Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla ne Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa. Päätöksissä olevia liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, ei julkaista.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lähtökohtaisesti oikaisuvaatimuksen on oikeutettu tekemään se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kuntalainen. Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen sekä tarkemmat ohjeet on annettu päätöksen yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden päätökset

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmaa koskevat päätökset

Maksatuspäätökset

A78079 2. maksatuspäätös 20.1.2023

A75715 8. maksatuspäätös 25.1.2023

A77600 3. maksatuspäätös 26.1.2023

Hanke- ja muutospäätökset

A78807 hankepäätös, 13.1.2023

A78681 muutospäätös, 20.1.2023

A78105 muutospäätös, 24.1.2023

A78813 hankepäätös, 24.1.2023

EAKR-ohjelmaa koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta oheisen oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje