Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

AKKE-rahoitus

AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha) 

Neljäs hakukierros aukeaa joulukuun 1. päivänä

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.

Neljäs AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha) hakukierros aukeaa joulukuun 1. päivänä. Haku sulkeutuu 31.1.2022 klo 16.00.

Haku kohdennetaan erityisesti kuntien sote- ja hyvinvointipalveluiden ja kuntien hyvinvointitalouden uudistuksiin.

Haku kohdennetaan selvitys- ja kokeiluhankkeisiin teemana:

 • kuntien murrostilanteeseen koskien TE-palveluita sekä valmistautumisessa hyvinvointialueiden muutoksiin
 • maakunnan energiamurrosta koskeviin selvityshankkeisiin ja älykkään energiamurroksen hallintaan
 • maakunnan elintarvike- ja matkailustrategian yhteensovittamiseen liittyviin kokeiluihin
 • maakunnan kilpailukykyä ja resilienssiä lisääviin hankkeisiin

Hankkeiden tulee pohjautua maakunnan älykkääseen erikoistumisen strategiaan.

Valintakriteerit:

 • uutuusarvo ja tavoitteellisuus
 • alueellinen vaikuttavuus ja monistettavuus, taloudellinen tehokkuus
 • strategian mukaisuus (ÄES, matkailu- ja elintarvikestrategia, maakuntaohjelma). Strategiat löytyvät täältä.
 • kokeiluluonteisuus

Hankkeita arvioidaan hakemusten laadun ja tulosten hyödynnettävyyden perusteella.

 • max tuki 80 000 €
 • tukiprosentti pääsääntöisesti 70%
 • hankkeiden toteutusaika: 2 vuotta
 • suositaan lump sum – rahoitusmallia
 • hakijan on osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella
 • tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esim. elinkeinoelämää edustavat organisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat, järjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
 • yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä ei voi liitto rahoittaa

Aluekehityslainsäädäntö on muuttunut – lue tarkempi AKKE – hakuohje tästä !

Uusi AKKE – hakulomake löytyy tästä (PDF) ja tästä (Word). Tehtävänkuvauslomake löytyy tästä.

Lisätiedot:

Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puh. 040 685 4033

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 433 3951

Uudet lait vaikuttavat AKKE-hakuihin maakunnan liitossa 1.9.2021 alkaen. Löydät sekä uuden että vanhan lainsäädännön täältä.

                                

Yhteystiedot:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala040 685 4033tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala050 433 3951heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi
Hanketalousasiantuntija Pia Välimäki040 685 4020pia.valimaki@pohjois-pohjanmaa.fi
Rahoitustarkastaja Heidi Isoniemi040 685 4035heidi.isoniemi@pohjois-pohjanmaa.fi