Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Liikennejärjestelmätyö

Vaikuttava ja edunvalvontaa palveleva liikennejärjestelmätyö

Pohjois-Pohjanmaan liitto vaikuttaa liikennejärjestelmätyössä sekä kansainvälisesti että valtakunnallisella, ylimaakunnallisella, maakunnallisella sekä kaupunkiseututasolla.

Neljä pohjoisinta maakuntaa muodostaa yhdessä valtion liikenneviranomaisten kanssa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkatyöryhmän. Työryhmä tuo valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun Pohjois-Suomen yhteisen äänen, ja se on laatinut yhteisen Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategian. Vuonna 2017 valmistuneen strategian uudistamistyö on alkanut, ja se saatetaan valmiiksi alkuvuodesta 2024. Uuden strategian luonnosta esiteltiin julkistamistilaisuudessa 17.1.2024.

Pohjois-Pohjanmaan liitto johtaa maakunnallista liikennejärjestelmätyötä. Se kokoaa yhteen maakunnan liikennejärjestelmäryhmän, johon kuuluu edustajia sekä elinkeinoelämän että julkisen puolen liikenneasiantuntijoista. Vuosittain järjestetään kaikille avoin maakunnallinen liikennefoorumi, jossa käydään läpi ajankohtaisia teemoja ja hankkeita maakunnan liikennejärjestelmätyössä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu aktiivisesti liikennejärjestelmätyöhön kaupunkiseuduilla. Oulun seudulla on tehty seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja LVM:n alaisten virastojen välisellä yhteistyöllä liikennejärjestelmäsuunnittelua pitkäjänteisesti. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n laadinta alkoi lokakuussa 2022.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on jäsenenä Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn yhteistyöryhmässä, joka edistää kevyen liikenteen toimintaa Oulun seudulla. Kesällä 2021 valmistui selvitys kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Selvityksen tavoitteena oli mm. selvittää miten kuntia voitaisiin tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelmassa toteutetaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa määritettyjä linjauksia, tarkennetaan suunnittelua maakunnalliselle tasolle sekä käsitellään maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten liikenteen linjausten lisäksi maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden toteutumista seuraamista varten on luotu tiivistetty liikennevalomalli. Maakunnan liikennejärjestelmäryhmä seuraa suunnitelman toimenpiteiden toteutumista.

Vuodenvaihteessa 2024 käynnistyi Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö. Päivitetty suunnitelma on tarkoitus esitellä lokakuun lopulla järjestettävässä live-tilaisuudessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä. Liitto on jäsenenä CPMR:n liikennetyöryhmässä sekä Barentsin alueen liikenneyhteistyössä. Syksyllä 2023 käynnistyi Barentsin alueen liikenneyhteistyössä New North -hanke, johon Euroopan Unioni on myöntänyt lähes 2 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää liikennejärjestelmää pohjoisella alueella ja ottaa huomioon tulevaisuuden liikenteen mahdollisuudet. Hankkeessa yhteistyötä tekevät Suomessa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Karjalan liitot. Mukana ovat myös Merenkurkun neuvosto, Ruotsista Västerbottenin ja Norrbottenin alueet sekä Norjasta Tromssan ja Finnmarkin alueet. Lisäksi hanke saa tukea laajalta yhteistyöryhmältä, mikä varmistaa tiedonkulun ja vuorovaikutuksen sujuvuuden.

Muuttunut maailmantilanne on tiivistänyt rajat ylittävän yhteistyön merkitystä Suomen ja Ruotsin välillä. Syksyllä 2021 käynnistyi Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeen rajaton ja kestävä tulevaisuus -hanke, joka keskittyi rajat ylittävän liikenteen kehittämiseen Suomen ja Ruotsin välillä Perämerenkaaren alueella. Hankkeessa koottiin yhteen sidosryhmät Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin alueelta yhteisen vision laatimiseksi. Hanke päättyi loppuvuodesta 2023, ja voit tutustua hankkeen loppuraporttiin ja rajat ylittävään liikennevisioon täällä.