Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Uutiset

Uutiset

uutiset

04.03.2021
Kulttuurihyvinvoinnin tukipaketti Pohjois-Pohjanmaan kunnille julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan kunnat saavat lähiaikoina käyttöönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista laadittuja, tietoa ja vinkkejä tarjoilevia tukipaketteja. Niistä ensimmäisenä on nyt julkaistu kulttuurihyvinvoinnin paketti ja siihen johdatteleva video. Kulttuuri on noussut viime vuosien aikana vahvasti mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laajaan kokonaisuuteen osaksi kehittämistyötä ja käytännön toimia. Näin on myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat tutkittuja ja tunnustettuja. Tietoa ja käytännön kokemuksia on tarjolla jo runsaasti. Jotta tarpeellinen tieto välittyisi helpossa muodossa käytännön toimijoille kuntiin, on sitä nyt työstetty tiiviiseen tukipaketin muotoon. Siitä kunnat voivat poimia tietoa ja vinkkejä omien tarpeidensa mukaan osaksi toimintaansa. Lisäapua saa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkostolta (POPkulta). Laaditun tukipaketin…

04.03.2021
REACT-EU EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa

REACT-EU rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitusta varten Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan on lisätty kaksi uutta toimintalinjaa, toimintalinjat 8 (REACT-EU EAKR) ja 9 (REACT-EU ESR). Pohjanmaan liitto rahoittaa tällä hakukierroksella ainoastaan REACT-EU ohjelmamuutoksen EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteiden 12.1 ja 12.2 mukaisia hankkeita (REACT-EU ohjelmamuutos 25.2.2021), jotka tukevat Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelman 2021-2022 toteuttamista maakunnassa (Pohjois-Pohjanmaantoimenpidesuunnitelma 2021-2022). REACT-EU EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteet: ET 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta ET 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta Hakukierroksella…

04.03.2021
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 valmistui

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 on valmistunut ja hyväksytty. Suunnitelma kokoaa keinoja, joilla Pohjois-Pohjanmaan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelman kärkiä ovat yritystoiminnan, viennin ja kansainvälisyyden edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, talouden vihreä elpyminen, työmarkkinoiden toimivuus, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä nuorten hyvinvointi ja osallisuus. Ohjelma kokoaa yhteen maakunnan näkemyksiä ja tahtotilaa alueellisista toimenpiteistä koronakriisin negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi, maakunnan taloudellisen kasvun ja työllisyyden palautumiseksi sekä resilienssin lisäämiseksi. Suunnitelma sisältää sekä nopeita toimenpiteitä että uuden kasvun vauhdittamista. Lataa ja lue Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 täältä: Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelma 2021-2022

04.03.2021
Tilannekuvaseminaarista eväitä kuntien talouden ja toiminnan suunnitteluun

Järjestyksessään toinen Pohjois-Pohjanmaan tilannekuvaseminaari  pidettiin keskiviikkona 3. maaliskuuta Teams-tilaisuutena. Seminaarin teemana oli Korona ja elämä koronan jälkeen – osaammeko varautua? Tilaisuuden avasi maakuntajohtaja Pauli Harju kysymällä, miten vastataan tulevaisuuden haasteisiin, sillä koronaepidemian seurannaisvaikutuksia ei vielä tiedetä. – Toivottavasti kriisi on opettanut, että yhteistyöllä voidaan ratkaista asioita, Harju korosti. Pohjois-Pohjanmaalla kannattaa vahvistaa maakunnan, kuntien ja tulevan hyvinvointialueen sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteistä tahtotilaa, opasti valtiosihteeri Maria Kaisa Aula valtiovarainministeriöstä. Myös omaa väestöpolitiikkaa ja omaan lapsi- ja perhepolitiikan linjaa kannattaa pohtia pitkälle tulevaisuuteen ja ottaa huomioon hyvinvointialueen luomat mahdollisuudet. Vastaava tutkija Mikko Salasuo Nuorisotutkimusseura ry:stä kertoi nuorisotutkimusverkostossa syksyllä 2020 toteutusta tutkimuksesta, jossa kysyttiin…

03.03.2021
Blogi: Pohjois-Pohjanmaa – mahdollisuuksien maakunta

Suhteellisesti ja määrällisesti maakunnassamme asustaa paljon nuoria. Arvomme – avoimuus, luovuus, reiluus ja rohkeus – kuvaavat nuorekasta asennettamme ja edistystahtoamme. Maakunnan suuri keskus, Oulu, vetää puoleensa huomattavan määrän nuoria niin ympäröiviltä alueiltaan kuin muualtakin Suomesta, mutta keskusalueen lisäksi aktiivisia nuoria löytyy joka puolelta Pohjois-Pohjanmaata. Nuorten suuri määrä tuo paljon mahdollisuuksia. He ovat voimavara, jota voi osallistaa maakunnan kehittämiseen, minkä avulla pohjoisesta kodostamme jalostuu entistäkin elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi ympäristö kasvaa, kokea ja kukoistaa. Nuorena kansalaisaktiivina minulle on kertynyt näkemystä nuorten sekä osallisuudesta paikalliselta, maakunnalliselta että valtakunnalliselta tasolta – ja näen Pohjois-Pohjanmaassa paljon potentiaalia. Maakuntamme on muuhun Suomeen verrattuna uniikissa tilanteessa. Olemme…

02.03.2021
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyöstä järjestetään webinaari 23.3. kello 9

Järjestämme tiistaina 23. maaliskuuta  webinaarin kello 9– 11.40. Teams-palvelussa järjestettävän tilaisuuden otsikko on: POHJOIS-POHJANMAAN ILMASTOTYÖ - TIEKARTASTA TOTEUTUKSEEN Ilmastotiekartan toteuttamiseen ja mahdollisuuksiin pureutuva webinaari on avoin kaikille. Tilaisuudessa ajankohtaista tietoa alueen ilmastotoimista, rahoituslähteistä, kuntien mahdollisuuksista ja nuorten Agenda 2030 -puheenvuoro. Tervetuloa mukaan! Ohjelma: 9:00  Tilaisuuden avaus Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto 9:05  Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta, Ritva Isomäki, Pohjois-Pohjanmaan liitto 9:25  Ilmastotoimien rahoitusmahdollisuudet: REACT EU-rahoitus sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma, Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 9:45  Ely-keskuksen rooli ilmastoyhteistyössä, Sanna Moilanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 10:05  Kuntien roolit ja mahdollisuudet ilmastotyössä, Teemu Ulvi, Suomen ympäristökeskus 10:25  Ilmastotyön toimet Pohjois-Pohjanmaalla, Ritva Imppola ja Eeva Suonperä, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) 10:40  Case-esimerkki…

01.03.2021
Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeessa pyydetään tarjousta Oulujoen vesistön valjastamiseen liittyvästä tekniikan historian tutkimuksesta (tarjoukset 16.3.2021 mennessä).

Vesivoiman kulttuuriperintö -hanke etsii tutkijaa tai tutkijaryhmää toteuttamaan tilaustutkimuksen, jossa tarkastellaan Oulujoen vesistön voimalaitosten ja niiden asuinalueiden rakentamista tekniikan historian kannalta. Tutkimuksessa selvitetään vesivoiman rakentamiseen liittyvän teknisen ja arkkitehtonisen kehitystyön saavutukset sekä sen kansallinen ja kansainvälinen merkitys. Tarjouspyyntö Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) -hankkeessa Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat nostetaan esiin teollisena kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Pohjoinen -ohjelmasta. Lisää hankkeesta

25.02.2021
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2024

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategialla edistetään maakunnan tasolla niitä innovaatioihin johtaviin ja hyödyntämiseen tähtääviä toimia, joilla vastataan ilmastonmuutoksen, digitalisaation sekä globalisaation aiheuttamiin haasteisiin. Strategialla tähdätään innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan aktiiviseen levittämiseen koko maakunnan alueelle sekä aluetalouden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen. Strategia ohjaa yhteistyöhön toimialoja ja rajoja ylittämällä. Pohjois-Pohjanmaa on kansainvälinen, vetovoimainen ja verkostoitunut maakunta, jonka kilpailukyky pohjautuu korkeaan osaamiseen, uudistuvaan teollisuuteen, hyvinvointiin sekä ilmastoviisauteen. Pohjois-Pohjanmaa on tunnettu vahvasta ICT-alan osaamisesta sekä alan yrityskannasta. Teollisuuden vahvimmat toimialat ovat metalli- ja metallituoteteollisuus sekä puun jatkojalostaminen, sisältäen sekä biojalostuksen että mekaanisen jalostaminen. Uusia nousevia teollisuudenaloja ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät sovellukset ja laitteet sekä esimerkiksi painettavan…