Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla ne Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa. Päätöksissä olevia liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, ei julkaista.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lähtökohtaisesti oikaisuvaatimuksen on oikeutettu tekemään se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kuntalainen. Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen sekä tarkemmat ohjeet on annettu päätöksen yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden päätökset

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmaa koskevat päätökset

Maksatuspäätökset

A78050 2. maksatuspäätös 8.9.2020

A75715 7. maksatuspäätös 12.9.2022

A77596 2. maksatuspäätös 13.9.2022

A78152 2. maksatuspäätös 13.9.2022

A76581 3. maksatuspäätös 16.9.2022

A76026 4. maksatuspäätös 16.9.2022

A78107 2. maksatuspäätös 19.9.2022

A77600 2. maksatuspäätös 26.9.2022

A77253 4. maksatuspäätös 26.9.2022

A77034 2. maksatuspäätös 28.9.2022

A77595 2. maksatuspäätös 29.9.2022

Hanke- ja muutospäätökset

A74752 muutospäätös, 3.8.2022

A75714 muutospäätös, 3.8.2022

A76580 muutospäätös, 8.8.2022

EAKR-ohjelmaa koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta oheisen oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje