Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

AKKE-rahoitus

AKKE-rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelman vuosille 2020–2021 mukaiseen kehittämiseen.  Pohjois-Pohjanmaalla AKKE-ohjelmasta rahoitetaan selvityksiä, selkeästi uusia pilotointeja ja uusia kokeiluja, jotka ovat nopeasti toteutettavissa ja joihin ei ensisijaisesti voida käyttää muita rahoitusvälineitä. Erityisiä painopisteitä on tällä hakukierroksella kaksi: 1) seudullisten ja alueellisten toimijoiden kyvykkyyden nosto hakea kehitysrahoituksia EU:n kansainvälisistä rahoituskanavista ja valmius verkottua kansainvälisesti sekä 2) rahoitusta voidaan ohjata häiriö- ja rakennemuutostilanteita korjaaviin toimenpiteisiin, jotka lisäävät maakunnan kilpailukykyä ja taloudellista hyvinvointia.

Hankkeen tulee perustua Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2018–2021, maakunnan älykkääseen erikoistumiseen ja tuottaa näihin liittyvää konkreettista kokeilevaa ja tuloksellista toimintaa, joka edistää maakunnan taloudellisen kasvun palautumista.

Hankkeita arvioidaan hakemusten laadun ja tulosten hyödynnettävyyden perusteella.

  • Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannusten maksimimäärä on 50 000 €. Rahoittajalla on aina mahdollisuus poiketa pääsääntöisestä tukiprosentista ja kustannusrajasta.
  • Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.
  • Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 2 vuotta.
  • Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten elinkeinoelämää edustavat organisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
  • Maakunnan liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä

Hakemisesta, rahoitusmalleista ja hallinnoinnista yksityiskohtaisemmin AKKE -ohjeessa.

Linkit:

AKKE-ohje

AKKE-rahoitushakemus

AKKE – yhteishankkeen taustalomake

AKKE–maksatushakemus

Rahoitusta ohjaavat lait, säädökset

                              

Yhteystiedot:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala040 685 4033tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala050 433 3951heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi
Hanketalousasiantuntija Pia Välimäki040 685 4020pia.valimaki@pohjois-pohjanmaa.fi