Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyötä eri tasoilla

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään valtakunnallisesti sekä alueellisesti, ylimaakunnallisesti, maakunnallisesti ja kaupunkiseuduilla.

Valtakunnan tasolla Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on liikennejärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu.

Ylimaakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu on vapaaehtoista. Pohjois-Suomessa on tehty neljän pohjoisimman maakunnan yhteinen Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategia.

Maakuntien liitot vastaavat maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä ja siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.

Kaupunkiseuduilla lakisääteinen velvollisuus liikennejärjestelmäsuunnitteluun on pääkaupunkiseudulla (HSL). Oulun seudulla on tehty seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja LVM:n alaisten virastojen välisellä yhteistyöllä liikennejärjestelmäsuunnittelua pitkäjänteisesti. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on ladattavissa osoitteesta oulunliikenne.fi.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelmassa toteutetaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa määritettyjä linjauksia, tarkennetaan suunnittelua maakunnalliselle tasolle sekä käsitellään maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten liikenteen linjausten lisäksi maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu A:60)


Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamista ohjaamaan on perustettu kuntien, yritysten ja muiden liikenteen alan osaajista koostuva liikennejärjestelmäryhmä.

Liikennejärjestelmäryhmä 2021

Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä seurataan jatkuvasti liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määriteltyjen toimintalinjojen puitteissa:
TL1: Pohjoinen vahvemmin osaksi Euroopan liikenneverkkoa
TL2: Liikennejärjestelmä tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapainoista aluerakennetta
TL3: Liikennejärjestelmä kannustaa kestävään liikkumiseen
TL4: Pohjois-Pohjanmaalla liikkuminen on helppoa ja sujuvaa

Kesäkuussa 2021 valmistui selvitys Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.

Tapahtumat

Pohjois-Pohjanmaan liikennefoorumi 3.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan liikennefoorumi 21.5.2021

Seuraava liikennefoorumi järjestetään marraskuussa 2021.