Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Organisaatio

Organisaatio

Pohjois-Pohjanmaan liitto on 30 jäsenkunnan muodostama kuntayhtymä. Poliittisesti valitut luottamushenkilöt vastaavat päätöksenteosta. Kuntayhtymällä on maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta.

Ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema maakuntavaltuusto. Käytännön työtä ohjaa maakuntahallitus, jonka valtuusto valitsee alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.

Kuntayhtymää johdetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian sekä talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Maakuntavaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa.

Maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Maakuntahallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntahallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta,
henkilöstöpolitiikasta sekä huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelman toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Maakuntahallitus asettaa yhteistyöryhmän aluekehityslainsäädännössä säädettyjen tahojen edustajista. Sen tehtävät määritellään tarkemmin kulloinkin voimassa olevassa laissa alueiden kehittämisestä.

Maakuntavaltuusto voi perustaa muita pysyviä lautakuntia, neuvottelukuntia ja yhteistyöryhmiä.

Virastoa johtaa maakuntajohtaja

Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa työskentelee noin 50 asiantuntijaa. Määräaikaista henkilöstöä on noin 20 prosenttia työntekijöistä. Virastoa johtaa maakuntajohtaja Pauli Harju.

Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Maakuntajohtaja vastaa asioiden valmistelusta maakuntahallituksen käsiteltäväksi.

Maakuntajohtaja Pauli Harju