Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö

Teemme ylimaakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa sekä IP-alueen monenlaisissa verkostoissa.

Itä- ja Pohjois-Suomi – Suurin osa Suomea

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tekevät tiivistä maakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja edunvalvontaa. Yhteistä Etelä-Savolle, Pohjois-Savolle, Pohjois-Karjalalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle, Kainuulle ja Lapille on muun muassa pitkät etäisyydet, harva asutus ja pitkät kansainväliset maarajat naapurimaihimme. Turvallisin raja on asuttu raja.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta on alueen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn perustettu yhteistyöelin. Maakuntaliittojen lisäksi verkostoon kuuluu alueiden kansanedustajat. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen viestijät tekevät tiivistä yhteistyötä edunajamisen ja vaikuttamisen saralla.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen. Lisäksi maakunnilla on yhteisiä hankkeita, esimerkiksi elinkeinojen murrokseen ja liikenteeseen liittyen.

Itä- ja Pohjois-Suomi on linjannut yhteiset hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027. Voit lukea ne täältä.

Itä- ja Pohjois-Suomi lukuina

Voit avata raportin suuremmaksi harmaan Microsoft Power BI -alapalkin oikeassa reunassa olevasta nuolipainikkeesta ”Avaa koko näytön tilassa”.

Yhteinen EU-toimisto Brysselissä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja.

EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.