Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Korona-toimenpidesuunnitelma 2020-2021

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi 30.9.2020 Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelman vuosille 2020-2021. Suunnitelma kokoaa alueelliset, lyhyen aikavälin keinot, joilla Pohjois-Pohjanmaan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelma on laadittu Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja maakunnan sidosryhmien kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan toipumisen kannalta merkittävimmiksi keinoiksi on tunnistettu

  • kansainvälisyys ja viennin edistäminen
  • digitalisaation hyödyntäminen
  • talouden vihreä elpyminen
  • työmarkkinoiden toimivuus, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä
  • nuorten hyvinvointi ja osallisuus

Suunnitelmassa korostuu mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan elpyminen. Vihreässä elpymisessä keskeistä on uusiutuvan energian, bio- ja kiertotalouden ja ilmastoviisaan rakentamisen edistäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Työllisyydenhoidossa keskeisiä toimenpiteitä ovat kuntien työllisyyskokeilut.

Nopean palautumisen välineitä ovat toimialakohtaiset täsmätoimenpiteet. Uutta kasvua etsitään erityisesti viennin vauhdittamisella, TKI-toiminnalla, talouden vihreällä elvytyksellä ja digitalisaation avulla uudistettavasta liiketoiminnasta.

Alueellisiin toimenpiteisiin kohdistetaan käytettävissä olevia kansallisia varoja sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja Pohjois-Pohjanmaan liiton että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta. Valtioneuvosto kohdistaa alkuvuodesta 2021 REACT EU -elpymisvaroja maakuntaan, jonka jälkeen Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus avaavat hakukierroksen varojen hakemiseksi.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi