Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyötä eri tasoilla

Pohjois-Pohjanmaan liitto vaikuttaa liikennejärjestelmäsuunnittelussa valtakunnallisella, ylimaakunnallisella ja maakunnallisella tasolla sekä kaupunkiseututasolla.

Valtakunnan tasolla Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on liikennejärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu.

Neljä pohjoisinta maakuntaa muodostaa yhdessä valtion liikenneviranomaisten kanssa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkatyöryhmän. Työryhmä tuo valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun Pohjois-Suomen yhteisen äänen, ja se on laatinut yhteisen Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategian. Vuonna 2017 valmistuneen strategian uudistamistyö on alkanut, ja se saatetaan valmiiksi alkuvuodesta 2024.

Pohjois-Pohjanmaan liitto johtaa maakunnallista liikennejärjestelmätyötä. Se kokoaa yhteen maakunnan liikennejärjestelmäryhmän, johon kuuluu edustajia sekä elinkeinoelämän että julkisen puolen liikenneasiantuntijoista. Vuosittain järjestetään kaikille avoin maakunnallinen liikennefoorumi, jossa käydään läpi ajankohtaisia teemoja ja hankkeita maakunnan liikennejärjestelmätyössä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu aktiivisesti liikennejärjestelmätyöhön kaupunkiseuduilla. Oulun seudulla on tehty seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja LVM:n alaisten virastojen välisellä yhteistyöllä liikennejärjestelmäsuunnittelua pitkäjänteisesti. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n laadinta alkoi lokakuussa 2022, ja se saadaan valmiiksi syksyllä 2023. Pohjois-Pohjanmaan liitto on jäsenenä Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn yhteistyöryhmässä, joka edistää kevyen liikenteen toimintaa Oulun seudulla. Kesällä 2021 valmistui selvitys kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Selvityksen tavoitteena oli mm. selvittää miten kuntia voitaisiin tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelmassa toteutetaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa määritettyjä linjauksia, tarkennetaan suunnittelua maakunnalliselle tasolle sekä käsitellään maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten liikenteen linjausten lisäksi maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden toteutumista seuraamista varten on luotu tiivistetty liikennevalomalli. Maakunnan liikennejärjestelmäryhmä seuraa suunnitelman toimenpiteiden toteutumista.

Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä seurataan jatkuvasti liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määriteltyjen toimintalinjojen puitteissa:
TL1: Pohjoinen vahvemmin osaksi Euroopan liikenneverkkoa
TL2: Liikennejärjestelmä tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapainoista aluerakennetta
TL3: Liikennejärjestelmä kannustaa kestävään liikkumiseen
TL4: Pohjois-Pohjanmaalla liikkuminen on helppoa ja sujuvaa

Kansainvälinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii aktiivisesti myös kansainvälisessä yhteistyössä. Liitto on jäsenenä CPMR:n liikennetyöryhmässä, sekä Barentsin alueen liikenneyhteistyössä. Syksyllä 2023 käynnistyy Barentsin alueen liikenneyhteistyössä merkittävä New North -hanke, johon Euroopan Unioni on myöntänyt lähes 2 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää liikennejärjestelmää pohjoisella alueella ja ottaa huomioon tulevaisuuden liikenteen mahdollisuudet. Hankkeessa yhteistyötä tekevät Suomessa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Karjalan liitot. Mukana ovat myös Merenkurkun neuvosto, Ruotsista Västerbottenin ja Norrbottenin alueet sekä Norjasta Tromssan ja Finnmarkin alueet. Lisäksi hanke saa tukea laajalta yhteistyöryhmältä, mikä varmistaa tiedonkulun ja vuorovaikutuksen sujuvuuden.

Muuttunut maailmantilanne on tiivistänyt rajat ylittävän yhteistyön merkitystä Suomen ja Ruotsin välillä. Syksyllä 2021 käynnistyi Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeen rajaton ja kestävä tulevaisuus -hanke, joka keskittyy rajat ylittävän liikenteen kehittämiseen Suomen ja Ruotsin välillä Perämerenkaaren alueella. Hankkeessa kootaan yhteen olennaiset sidosryhmät Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin alueelta yhteisen vision laatimiseksi. Lisäksi tarkoituksena on edistää logistisia, kestäviä liikenneratkaisuja sekä huomioida kuljetus- ja matkaketjut kuten myös matkustaja- ja tavaraliikenteen tarpeet. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2023.