Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ilmoituskanava

Pohjois-Pohjanmaan liitto on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun ohjeidemme vastaiseen toimintaan. Kannustamme tuomaan havaitut rikkomukset tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Pohjois-Pohjanmaan liiton sisäinen ilmoituskanava on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan liiton henkilöstön käyttöön, ja ilmoitus väärinkäytöksestä tehdään ensisijaisesti kyseiseen ilmoituskanavaan. Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä lain edellyttämissä tilanteissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivujen kautta vapaaehtoiseen ilmoituskanavaan voivat tehdä ilmoituksen myös esimerkiksi hankerahoituksen hakijat sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien ja toteuttamien hankkeiden toteutukseen osallistuvat tahot. Lisäksi ilmoituksen ilmoituskanavaan voivat tehdä Pohjois-Pohjanmaan liittoon uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman aikana keskitettyjen jatkotoimenpiteiden osalta Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan maakuntien liittojen vastaavat tahot.  

Ilmoittajansuojelulain soveltaminen ilmoittajaan ja ilmoitukseen arvioidaan tapauskohtaisesti lain soveltamisedellytykset huomioon ottaen. Ilmoittajansuojelun edellytyksenä on se, että ilmoittaja ilmoittaa työssä tai työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä; ja ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon pitävän paikkansa, ja että rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan. 

Sinulla ei tarvitse olla täysin varmaa tietoa asiasta, mutta ilmoitus on tehtävä vilpittömin mielin. Tahallisten perättömien ilmoitusten tekeminen on ehdottomasti kielletty.

Ilmoitusta tehdessä anna sellaiset henkilötiedot, jotka ovat tarpeen ilmoituksen käsittelyssä. Vältä tarpeettomien ja etenkin arkaluontoisten henkilötietojen ilmoittamista. 

Voit jättää nimesi ja yhteystietosi ilmoitusta tehdessä, mutta halutessasi voit tehdä ilmoituksesi täysin anonyymisti tämän tietosuojatun ilmoituskanavan kautta. Mikäli liität ilmoitukseesi liitetiedostoja, järjestelmä poistaa niistä tunnistamiseen liittyvät metatiedot automaattisesti.

Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy. Se vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit. Lisätietoja osoitteessa https://www.easywhistle.com/users.

Jättäessäsi ilmoituksen saat tapauskohtaisen yksilöllisen asiointitunnuksen, jonka avulla voit jatkaa kommunikointia kanssamme. Ota tämä asiointitunnus turvalliseen talteen. Sen avulla voit jatkaa kommunikointia nimettömänä kanssamme. Kysymme tarvittaessa kanavan kautta sinulta lisätietoja asiasta ja raportoimme tapauksen käsittelyn edistymisestä.

Ilmoitetut epäilyt käsitellään ja tutkitaan luottamuksellisesti, puolueettomasti sekä riippumattomasti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen tutkinnan valmistumista. Ilmoituksesta ja siihen liittyvästä tutkinnasta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti tutkinnan suorittamiseksi tarvitsevat tai tieto on tarpeen antaa muussa lainsäädännön edellyttämässä tilanteessa.

Pääset tästä linkistä ilmoituskanavaan