Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

AKKE -rahoitus

AKKE -rahoitus

AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha) 

Kolmas hakukierros on avoinna 10.5. – 16.8.2021 

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen painopisteisiin: 1) Uudistuva ja hyvinvoiva 2) Ilmastoviisas 3) Kansainvälinen, vetovoimainen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa.  

Hankkeiden tulee tukea muita voimassa olevia alueellisia strategioita.  

Pohjois-Pohjanmaalla AKKE-ohjelmasta rahoitetaan selvityksiä, selkeästi uusia pilotointeja ja uusia kokeiluja, jotka ovat nopeasti toteutettavissa ja joihin ei ensisijaisesti voida käyttää muita rahoitusvälineitä. Hankkeita arvioidaan hakemusten uutuusarvon, tulosten hyödynnettävyyden sekä vaikuttavuuden perusteella.  

  • Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kokonaiskustannusten maksimäärä on 80 000 euroa. Rahoittajalla on mahdollisuus poiketa tukiprosentista ja kustannusrajasta.  
  • Hakijan on itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen. 
  • Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla kaksi vuotta. 
  • Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten elinkeinoelämää edustavat organisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.  
  • Maakunnan liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.  

Haku aukeaa 10.5.2021 ja päättyy 16.8.2021 klo 16.00.  

Hakemisesta, rahoitusmalleista ja hallinnoinnista yksityiskohtaisemmin AKKE-ohjeessa. 

Linkit:

AKKE-ohje

AKKE-rahoitushakemus

AKKE – yhteishankkeen taustalomake

AKKE–maksatushakemus

Henkilöstöluettelo

Rahoitusta ohjaavat lait, säädökset

                              

Yhteystiedot:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala040 685 4033tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala050 433 3951heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi
Hanketalousasiantuntija Pia Välimäki040 685 4020pia.valimaki@pohjois-pohjanmaa.fi
Rahoitustarkastaja Heidi Isoniemi040 685 4035heidi.isoniemi@pohjois-pohjanmaa.fi