Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla ne Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa. Päätöksissä olevia liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, ei julkaista.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lähtökohtaisesti oikaisuvaatimuksen on oikeutettu tekemään se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kuntalainen. Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen sekä tarkemmat ohjeet on annettu päätöksen yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden päätökset

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmaa koskevat päätökset

Maksatuspäätökset

A78109 1. maksatuspäätös 3.5.2022

A76255 3.maksatuspäätös 5.5.2022

A74161 11. maksatuspäätös 5.5.2022

A77901 1.maksatuspäätös 6.5.2022

A74591 7. maksatuspts 9.5.2022

A74640 7. maksatuspäätös 9.5.2022

A76942 1. maksatuspäätös 17.5.2022

A78108 1. maksatuspäätös 16.5.2022

A74501 7.maksatuspäätös 23.5.2022

A76013 3. maksatuspäätös 23.5.2022

A77539 1. maksatuspäätös 23.5.2022

A78153 1. maksatuspäätös 25.5.2022

A78050 1. maksatuspäätös 25.5.2022

A76628 2. maksatuspäätös 25.5.2022

A77253 3.maksatuspäätös 25.5.2022

Hanke- ja muutospäätökset

Hankepäätös A76013, 9.5.2022

Hankepäätös A76018, 9.5.2022

Hankepäätös A78653, 20.5.2022

Hankepäätös A75825, 20.5.2022

Hankepäätös A74640, 20.5.2022

Muutospäätös A74983, 20.5.2022

Hankepäätös A77034, 25.5.2022

Hankepäätös A77046, 25.5.2022

EAKR-ohjelmaa koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta oheisen oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje