Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla ne Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa. Päätöksissä olevia liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, ei julkaista.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lähtökohtaisesti oikaisuvaatimuksen on oikeutettu tekemään se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kuntalainen. Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen sekä tarkemmat ohjeet on annettu päätöksen yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden päätökset

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmaa koskevat päätökset

Maksatuspäätökset

A78667 4. maksatuspäätös 13.11.2023

A78814 1. maksatuspäätös 13.11.2023

A76942 4. maksatuspäätös 13.11.2023

A77981 1. maksatuspäätös 15.11.2023

A78109 4. maksatuspäätös 16.11.2023

A78736 2. maksatuspäätös 21.11.2023

A76580 6. maksatuspäätös 21.11.2023

A75887 11. maksatuspäätös 21.11.2023

A78757 3. maksatuspäätös 21.11.2023

A78762 2. maksatuspäätös 21.11.2023

A75497 10. maksatuspäätös 22.11.2023

A77034 4. maksatuspäätös 24.11.2023

A77901 5. maksatuspäätös 21.11.2023

A77902 6. maksatuspäätös 29.11.2023

A78107 6. maksatuspäätös 4.12.2023

A78767 2. maksatuspäätös 4.12.2023

A78807 1. maksatuspäätös 4.12.2023

A78773 2. maksatuspäätös 4.12.2023

A78825 2. maksatuspäätös 4.12.2023

A77876 6. maksatuspäätös 4.12.2023

A78680 2. maksatuspäätös 4.12.2023

A78153 4. maksatuspäätös 5.12.2023

A76603 5. maksatuspäätös 7.12.2023

A78774 3. maksatuspäätös 7.12.2023

Hanke- ja muutospäätökset

EAKR-ohjelmaa koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta oheisen oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje