Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AKKE- ja AIKO -rahoitus

AKKE- tai AIKO määrärahaa ei tällä hetkellä ole haettavissa. Ilmoitamme tällä sivulla heti, mikäli omaehtoisen kehittämisen määrärahaa voi hakea.

AKKE – alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin.

Tuen myöntämisen ehdot ja valintaperusteet:

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukaisia. Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia, vaikuttavia ja uutuusarvoa sisältäviä hankkeita. Lisäksi huomioidaan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys. Hakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton HVJ -kuvauksen mukaisen rahoituspäätösprosessin mukaisesti.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Tullakseen rahoitetuksi, hankkeiden ja niiden kustannusten tulee olla niiden käyttöä ohjaavien lakien mukainen.

Tuen määrä on yleensä enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuen määrä on aina enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta. Hankkeelle myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 100 000 €.

Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätöksessä yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella. Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos. Tukea ei voi myöntää kertakorvauksena kokonaisuudessaan julkisena hankintana toteutettaviin hankkeisiin.

Flat rate 40 % on myös mahdollinen. Kustannukset esitetään seuraavasti: kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 2 vuotta.

Hakeminen:

Hakulomake, liitelomakkeet ja hakuohje ovat saatavilla Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta täältä.

Allekirjoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liitolle osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.

AKKE – hakulomake löytyy tästä (Word). Kaikille pakollinen tehtävänkuvauslomake löytyy tästä.

Lisätiedot:

Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puh. 050 918 0035

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 433 3951

                                

Yhteystiedot:
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen050 918 0035heikki.laukkanen@pohjois-pohjanmaa.fi
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala050 433 3951heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi
Hanketalousasiantuntija Pia Välimäki040 685 4020pia.valimaki@pohjois-pohjanmaa.fi
Maksatusasiantuntija Heidi Isoniemi040 685 4035heidi.isoniemi@pohjois-pohjanmaa.fi