Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

uutiset

22.03.2023
Kestävyyttä kulttuurista – Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifoorumissa etsitään ratkaisuja ekologiseen kestävyyskriisiin

Kestävyysvaatimus läpäisee vahvasti koko yhteiskuntaa, kaikkia sen toimintoja ja toimijoita. Tekniset ratkaisut eivät yksin riitä muutokseen. Tarvitsemme uudenlaisen elämäntyylin, arvojen ja ajattelutapojen sisäistämistä. Tarvitsemme kulttuurista kestävyysmurrosta. Miten kulttuuri voi konkreettisesti vastata ekologiseen kestävyyskriisiin? Mikä rooli kulttuurilla voi olla vihreässä siirtymässä, ekologisessa jälleenrakennuksessa ja demokratian vahvistamisessa? Miten kulttuuri on osa ratkaisua Pohjois-Pohjanmaalla? Näitä isoja kysymyksiä käsitellään kulttuurifoorumissa 23.3.2023 Oulun musiikkikeskuksessa. Päivän teemana on Kestävyyttä Kulttuurista Pohjois-Pohjanmaalle. Kestävyysmurroksen haasteeseen on jo tarttunut joukko kulttuurialan toimijoita, taiteilijoita ja tutkijoita. Eräs heistä on kulttuuriperinnön dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti, joka kuuluu Helsingissä Tieteen ja toivon talon tutkijayhteisöön sekä Itä-Suomen yliopiston Suotrendi-tutkimusryhmään. Hän tutkii ryhmän kanssa soiden…

01.03.2023
TE-palvelut siirtyvät kunnille

Valtion tuottamat työllisyys- ja elinkeinopalvelut ovat siirtymässä kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Eduskunta hyväksyi lain täysistunnossa 1.3.2023. - Nyt kunnat pääsevät tositoimiin eli keskustelemaan ja sopimaan työllisyysalueista. Jonkin verran keskusteluja alueen kunnat ovat jo käyneetkin, toteaa Pohjois-Pohjanmaan liiton TE2024 -hankkeen projektipäällikkö Jouni Korhonen. Korhonen muistuttaa, että kunnat ovat jo pitkään esittäneet valtion tuottamien TE-palveluiden siirtoa niiden itsensä toteutettavaksi. Uudistus tarjoaa kunnille mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa työllisyydenhoidon palveluita lähellä henkilö- ja yritysasiakkaita. Kunnille tulee kiire Kunnissa on odotettu eduskunnan päätöstä. Lain voimaantulo tarkoittaa kiireisiä aikoja kuntapäättäjille. Heidän on ratkaistava isoja asioita. Kuntien on muodostettava työllisyysalueet kolmen eri kriteerin perusteella: Uudella työssäkäyntialueella…

01.03.2023
Ohjelmakauden 2021-2027 EAKR -hankkeiden toinen hakukierros on päättynyt

Pohjois-Pohjanmaan liiton toinen ohjelmakauden 2021-2027 EAKR -hankkeiden hakukierros päättyi 28.2.2022. Päättyneellä hakukierroksella avoinna olivat ainoastaan erityistavoitteet 1.3, 2.2 ja 3.1. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 35 hakemusta. Hakemuksista enemmistö 22 kappaletta oli erityistavoitteen 1.3 mukaisia pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen liittyviä hakemuksia. Erityistavoitteen 2.2. mukaisia hakemuksia saapui kuusi kappaletta ja erityistavoitteen 3.1. mukaisia hakemuksia seitsemän kappaletta. Hakemuksilla haettiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä noin 11,23 M€. Seuraava ohjelmakauden 2021-2027 hakukierros on suunniteltu avattavan maalis-huhtikuussa 2023 ja kyseessä on JTF -rahoitukseen perustuva hakukierros toimintalinjan seitsemän mukaisille hankkeille. Tutustu tästä linkistä JTF-rahoitukseen.

27.02.2023
Tehoa järjestöjen vaikuttamistyöhön: Järjestötuokion tallenne katsottavissa

Järjestötuokiossa 21.2.2022 puhunut kansanedustaja Katja Hänninen kannusti järjestöjä pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen ja aktiiviseen vaikuttamistyöhön. Jotta toiminta olisi tehokasta, järjestöjen on syytä huomioida joitakin keskeisiä asioita. Omien tavoitteiden kanssa on hyvä olla ajoissa liikkeellä. Kannattaa seurata mitä asioita on tulossa valmisteluun ja tuoda aktiivisesti esiin omalle järjestölle tärkeitä näkökulmia. On hyvä selvittää, ketkä ovat vastuuhenkilöt ja kohdistaa viesti heille. Poliitikoihin Katja Hänninen kannusti ottamaan rohkeasti yhteyttä ja tarjoamaan heille järjestöjen arvokasta asiantuntija-apua. Vaikuttamistyötä tehostaa, kun taustatyö on tehty hyvin ja asiat kiteytetty perustelluiksi kärkitavoitteiksi helposti ymmärrettävään muotoon. Eri vaikuttamis- ja viestintäkanavia on olemassa runsaasti ja niitä on hyvä käyttää monipuolisesti. ” Sosiaalisen…

24.02.2023
Pohjois-Pohjanmaan liitto siirtyy sähköiseen rekrytointiin

 Pohjois-Pohjanmaan liitto on ottanut käyttöön sähköisen rekrytoinnin työkalun, valtakunnallisen Kuntarekry.fi -palvelun. Palveluun sisältyy rekrytointijärjestelmä ja näkyvyys kunta-alaan erikoistuneella työpaikkailmoitussivustolla www.kuntarekry.fi Palvelun käyttöönotolla halutaan tehostaa sekä työnhakua että hakemusten käsittelyä. Jatkossa työnhakijat voivat lähettää Pohjois-Pohjanmaan liittoon sähköisen työhakemuksen, saada tiedon uusimmista työpaikoista sähköpostitse ja jakaa tietoa Pohjois-Pohjanmaan liiton avoimista työpaikoista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Esihenkilön näkökulmasta sähköiset työhakulomakkeet selkeyttävät ja nopeuttavat hakemusten käsittelyä sekä yhdenmukaistavat organisaation rekrytointiviestintää.

