Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla ne Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa. Päätöksissä olevia liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, ei julkaista.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lähtökohtaisesti oikaisuvaatimuksen on oikeutettu tekemään se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kuntalainen. Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen sekä tarkemmat ohjeet on annettu päätöksen yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden päätökset

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmaa koskevat päätökset

Maksatuspäätökset

A76018 5. maksatuspäätös 3.5.2023

A78666 1. maksatuspäätös 3.5.2023

A75583 4. maksatuspäätös 4.5.2023

A78680 1.maksatuspäätös 4.5.2023

A77845 3. maksatuspäätös 4.5.2023

A77876 4. maksatuspäätös 4.5.2023

A77539 9. maksatuspäätös 8.5.2023

A74748 11. maksatuspäätös 8.5.2023

A74640 8. maksatuspäätös 9.5.2023

A76603 4. maksatuspäätös 10.5.2023

A74639 5. maksatuspäätös 15.5.2023

A77901 4. maksatuspäätös 19.5.2023

A78050 4. maksatuspäätös 22.5.2023

A76939, 5. maksatuspäätös 22.5.2023

A77600 4. maksatuspäätös 23.5.2023

A77600 5. maksatuspäätös 23.5.2023

A77594 3. maksatuspäätös 23.5.2023

A75715 9. maksatuspäätös 26.5.2023

Hanke- ja muutospäätökset

EAKR-ohjelmaa koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta oheisen oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje