Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö

Teemme ylimaakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa sekä IP-alueen monenlaisissa verkostoissa.

Itä- ja Pohjois-Suomi – Suurin osa Suomea

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tekevät tiivistä maakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja edunvalvontaa. Yhteistä Etelä-Savolle, Pohjois-Savolle, Pohjois-Karjalalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle, Kainuulle ja Lapille on muun muassa pitkät etäisyydet, harva asutus ja pitkät kansainväliset maarajat naapurimaihimme. Turvallisin raja on asuttu raja.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta on alueen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn perustettu yhteistyöelin. Maakuntaliittojen lisäksi verkostoon kuuluu alueiden kansanedustajat. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen viestijät tekevät tiivistä yhteistyötä edunajamisen ja vaikuttamisen saralla.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen. Lisäksi maakunnilla on yhteisiä hankkeita, esimerkiksi elinkeinojen murrokseen ja liikenteeseen liittyen.

Itä- ja Pohjois-Suomi on linjannut yhteiset hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027. Voit lukea ne täältä.

Metsien muutosten vaikutukset korostuvat Itä- ja Pohjois-Suomessa

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien osuus on 69 prosenttia koko maan metsä- ja kitumaan pinta-alasta. Metsätalouden suhteellinen merkitys onkin muuta maata suurempi, ja siten myös metsäalalla tapahtuvien muutosten ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset korostuvat. Luonnonvarakeskus selvitti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien toimeksiannosta, miten alueen metsät ovat muuttuneet ja millaiselta niiden tuleva kehitys voisi näyttää.

Lue lisää: https://suurinosasuomea.fi/2024/01/metsien-muutosten-vaikutukset-korostuvat-ita-ja-pohjois-suomessa/

Itä- ja Pohjois-Suomi lukuina

Voit avata raportin suuremmaksi harmaan Microsoft Power BI -alapalkin oikeassa reunassa olevasta nuolipainikkeesta ”Avaa koko näytön tilassa”.

Yhteinen EU-toimisto Brysselissä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja.

EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.