23.02.2023
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat rakentaa koko Suomen turvallisuutta ja elinvoimaa

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat yhdistäneet voimansa vastauksena koko Suomen kohtaamille uusille uhkille muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Itä- ja Pohjois-Suomi kaipaa panostuksia liikenneinfraan ja kantaverkkoon, mikä vauhdittaa muun muassa vihreän siirtymän investointeja. Maakunnat ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joilla halutaan vaikuttaa koko itäisen ja pohjoisen ja erityisesti itärajan ja pohjoisten alueiden elinvoimaisuuteen. Tavoitteena on maakuntien liikenneinfran parantaminen ja EU-rahoituksen kohdentuminen oikeudenmukaisesti. Vaarana on, että elinvoimatyhjiö idässä ja pohjoisessa ajaisi koko Suomen yhä suurempien turvallisuushaasteiden eteen. Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen muistuttaa, että huoltovarmuus rakennetaan normaalioloissa. Mäkisen mukaan investoinnit Itä- ja Pohjois-Suomeen lisäävät kansallista turvallisuutta ja ovat osa kansainvälistä kriisinhallintaa. – Meidän asiamme on koko Suomen asia.…

21.02.2023
TEN-T-verkon logistiikkaketjut esillä Varsovan konferenssissa

Puolan Varsovassa järjestettiin 14.2.2023 Euroopan laajuisen TEN-T-verkon konferenssi, jossa käsiteltiin laajasti logistiikkaketjujen kehittämisen vaatimuksia ja Euroopan turvallisuustilanteen vaikutuksia ydinverkkokäytäviin. Euroopan laajuisen ydinverkon olennaisena tehtävänä korostuu Euroopan kuljetusvirtojen yhdistäminen niin pohjois- ja eteläsuunnassa kuin idän ja lännen suunnassa. Ruotsin liikenneministeri Andreas Carlson painotti Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden asettavan uudenlaiset vaatimukset ydinverkon pohjoisille alueille sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön merkitystä verkon kehittämisessä. Liettuan liikenne- ja viestintäministeri Marius Skuodis korosti puheenvuorossaan vaihtoehtoisten reittien merkitystä sekä sotilaallisen liikkuvuuden näkökulman tärkeyttä. Konferenssissa käsiteltiin laajasti Ukrainan ja Moldovan kytkemistä osaksi eurooppalaista liikenneverkkoa. Euroopan komission esityksessä Ukraina kytketään osaksi ydinverkkokäytäviä viljakuljetusten turvaamiseksi. Komission esitys nähdään Ukrainan…

06.02.2023
Pohjois-Pohjanmaalta kaksi edustajaa Itämeren komission työryhmiin puheenjohtajiksi

Itämeren komission työryhmiin on valittu kaksi uutta puheenjohtajaa Pohjois-Pohjanmaalta. Itämeren komission hallitus teki valinnat luottamustehtävistä 1.-2.2.2023 Brysselissä pidetyssä kokouksessa. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen Sari Nurro Raahesta valittiin puheenjohtajaksi merityöryhmään. Ennen valintaansa puheenjohtajaksi Nurro on toiminut merityöryhmässä sen jäsenenä. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkanen Haapajärveltä puolestaan valittiin puheenjohtajaksi arktiseen sidostyöryhmään. Komission työryhmissä toimivat entuudestaan jäseninä Jouni Jussinniemi ja Rami Rauhala. Jussinniemi on liikennetyöryhmässä ja Rauhala energia ja ilmasto -työryhmässä. Työryhmissä muotoillaan ja valmistellaan näkemykset Itämeren komission linjauksista sen toimialoilta.   Perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) Itämeren komissio on Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälisen yhteistyön keskeinen foorumi. Itämeren komission toimialoja ovat liikennepolitiikka, meripolitiikka,…

31.01.2023
Eloa ja iloa taiteesta Pohjois-Pohjanmaan kuntiin – taidepilotteihin etsitään toteuttajia

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjouksia taiteilijoilta ja luovan alan ammattilaisilta kuuden taidepilotin toteuttamiseen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Pilotit toteutetaan vuoden 2023 aikana ja niissä on mukana kaikkiaan 29 kuntaa.   Pilottiaihiot ovat kuntien itsensä ideoimia ja niiden omiin tarpeisiin pohjautuvia. Yhdistävänä ajatuksena piloteissa on lisätä taiteen ja kulttuurin näkyvyyttä kunnissa ja kuntalaisten arjessa sekä luoda taiteen avulla kuntiin eloa, iloa ja osallistumisen mahdollisuuksia. Pilottien teemoissa korostuvat luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Aiheet vaihtelevat heilastelukulttuurin dokumentoinnista luontosuhteen käsittelyyn ja aina taidelaboratorion toimintaan asti. Vaihtelua siis on runsaasti.  ”Pilottien toteuttamiseen sopivien taidemuotojen kirjo on yhtä laaja kuin niiden teemat ja aiheetkin…