Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

AKKE-rahoitus

AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha) 

Uudet lait vaikuttavat AKKE-hakuihin maakunnan liitossa 1.9.2021 alkaen

Uudet alueiden kehittämisen toimeenpanoa ja rahoittamista koskevat lait ja asetukset ovat tulleet voimaan 1.9.2021. Lait löytyvät Finlexistä seuraavista linkeistä:

–          Toimeenpanolaki 756/2021
–          Rahoituslaki 757/2021

Uudet lait kumoavat aiemmat 7-8/2014 lait ja niiden nojalla annetut asetukset. Rahoituslain siirtymäsäännöksen 84 pykälän mukaisesti ennen uuden rahoituslain voimaantuloa myönnettyyn tukeen sovelletaan tuen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä koko hankkeen elinkaaren ajan. ”Vanhoja” lakeja sovelletaan niiden hankehakemusten käsittelyyn ja hankkeisiin koko elinkaaren ajan, jos hakemus on tullut vireille liitossa viimeistään 31.8.2021.

Uudessa rahoituslaissa ja tulevassa uudessa rahoitusasetuksessa tulee olemaan voimassa olevasta sääntelystä poikkeavaa ja tarkentavaa sääntelyä koskien AKKE-tuen hakemista, tukihakemusta, tukipäätöstä ja esimerkiksi käytettäviä kustannusmalleja. Rahoitusasetus on tarkoitus esitellä valtioneuvoston istunnossa syyskuun aikana ja se olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian esittelyn jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määrärahan haku päättyi 16.8.2021

Määräaikaan mennessä saapui kuusi hanketta. Rahoitusta haettiin yhteensä 619 848 €.

   

Hallinnoinnista yksityiskohtaisemmin AKKE-ohjeessa (ennen 1.9.2021 haetut hankkeet). 

Linkit:

AKKE-ohje

AKKE–maksatushakemus

Henkilöstöluettelo

Rahoitusta ohjaavat lait, säädökset

                              

Yhteystiedot:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala040 685 4033tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala050 433 3951heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi
Hanketalousasiantuntija Pia Välimäki040 685 4020pia.valimaki@pohjois-pohjanmaa.fi
Rahoitustarkastaja Heidi Isoniemi040 685 4035heidi.isoniemi@pohjois-pohjanmaa.fi