Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uutiset

Uutiset

uutiset

04.05.2021
POPilmasto koordinoi työtä, josta askelmerkit maakunnan ilmastotavoitteille – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekarttatyötä koordinoinut POPilmasto-hanke on päättynyt. Päätuloksena on maakunnan ilmastotavoitteet ja askelmerkit toteutukseen määrittelevä *Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021-2030 - Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata *Northern Ostrobothnia Climate RoadMap 2021-2030 - Towards a carbon neutral Ostrobothnia Maakunnan näköinen, uusimpaan tietoon ja laajaan vuorovaikutukseen pohjautuva ilmastotiekartta hyväksyttiin maakuntahallituksessa 15.2.2021. Työtä ohjasi Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukunta, puheenjohtajanaan Matias Ojalehto, yhdessä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia, Canemure, Alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. Työssä luotu yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeenkin. Ilmastotavoitteiden toteuttamiseen määritettiin seitsemän kärkiteemaa ja yhteensä liki 130 toimenpidettä. Näitä toteutetaan yhteistyöllä. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyössä kaikki ratkaisee! Hanke tuotti mittavasti uutta tietoa ja vahvisti yhteistyötä. Lue hankkeen erillisselvityksistä (Liikenne, Maatalous ja…

27.04.2021
Blogi: Museumi, tuo ”siwistyksen woimallinen wälikappale” ja hyvinvoinnin edistäjä

Tiesitkö, että meillä Pohjois-Pohjanmaalla on kuutisenkymmentä museota? Niistä yhteentoista pääsee sisään museokortilla. Museovierailuihin on siis meilläkin hyvät mahdollisuudet. Ja museot tottavie kiinnostavat. Kävijämäärien kasvu on ollut nopeaa. Mikä museoissa kiinnostaa ja miksi niihin kannattaa jatkossa satsata enemmän? Tätä pohtii omassa blogikirjoituksessaan Raahen museon vs. museonjohtaja Miska Eilola. Lue koko blogikirjoitus.... Kaikki kulttuurin kehittämisohjelman blogikirjoituksett löytyvät täältä.

22.04.2021
Interreg Auroran ohjelmaluonnos on julkaistu kommenteille

Interreg Auroran ohjelmaluonnos 2021–2027 sekä ympäristövaikutustenarviointi (SEA) on julkaistu. Molemmat löytyvät ohjelman verkkosivulta. Ohjelman julkinen kuuleminen on käynnistynyt samalla. Kuulemiseen voi osallistua vastaamalla verkkokyselyyn 20. toukokuuta 2021 mennessä. Kuulemisessa voi kommentoida valittuja painopistealueita ja ohjelmaluonnosta kokonaisuudessaan. Lisäksi 5. toukokuuta klo 13–15 järjestetään julkista kuulemiseen liittyvä webinaari, jossa esitellään uuden ohjelman tavoitteet luonnoksen pohjalta. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ohjelman verkkosivulla olevasta linkistä. Nyt on paikka vaikuttaa, miten rahoitusta alueella jaetaan. Lisätietoa: https://www.interregnord.com/share-your-opinion-and-contribute-to-the-future-interreg-aurora-programme/ Jos haluat lukea ohjelman tekoa ohjaavilta koordinaattoreilta, mitä ohjelman valmisteluun kuuluu, se löytyy täältä

22.04.2021
Järjestöjen tulevaisuus on yhteistyössä

Vuoden 2021 toisessa kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta perehtyi uudistuvaan rakennerahasto-ohjelmaan ja eri rahoitusvaihtoehtoihin sekä meneillään olevaan maakuntaohjelmatyöhön. Järjestöesittelyssä oli Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry. ”Järjestöt pärjäävät tulevaisuudessa vain yhteistyötä tiivistämällä, mitä voidaan hyödyntää muun muassa hanketoiminnassa. Rahoitusmuodoista esimerkiksi ESR-rahoitus on valtavan hieno ja iso mahdollisuus järjestöille.” Näin kiteytti pääsihteeri Arja Sutela Nuorten Ystävät ry:stä nykyisistä eri rahoitusvaihtoehdoista ja uudesta valmisteilla olevasta rakennerahasto ohjelmasta käytyä keskustelua. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman valmistelutilannetta ja sisältöluonnoksia kokouksessa oli avaamassa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoituspäällikkö Riitta Ilola. Ohjelman toimeenpano käynnistyy tämän vuoden syksyllä. Järjestöiltä toivotaan aktiivista roolia hankkeiden toteuttamisessa. Etenkin ESR rahoitusmuotona soveltuu hyvin järjestöjen toimintaan. Myös…

