taidetoimikuntiin

Taideneuvosto on nimennyt valtion ja alueellisten taidetoimikuntien jäsenistön toimikaudelle 2021-2022. Kolmeen valtion taidetoimikuntaan on valittu jäsen Pohjois-Pohjanmaalta. He olivat myös Pohjois-Pohjanmaan liiton toimikuntiin ehdottamia henkilöitä. Jäsenet ovat: Arkkitehti Janne Pihlajaniemi, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta Tanssitaiteilija Petri Kauppinen, esittävien taiteiden toimikunta Kirjailija Pauliina Vanhatalo, kirjallisuustoimikunta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellisen taidetoimikunnan kokoonpano on seuraava: Kuoronjohtaja Mihkel Koldits Tanssiopettaja Milla Korja Kirjailija Essi Kummu Näyttelijä Joose Mikkonen Intendentti Elina Vieru Valokuvataiteilija Vesa Ranta Muusikko Dimitra Sidiropuolou-Salo Kuvataiteilija Jaakko Heikkinen Koordinaattori Marko Karvonen (puheenjohtaja) Päätöksen Pohjois-Pohjanmaan liiton ehdokkaista teki maakuntahallitus kokouksessaan 18.5.2020. Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Ne päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille ja taiteilijaryhmille…

02.10.2020
Ensimmäiset AKKE – ohjelman rahoituspäätökset valmiit

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta (AKKE) ensimmäisen haun rahoitushakemukset on käsitelty. Tukea on myönnetty yhteensä 150 896,34 euroa viidelle kehittämishankkeelle. Päätökset on toimitettu hakijoille. Tarkemmin rahoitetuista hankkeista ja AKKE - rahoituksesta voi lukea AKKE - sivulta.  

30.09.2020
Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelma 2020-2021 valmistui

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi 30.9.2020 Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelman. Suunnitelma kokoaa alueelliset, lyhyen aikavälin keinot, joilla Pohjois-Pohjanmaan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelma on laadittu Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja maakunnan sidosryhmien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan toipumisen kannalta merkittävimmiksi keinoiksi on tunnistettu kansainvälisyys ja viennin edistäminen digitalisaation hyödyntäminen talouden vihreä elpyminen työmarkkinoiden toimivuus, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä nuorten hyvinvointi ja osallisuus Suunnitelmassa korostuu mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan elpyminen. Vihreässä elpymisessä keskeistä on uusiutuvan energian, bio- ja kiertotalouden ja ilmastoviisaan rakentamisen…

29.09.2020
Vesivoiman kulttuuriperintöä nyt kuvina ja kertomuksina uusilla verkkosivuilla

Uusi www.vekuvaku.eu -sivusto kertoo Oulujoen vesistön ja Luulajajoen vesivoima-arkkitehtuurista, kirjaa muistoja jokien valjastamisen ja voimalaitoskylien kukoistuksen ajoilta sekä kuvailee Kainuun perinteisiä puromyllyjä. Sivusto piirtää kokonaiskuvaa Oulujoen vesistön laajasta voimalaitoskokonaisuudesta ja sen rakentamisesta keskelle korpea. Sivustolla on perustietoa Oulujoen vesistön 16 voimalaitoksesta ja niiden asuinalueista. Lukuisat kuvat avaavat uusia näkökulmia moderniin teolliseen arkkitehtuuriin ja muokattuun maisemaan. Sivustolta voi lukea jokivarsien asukkaiden, voimalaitosrakentajien ja voimalaitoskylissä varttuneiden kertomuksia. Sivustolla on tilaa myös uusille tarinoille. Kerro oma tarinasi meille verkkosivuilta löytyvän tarinalomakkeen kautta. Voit lähettää meille tarinasi, vaikka et haluaisi sitä julkaistavaksi nettisivuilla. Kaikki tarinat ovat tervetulleita ja ne julkaistaan kertojan suostumuksella. Sivusto on…

28.09.2020
Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön ajankohtaiskatsaus, syyskuu 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -pilotista poikineessa ELMO -yhteistyössä on oltu aktiivisia viime kuukausina. ELMO:n verkkosivuilla on julkaistu kuvaukset alueiden tutkimus- ja kehitysympäristöistä ja puun arvoketjuihin liittyvät yritysrahoitusprojektit saatettiin loppuun. Vaikka toimintaympäristö on koronapandemian vuoksi täysin muuttunut, on ELMO:n puitteissa järjestetty useita seminaareja mm. klusteritoiminnan kehittämiseen liittyen, verkossa. Lisää tietoa ELMO-yhteistyön toteuttamisesta mm. Pohjois-Pohjanmaalla löytyy syyskuun uutiskirjeestä.