Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyötä eri tasoilla

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään valtakunnallisesti sekä alueellisesti, ylimaakunnallisesti, maakunnallisesti ja kaupunkiseuduilla.

Valtakunnan tasolla Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on liikennejärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu.

Ylimaakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu on vapaaehtoista. Pohjois-Suomessa on tehty neljän pohjoisimman maakunnan yhteinen Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategia.

Maakuntien liitot vastaavat maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä ja siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta sekä kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.

Oulun seudulla on tehty seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja LVM:n alaisten virastojen välisellä yhteistyöllä liikennejärjestelmäsuunnittelua pitkäjänteisesti. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on ladattavissa osoitteesta oulunliikenne.fi.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelmassa toteutetaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa määritettyjä linjauksia, tarkennetaan suunnittelua maakunnalliselle tasolle sekä käsitellään maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten liikenteen linjausten lisäksi maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamista ohjaamaan on perustettu kuntien, yritysten ja muiden liikenteen alan osaajista koostuva liikennejärjestelmäryhmä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden toteutumista seuraamista varten on luotu tiivistetty liikennevalomalli.

Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä seurataan jatkuvasti liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määriteltyjen toimintalinjojen puitteissa:
TL1: Pohjoinen vahvemmin osaksi Euroopan liikenneverkkoa
TL2: Liikennejärjestelmä tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapainoista aluerakennetta
TL3: Liikennejärjestelmä kannustaa kestävään liikkumiseen
TL4: Pohjois-Pohjanmaalla liikkuminen on helppoa ja sujuvaa

Valmistuneita selvityksiä:

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.

Vt 8 Älyväylä -hanke.