Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedonhallintalain 28 § mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus.

Tietopyynnön tekeminen

Voit tehdä Pohjois-Pohjanmaan liitolle julkisuuslain mukaisen tietopyynnön. Kaikki viranomaisten asiakirjat ovat julkisuusperiaatteen mukaisesti julkisia, jollei niiden sisältämiä tietoja ole määrätty laissa salassa pidettäviksi. Käytä tietopyyntösi yksilöintiin tarvittaessa apuna tässä asiakirjajulkisuukuvauksessa annettuja tietoja.

  1. Yksilöi tietopyyntösi tarpeeksi hyvin, jotta voimme selvittää mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntösi koskee.
  2. Avustamme sinua tarvittaessa tietopyyntösi yksilöimisessä, tai pyydämme tarkennusta tietopyyntöösi.
  3. Sinun ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttäsi, eikä perustella pyyntöäsi, kun se koskee julkisia asiakirjoja.
  4. Jos pyytämäsi tiedot tai asiakirjat sisältyvät henkilörekisteriin (sisältävät henkilötietoja), voit joutua ilmoittamaan tietojen käyttötarkoituksen ja henkilöllisyytesi.
  5. Toimita tietopyyntösi Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamoon. Kerro miten haluat asiakirjat luovutettavan.


Ennen tietopyynnön tekemistä tarkasta onko tieto saatavilla suoraan Pohjois-Pohjanmaan liiton internetsivuilta. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen, sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton keskeiset toiminta-asiakirjat pidetään lakisääteisesti julkisesti nähtävänä.

Tietopyynnön käsitteleminen

Tietopyyntösi käsitellään viivytyksettä. Pyrimme ratkaisemaan erityisesti tavanomaiset ja julkisia asiakirjoja koskevat tietopyynnöt heti kun olemme saaneet kaikki asian käsittelemiseksi tarvittavat tiedot. Voit nopeuttaa asian käsittelyä vastaamalla mahdollisiin lisätietopyyntöihimme nopeasti. Julkisuuslaissa säädetty käsittelyaika on tavanomaisille tietopyynnöille 2 viikkoa, ja erityisiä toimenpiteitä vaativille tietopyynnöille 4 viikkoa.

  1. Pohjois-Pohjanmaan liitto voi pyytää sinua tarkentamaan tietopyyntöäsi, jotta pystymme selvittämään mitä asiakirjoja pyyntösi koskee. Samoin voimme pyytää sinua selvittämään henkilöllisyytesi tai muut tarpeelliset tiedot tietojen luovuttamisen perusteiden täyttymiseksi, jos pyyntösi koskee muita kuin täysin julkisia asiakirjoja.
  2. Pyytämäsi asiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti pyytämälläsi tavalla. Asiakirjojen luovutusvavasta riippuen niistä voidaan periä erillinen maksu, josta kerrotaan sinulle ennen asiakirjojen luovuttamista. Sähköisten asiakirjojen luovuttamisesta sähköisesti ei koskaan peritä maksua.
  3. Jos vastauksemme pyyntöösi on osittain tai kokonaan kielteinen, sinulla on halutessasi oikeus saada kielteisestä ratkaisusta valituskelpoinen viranhaltijapäätös.


Tietopyyntöön annetusta kielteisestä viranhaltijapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen muutoksenhakuohjeiden mukaisesti.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan tiedot

Rekisterinpitäjä ja tietojen luovuttamisesta vastaava viranomainenTietosuojavastaava
NimiPohjois-Pohjanmaan liittoMarkku Lipponen
OsoiteSepänkatu 20, 90100 OuluSepänkatu 20, 90100 Oulu
Sähköpostikirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fietunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
Puhelinnumero040 685 4000040 707 2721

Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältävät tietojärjestelmät

Tietojärjestelmän nimiDynasty10EURA2014 ja EURA2021PROMASKuntarekryIlmoituskanava
Tietojärjestelmästä vastaava viranomainenPohjois-Pohjanmaan liittoTyö- ja elinkeinoministeriöPohjois-Pohjanmaan liittoPohjois-Pohjanmaan liittoPohjois-Pohjanmaan liitto
Tietojärjestelmän käyttötarkoituksetAsiarekisterin ylläpitäminen, asiankäsittelyprosessien toteuttaminen, erilaisten viranomaisen asiakirjojen tuottaminen ja säilyttäminenEAKR- ja JTF-rakennerahasto- hankkeiden hallinnointi, sekä asiakirjojen tuottaminen ja säilyttäminen.ENI-rakennerahasto-hankkeiden hallinnointi, sekä asiakirjojen tuottaminen ja säilyttäminen.Henkilöstön rekrytointi viranomaisen toimiin ja virkoihinIlmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen ilmoituskanavan toteuttaminen.
Tiedot liittymistä ja tiedonsiirtotavoista sisäisiin tietojärjestelmiinInnofactor Sähköinen allekirjoituspalvelu.
Innfactor CloudMeeting luottamushenkilöiden extranet-palvelu.
Siirrettävät tiedot (sisäinen tietojärjestelmä)Sähköiseen allekirjoituspalveluun siirretään allekirjoitettavat asiakirjat.
CloudMeeting extranet-palveluun siirretään toimielinten kokousasiakirjat.
Tieto liittymissä käytettävistä tiedonsiirtotavoistaHTTPS
Ulkoisen tietojärjestelmän nimi
Siirrettävät tiedot (ulkoinen tietojärjestelmä)
Tieto liittymissä käytettävistä tiedonsiirtotavoista
Tieto tietojärjestelmän sisältämistä tietoaineistoista tietoryhmittäinAsiarekisteri, asiarekisteriin kirjattujen asioiden
käsittelyvaiheet ja niissä syntyneet asiakirjat,
muut asian käsittelytiedot. Kokousasiakirjat, viranhaltijapäätökset, sopimukset.
Hankehakemukset, hankepäätökset, maksatushakemukset, hankkeiden toteuttamista koskevat talous- ja muut raportit.Hankehakemukset, hankepäätökset,
maksatushakemukset, hankkeiden toteuttamista koskevat talous- ja muut raportit.
Hakuilmoitukset, hakemukset, hakijayhteenvedot, rekrytointiviestintä.Ilmoitukset, ilmoitusten käsittelyssä syntyvät tiedot, ilmoitusten ratkaisut, vapaaehtoisesti ilmoitetut ilmoittajan ja ilmoitusten kohteen henkilötiedot.
Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea teknisesti viranomaisen asiarekisteristä tai tietojärjestelmistäAsianumero, asian otsikko, asian tehtäväluokka, asian vireilletuloajankohta, asiakirjan nimi, asiakirjan tyyppi, päätöksen numero, päätöksen nimi, päätöksen päivämäärä, päätöksentekijä, sopimuksen nimi, toimielimen nimi, kokouksen päivämäärä, kokouksessa käsitellyn asian otsikko.Hakemusnumero, hankenumero, hankkeen nimi, hanketoteuttajan nimi, asiakirjatyyppi.Hakemusnumero, hankenumero, hankkeen
nimi, hanketoteuttajan nimi, asiakirjatyyppi
Hakuilmoituksen nimi, tehtävän työavain, hakijan nimiIlmoituksen luokitus, ilmoituksen anonyymi tunniste.
Tietojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan kauttaEi saatavilla.Ei saatavilla.Ei saatavilla.Ei saatavillaEi saatavilla.