Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu on käynnissä. Alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kansallista valmistelua johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tullaan rahoittamaan Euroopan aluekehitysrahaston(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuella. Uutena rahastona ohjelmaan tulee EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Arvio koko Suomen EAKR- ja ESR EU-rahoituksesta on noin 1,5 mrd. €. Arvio koko Suomen JTF-rahoituksesta on noin 422 milj. €.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja vähävaraisille suunnatun aineellisen avun osalta toimeenpano käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella.

EAKR-rahoitus kohdennetaan pk-yritysten yritystukiin, julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuotoisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. ESR-rahoituksella tuetaan työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä ESR-rahoitusta vastaavalla tavalla osaamisen kehittämiseen.

Ohjelmassa on yhteensä seitsemän toimintalinjaa:

  • Innovatiivinen Suomi, EAKR
  • Hiilineutraali Suomi, EAKR
  • Saavutettavampi Suomi (vain Itä- ja Pohjois-Suomi), EAKR
  • Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, ESR+
  • Sosiaalisten innovaatioiden Suomi, ESR+
  • Aineellista puutetta torjuva Suomi, ESR+
  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Valmistellaan syksyllä 2021.

Lisätietoja ohjelmakauden 2021-2027 kansallisesta valmistelusta Työ- ja elinkeinoministeriön sivulta

Lisätietoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta: Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi