Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

uutiset

08.12.2022
Oulun satama mukana TEN-T-asetusehdotuksessa

Pohjois-Pohjanmaan liitto on pitkäjänteisesti ajanut Oulun sataman ja lentoaseman nostamista osaksi TEN-T-ydinverkkoa. Alkuvuonna 2022 Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun kaupunki ottivat yhdessä kantaa sataman nostamiseksi osaksi ydinverkkoa korostaen etenkin sataman strategisesti merkittävää sijaintia Suomen ja EU:n pohjoisten liikenneyhteyksien kannalta. Lisäksi liitto on nostanut Oulun sataman merkitystä esille CPMR:n Itämeren komission kannanotoissa. EU:n liikenneneuvosto hyväksyi maanantaina 5.12.2022 yleisnäkemyksen TEN-T-asetusehdotuksesta. TEN-T eli Trans-European Transport Network on EU:n laajuinen liikenneverkko, mikä määrittää merkittävimmät väylät, satamat, lentoasemat ja rautatieterminaalit sekä tähtää niiden kestävään ja laadukkaaseen kehittämiseen vuoteen 2050 mennessä. Liikenneneuvoston maanantaina hyväksymässä asetusehdotuksessa Oulun satamaa esitetään nostettavaksi TEN-T-ydinverkkoon. Suomea kokouksessa edustanut liikenne- ja viestintäministeri Timo…

08.12.2022
Vaihtoehtoiset käyttövoimat tapetilla Euroopassa

Perifeeristen merellisten alueitten liiton (CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) keskusteluissa on noussut esille jo pidemmän aikaa vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden tilanne EU:n reuna-alueilla. Esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus vaihtoehtoisten polttoaineiden infran käyttöönotosta asettaa haastavat vaatimukset sekä TEN-T-ydinverkolla että kattavalla verkolla, kun edellytyksenä on enintään 60 kilometrin välein oleva latausasema. Tämä edellyttää luultavimmin merkittäviä investointeja infraan. Asetusehdotuksessa edellytetään myös vetyasemien rakentamista merkittäville kaupunkialueille. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi osallistui marraskuussa 2022 CPMR:n Itämeren komission liikenneasioiden työryhmän kokoukseen Tukholmassa. Jussinniemi painotti keskusteluissa, ettei sähköautoilu ei ole yksistään ratkaisu tulevaisuuden liikenteessä. ”Tarvitaan ratkaisu, jossa sähkö, vety sekä uusiutuvat kestävästi tuotetut…

01.12.2022
Järjestötuokiossa keskusteltiin järjestöavustuksista ja niiden vaikuttavuudesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue eli Pohde toteuttaa ensimmäistä kertaa järjestöille suunnatun avustushaun. Järjestötuokiossa projektisuunnittelija Helena Liimatainen kertoi avustuskäytänteistä ja kannusti järjestöjä hakemusten tekoon. Hän ohjeisti hakijoita perehtymään hyvinvointialueen strategiaan ja järjestämissuunnitelmaan, sillä avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluita. Ennen hakemista yhdistysten on syytä tarkastella myös omia sääntöjään. Avustuksia voi hakea monenlaiset yhdistykset, mutta säännöistä tulee löytyä kirjaus terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistämistehtävästä. Järjestöavustuksia myöntävät edelleen myös kunnat. Päällekkäisiä avustuksia ei voida myöntää. Sen vuoksi hakemuksessa onkin tärkeä eritellä avustusten kohdentuminen ja esitellä toiminnan kokonaisuus. ”Vuoden vaihtuessa olemme kaikki uuden äärellä”. Näin toteisivat järjestötuokiossa sivistysjohtaja Elina Vehkala…

28.11.2022
EU-ohjelmakauden 2014-2020 viimeisten uusien EAKR -hankerahoituspäätösten valmistelu on aloitettu

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimesta on aloitettu 12 uuden EAKR-hankkeen osalta myönteisten päätösten valmistelu. Rahoitusta hankkeisiin on suunniteltu myönnettävän yhteensä noin 2.763.000 euroa. Valmistelussa olevien hankkeiden joukossa on muun muassa tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittämishankkeita sekä kulttuurimatkailuun ja kiertotalouteen liittyviä hankkeita. Viralliset EURA2014-järjestelmässä tehtävät rahoituspäätökset hankkeille on tarkoitus tehdä tammikuun 2023 aikana maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön ja eräiden hankkeiden osalta maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyn jälkeen. Hankkeiden toteutusaika jatkuu enintään 31.12.2023 saakka. Maakunnan kehittämistyö rakennerahastovaroin ei kuitenkaan pysähdy. Toimintaa jatketaan ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksella. Pohjois-Pohjanmaan liitolla on myönnettävissä EAKR-rahoitusta kohtuullisen runsaasti hanketoimintaan. Ohjelmakauden 2021-2027 hakukierroksia on jo järjestetty kaksi kappaletta. Kolmaskin hakukierros liittyen Kestävään kaupunkikehittämiseen on avoinna…

25.11.2022
Innovaatioalustat yritysten kehitystoiminnan tueksi: neljä Pohjois-Pohjanmaan innovaatioalustan toimintaa esittelyssä

Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa (Kanves) -hanke on julkaissut esittelyvideoiden sarjan neljästä alueen näkökulmasta tärkeästä innovaatioalustasta. Jokaisella esittelyvideolla kerrotaan innovaatioalustan toiminnasta sekä haastatellaan yritystä, joka on hyödyntänyt alustan tarjoamia palveluja tukeakseen liiketoimintaansa. Oulun Eteläisen alueelta innovaatioalustoja on esittelyssä kaksin kappalein. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat FMT-ryhmällä on useita kumppaneita sekä akateemisesta maailmasta että yritysmaailmasta. Sen nykyiset kumppanit tulevat kotimaisista yrityksistä, paikallisista organisaatioista yhä aina ulkomaisiin yliopistoihin asti. FMT-ryhmän toiminta keskittyy Nivalaan, jossa se tekee tiiviisti yhteistyötä Nivalan kaupungin, Teollisuuskylän sekä Nivala-Haapajärvi seutukuntayhtymän, NIHAKin, kanssa. FMT-ryhmän tutkimus- ja kehitystoiminta sisältää metallien 3D-tulostus sekä erilaiset jälkikäsittelyt tuotteiden ominaisuuksien optimoinnissa kuten nopeat lämpökäsittelyt sekä pinnan kemiallinen tai…

23.11.2022
Nuorten mielen hyvinvointia käsiteltiin monesta kulmasta Pohjois-Pohjanmaan nuorisofoorumissa

Nuorten mielenterveys ja mielen hyvinvointi oli monipuolisesti ja vaikuttavasti teemana Pohjois-Pohjanmaan nuorisofoorumissa 21. marraskuuta. Päivän pääpuhujana toiminut Duudsoneista tuttu Jarno Laasala kertoi hänen ja kavereidensa matkasta Härmästä Hollywoodiin. Laasala kertoi monipuolisesti kokemuksistaan ja itsensä unohtamisesta sekä sen aiheuttamista ongelmista hänen mielenterveydelleen. Laasala oli koonnut lisäksi konkreettisia vinkkejä, joiden avulla hän on oppinut käsittelemään elämäänsä ja opetellut läsnäoloa ja eri asioiden hyväksymistä. Päivän juonsivat Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen ja jäsen Inga Koskenniemi. Kokemuksia nuorelta nuorille Koskettavan puheenvuoron mielenterveydestä kertoi myös Nea-Noora. Hän jakoi rankan ja koskettavan tarinansa nuorille nuorena saamastaan vakavasta aivoinfarktista, halvaantumisestaan ja näiden tapahtumien vaikutuksesta hänen mielenhyvinvointiinsa.…

03.11.2022
Kestävän kaupunkikehittämisen hakukierros avautuu 7.11.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto avaa yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa valtion ja Oulun kaupungin kanssa solmittua ekosysteemisopimusta toteuttavan kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun. Oulun ekosysteemisopimuksen sisältö koostuu Oulun Innovaatioallianssin strategisista kohdealoista ja kärkiohjelmista vuosille 2021–2027. Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön. Hakukierros on avoinna 7.11.-9.12.2022. Tällä hakukierroksella haetaan ainoastaan erityistavoitteiden 1.1 ja 1.3 mukaisia hankkeita. EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle EURA2021-järjestelmän kautta. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi…

20.10.2022
Oulujoen vesistön rakentaminen oli sotien jälkeinen suurtyö

Oulujoen vesivoiman rakentaminen oli sotien jälkeinen suurtyö, jonka kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen arvo hakevat vertaisiaan. Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoiman Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) -hankkeen myötä syntynyt Building an Industrial Identity -kuvateos julkistettiin lokakuun puolivälissä. Kuvateoksen toimittaja Samuli Paitsola tiivisti Oulujoen voimalaitosten rakentamisen kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen arvon kolmeen näkökulmaan kuvateoksen julkistamistilaisuudessa. ”Sotien jälkeisessä Suomessa käynnistyi yhteiskunnallinen murros. Suomi siirtyi agraarisesta Suomesta moderniksi teollisuusyhteiskunnaksi. Oulujoen valjastamisen kaltaisessa hankkeessa on huomioitava myös imagollinen näkökulma. Se oli näyteikkuna maailmalle. Haluttiin näyttää, että me pystymme ja osaamme tehdä maailmanluokan teollisuusarkkitehtuuria ja teollisuutta”, Paitsola kuvaa kuvateoksen taustoja. Toisekseen Paitsola muistuttaa, että Oulujoen voimaloiden rakentaminen toimimaan yhtenäisenä järjestelmänä on täysin…

19.10.2022
Markus Erkkilä lokakuun uutiskirjeessä: Kuskin paikalla vai kyytiläisenä?

Pohjois-Pohjanmaan liitossa valmisteltava energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on hyvä esimerkki maakuntaliitoissa tehtävästä työstä – kaava voi ensivilkaisulla näyttää kovin strategiselta ja aikajänteeltään pitkälle ulottuvalle. Johtopäätöksenä voi ymmärrettävästi herätä ajatus siitä, ettei asia kosketa juuri minua. Totuus on kuitenkin toinen: kaavassa tehtävät valinnat erityisesti tuulivoiman ja energiansiirron osalta luovat tukevan pohjan maakunnan kehittymiselle ja tulevat näkymään suoraan tai välillisesti jokaisen pohjoispohjanmaalaisen arjessa. Maakuntakaavalla luodaan kehittymisen edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. Kaavan uudistamisen tarve kumpuaa niin maakunnan omista tarpeista, odotuksista ja valinnoista kuin kansallisista ja kansainvälisistä päätöksistä. Näiden päätösten läpileikkaavana teemana on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Myös maailmanpoliittinen tilanne ohjaa meitä kohti entistäkin omavaraisempaa,…

18.10.2022
Hyvinvointifoorumin ohjelma on julkaistu

Muutos Nyt – hyvinvointia luonnosta!   Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2022 järjestetään keskiviikkona 2.11.2022 klo 10–15 Pyhäjärven Keskuskoululla osoitteessa Tunturitie 1, Pyhäjärvi. Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää foorumin yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Pyhäjärven kaupungin kanssa. Tilaisuus on maksuton sisältäen kahvitarjoilut ja lounaan. Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi järjestetään nyt viidennentoista kerran. Tänä vuonna pureudutaan lasten ja nuorten luontosuhteeseen sekä ympäristön, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden yhteyksiin. Foorumissa kuullaan myös paikallisista hyvistä käytänteistä ja palkitaan vuoden hyvinvointiteko. Ohjelma on julkaistu. Voit ilmoittautua foorumiin ja Oulusta järjestettävään yhteiskuljetukseen ​tästä linkistä 25.10.2022 mennessä. Lisätietoja hyvinvointifoorumista verkkosivuiltamme