Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sidonnaisuusilmoitukset

Tämä on Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntalain mukainen sidonnaisuusrekisteri. Tarkastuslautakunta on pyytänyt ilmoitusvelvollisilta henkilöiltä sidonnaisuusilmoituksen. Sidonnaisuustiedot perustuvat luottamushenkilön tai viranhaltijan omaan ilmoitukseen.

Sidonnaisuus­ilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan liiton luottamus- ja virkatehtävissä

Sidonnaisuusilmoitus on kuntalaissa säädetty keino kunnallisen päätöksenteon riippumattomuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi. Merkittävimpiä kunnallisisia luottamustehtäviä ja virkoja hoitavat henkilöt ovat velvoitettuja ilmoittamaan sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä virka- tai luottamustehtävien hoitamisessa. Asian arviointi on ilmoittajan vastuulla.
Sidonnaisuusilmoitus ei korvaa esteellisyyden arviointia ja ilmoittamista päätöksentekotilanteessa. Sidonnaisuusilmoitukset ovat julkisia ja ne asetetaan tarkastamisen jälkeen nähtäville maakunnan liiton verkkosivuille.

Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton luottamushenkilöiden osalta

  • maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kaikkia maakuntahallituksen jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään
  • tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
  • lisäksi velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus koskee maakuntajohtajaa sekä mahdollisia muita säännöllisesti maakuntahallituksen tai tarkastuslautakunnan esittelijänä toimivia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.


Sidonnaisuusilmoituksessa täytyy ilmoittaa

  • johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävä varallisuus
  • muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.


Johtotehtäviä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ovat ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimia elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ovat ainakin yhtiön hallituksen tai siihen rinnastettavaan toimielimen jäsenyys. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan sidonnaisuusilmoitusten osalta sekä liike- että ammattitoimintaa.

Merkittävän varallisuuden osalta ilmoitusvelvollisen tulee kertoa sellaisista kiinteistö-, osake- tai maa-alueiden omistuksista, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan, ammatin harjoittamiseen tai sijoitustoimintaan. Muita ilmoitettavia sidonnaisuuksia voivat olla esimerkiksi toiminta yhdistyksissä ja säätiöissä, mikäli niillä voi olla merkitystä virka- tai luottamustehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksen piiriin eivät kuulu tavallinen henkilökohtainen varallisuus, kuten omakotitalo, asunto-osake tai kesämökki, tai tieto läheisten asemasta ja omaisuudesta, yksityiselämästä tai harrastuksista.

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa siitä, että sidonnaisuusilmoitus on tehty ja siinä esitetyt tiedot ovat oikeita. Sidonnaisuustietojen päivittäminen tilanteen muuttuessa on niin ikään ilmoitusvelvollisen vastuulla.

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuusilmoitusten tekemistä ja tarpeen vaatiessa kehottaa luottamushenkilöä tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo olemassa olevaa ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään Pohjois-Pohjanmaan liiton osoittamalle lomakkeelle ja toimitetaan sähköisesti liiton kirjaamoon pdf-muodossa.

Voit ladata lomakkeen sidonnaisuusilmoituksen tekemistä varten täältä.

Sidonnaisuusilmoitukset

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie
Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi
Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jarmo Haapaniemi
Maakuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tuomas Okkonen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi YlitaloVarajäsen Ahti Patokoski
Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Esa AaltoVarajäsen Paula Himanen
Maakuntahallituksen jäsen Juha PylväsVarajäsen Rami Rauhala
Maakuntahallituksen jäsen Marjut LehtonenVarajäsen Seijo Junno
Maakuntahallituksen jäsen Miika HeikkiläVarajäsen Teija Myllylä
Maakuntahallituksen jäsen Hanna MarkkanenVarajäsen Maija Paavola
Maakuntahallituksen jäsen Lauri NikulaVarajäsen Harri Karjalainen
Maakuntahallituksen jäsen Sari NurroVarajäsen Tuula Rauma
Maakuntahallituksen jäsen Mikko KorkeakoskiVarajäsen Matti Peltola
Maakuntahallituksen jäsen Tiina HanhikorpiVarajäsen Ahti Moilanen
Maakuntahallituksen jäsen Jenna SimulaVarajäsen Mika Antikka
Maakuntahallituksen jäsen Kaarina KailoVarajäsen Heidi Haataja
Maakuntahallituksen jäsen Varajäsen Mika Pietilä
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kristian Ruotsalainen
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Matti Leiviskä
Maakuntajohtaja Jussi Rämet

Lisätietoja antaa viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797, arja.hankivaara@pohjois-pohjanmaa.fi