22.04.2021
ICT-klusteri nostaa Pohjois-Pohjanmaata kasvuun

Pohjois-Pohjanmaa vahvistaa asemiaan ICT-maakuntana Pohjois-Pohjanmaan teollisuuden toimialat toipuivat loppuvuodesta hyvin. Kesän epävarmuus kääntyi voimakkaaseen kasvuun erityisesti ICT-klusterissa, puutuoteteollisuudessa ja ehkä yllättäen myös metalliklusterissa. Pitkään kasvussa ollut rakentamisen liikevaihto lähti vastaavasti selvään laskuun, kun taas henkilöstömäärän lasku tasaantui. Rakentamisen hiipuminen ei johdu kausivaihtelusta, vaan suhdanteiden heikentymisestä. Palveluvaltaiset alat ovat kärsineet eniten koronan vuoksi, mikä näkyy matkailun työvoiman kehityksessä. Vaikka kotimaan matkailu elpyikin nopeasti, palvelujen kysyntä ei ole lähtenyt nousuun. Myös yksityisen hyvinvointiklusterin henkilöstömäärän voimakas kasvu on pysähtynyt. Luovan talouden klusteri toipui hyvin kesän pohjakosketuksesta. Pohjois-Pohjanmaalla klusteri on tiiviisti sidoksissa teollisuuteen ja rakentamiseen, ei niinkään tapahtuma- ja taidealoihin, jotka ovat kärsineet koronasta…

20.04.2021
EAKR-haku on päättynyt

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku REACT-EU ohjelmamuutoksen mukaisille hankkeille päättyi 19.4.2021 Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 53 hakemusta. Hakemuksia saapui 23 kpl erityistavoitteeseen 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta ja 30 kpl erityistavoitteeseen 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Hakemuksissa haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä 19 084 767 euroa. Rahoitusta on myönnettävissä hankkeille n. 7,2 miljoonaa euroa.

16.04.2021
Blogi: Liiku ja voi hyvin

Liikkumattomuus maksaa. Koko Suomen tasolla liikkumattomuuden hinnaksi on UKK-Instituutin johtaja Tommi Vasankarin johdolla toimittamassa Liikkumattomuuden lasku kasvaa -tutkimuksessa arvioitu 3,2 miljardista jopa 7,5 miljardiin euroon vuodessa. Vertailuksi voidaan ottaa esimerkiksi puolustusvoimain hävittäjähankinta, joka on Suomen valtion historian kallein hankinta. Hinnaksi on arvoitu 7-10 miljardia. Hävittäjät uusitaan noin 30 vuoden välein, mutta liikkumattomuuden kustannukset ovat vuosittaisia. Liikkumattomuuden kustannuksista tällä hetkellä suurin osa kohdistuu aikuisväestöön, työikäisiin. Eri tutkimukset kuitenkin osoittavat, että myös lasten ja nuorten liikku-minen on koko ajan vähentynyt ja ylipaino kasvanut. Saman tutkimuksen mukaan liikkumattomuus maksaa Pohjois-Pohjanmaalla lähes 400 miljoonaa euroa vuodessa. Eri sairastavuusindeksillä mitattuna Pohjois-Pohjanmaa on yksi sairaimmista maakunnista…

15.04.2021
Blogi: Liikenne on paitsi ympäristön myös elämänlaadun kysymys, ja meillä Pohjois-Pohjanmaalla on paljon tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan tilanne on mielenkiintoinen. Alue on monin paikoin voimakkaasti kasvava, toisaalla vahvasti supistuva. Olemme etäällä muista kasvukeskuksista ja pääkaupungista, jolloin saavutettavuus on alueemme kehityksen erityinen kysymys. Arvojen muututtua ja Suomen päästövähennysten edessä tarvitsemme ympäristön kannalta kestäviä tapoja matkustaa niin muualle Suomeen kuin Eurooppaankin. Helsinki-Oulu-väli on Suomen suosituin sisäinen lentomatka. Päärataa nopeuttamalla voisi junalla päästä Helsinkiin jopa kolmessa ja puolessa tunnissa nykyisellä junakalustolla ja näin saada lentämisen rinnalle sujuvan vaihtoehdon. Alle neljän tunnin junalle tarvitsemme hallitukselta vihreää valoa ja rahoitusapua EU:lta. Junaliikenne tällä välillä oli ennen koronaa huimassa kasvussa. Luvut yhdessä tavaraliikenteen tonnien kanssa puhuvat selkeää kieltä lisäraiteiden puolesta. Väylävirasto julkaisi…

13.04.2021
Blogi: Kuinka TKI-toiminnasta ja korkeakouluyhteistyöstä tehdään yhä vaikuttavampaa?

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa. Tehtävää hoitaessaan yliopistojen tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tieteellinen perustutkimus tuottaa uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. Tätä työtä siivittää tutkijoiden uteliaisuus ja kiinnostus ymmärtää paremmin tutkimuksensa kohdetta. Uuden tiedon merkitys on luonteeltaan universaalia ja saatetaan maailman tiedeyhteisön tietoon tieteellisten julkaisujen ja esitelmien kautta. Soveltavassa tutkimuksessa puolestaan tavoitteena on hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa esimerkiksi halutun tyyppisen tuotteen toteuttamiseksi. Onkin syytä huomata, että monet, ehkä useimmat…