Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ajankohtaista

Uutiset

23. helmikuuta 2024
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun kaupungin kuntavierailut käynnistyivät

Pohjois-Pohjanmaan liitto toteuttaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa maakuntajohtajan vierailut alueen kuntiin. Kuuden vierailun sarja alkoi Nivalan alueelta torstaina 22. helmikuuta 2024, jolloin maakuntajohtaja Jussi Rämet vieraili Nivalassa yhdessä Oulun kaupungin vt. kaupunginjohtajan Ari Alatossavan kanssa. Tapaamiseen osallistuivat Nivalan, Haapajärven, Reisjärven, Pyhäjärven, Pyhännän ja Kärsämäen kuntajohtajat. Tapaamisen tarkoitus oli kuulla heitä ja perehtyä kunkin kunnan tilanteeseen. Keskustelua käytiin myös valtioneuvoston käynnistämän Pohjoisen Suomen ohjelman teemoista. "Tapaamisten tarkoituksena on tiivistää kuntien ja maakuntaliiton välistä yhteistyötä sekä kartoittaa aluelähtöisiä kehittämisehdotuksia valtioneuvoston kanslian johdolla käynnistettävän pohjoisen ohjelman valmisteluun. Kuntakiertue on konkreettinen ja tehokas tapa luodata koko Pohjois-Pohjanmaan eriytyneet tarpeet maakunnan kehittämiseksi", Jussi Rämet toteaa. Näkemyksiä Pohjoiseen ohjelmaan Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan Pohjois-Suomen kehittämiseksi valmistellaan pohjoinen ohjelma. Itä-Suomeen valmistellaan vastaava ohjelma. Ohjelman valmistelusta vastaa valtionneuvoston kanslia yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Valmistelun tueksi ollaan nimeämässä valtiosihteereistä ja maakuntajohtajista koostuva valmisteluryhmä sekä laajempi neuvottelukunta. Valmisteluryhmän työ kestää vuoden 2024 loppuun ja neuvottelukunnan koko hallituskauden ajan. Ohjelman teemat ovat kestävän kasvun mahdollisuudet ja uudet investoinnit, puhtaan energian mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen, kestävä matkailu, osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus, koko Suomen turvallisuus, huoltovarmuus ja omavaraisuus sekä alueen saavutettavuus. Näihin teemoihin haettiin näkemyksiä Nivalan alueen kuntajohtajilta. ”Teemoista esille nousivat etenkin talous, vihreän siirtymän hankkeet sekä osaavan työvoiman saatavuus. Lähes kaikissa kunnissa on erilaisia vihreän siirtymän hankkeita käynnistymisvaiheessa, joten niistä riitti keskusteltavaa. Toinen iso kysymys on työvoima. Keskusteluissa pohdittiin, miten meidän pitäisi yhdessä toimia ja edistää työperäistä maahanmuuttoa”, Jussi Rämet toteaa. Vuoteen 2030 ulottuvien ennusteiden mukaan työvoiman tarve on kasvava. Jussi Rämetin mukaan ratkaisumallit voivat olla valtakunnallisia tai alueellisia. "Jälkimmäisessä vaihtoehdossa maakunta ja kunnat voisivat rakentaa yhdessä ratkaisua työvoimatarpeen kasvuun.” Kolmas keskustelua herättänyt aihe oli saavutettavuus. Junaradan ja tieverkon infrahankkeet tarvitsevat kuitenkin selkeät toteuttamissuunnitelmat kuntajohtajien mukaan. ”Sen eteen töitä onkin jo alettu tehdä”, Jussi Rämet huomauttaa. Vierailut jatkuvat keväällä Seuraavat maakuntajohtajan ja Oulun kaupunginjohtajan vierailut suuntautuvat kevään aikana…

23. helmikuuta 2024
Neljä työllisyysaluetta Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – Valtioneuvosto vahvisti alueet Vuoden 2025 alusta lähtien Suomessa tulee olemaan 45 työllisyysaluetta. Kunnat ja kuntien muodostamat yhteistoiminta-alueet ovat jo ilmoittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle, miten ne aikovat järjestää palvelut. Valtioneuvosto vahvisti alueet torstaina 22.2. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Lisäksi osa ELY-keskuksen palveluista siirtyy kunnille. Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat sopineet yhteistoiminta- eli työllisyysalueista. Alueelle muodostuu neljä työllisyysaluetta: Oulun, Raahen ja Ylivieska-Kalajoki-Nivala-työllisyysalueet. Lisäksi Kuusamo ja Taivalkoski liittyvät Kainuu-Koillismaa-työllisyysalueeseen. Palveluiden järjestämisen vastuukuntina toimivat Oulu, Raahe, Ylivieska ja Kajaani. Alueiden kunnat hankkivat tarvitsemansa työllisyyspalvelut järjestäjäkunnalta. Valtio kompensoi kuntien työllisyydenhoito- ja työttömyysturvakulut laskennallisin perustein. Pohjois-Pohjanmaan työllisyysalueet suunnittelevat paraikaa työllisyyspalveluiden tuotannon järjestämistä kuntien kanssa. ”Työllisyysalueet tulevat hyödyntämään kuntien elinkeinopalveluiden yritystuntemusta ja oppilaitosten osaamisen kehittämisen palveluita”, toteaa Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Työllisyyspalveluiden verkostoihin kuuluvat edelleen hyvinvointialueen palvelut, KELA ja muut toimijat. Kaikkia palveluita tarvitaan työmarkkinoiden jatkuvassa muutoksessa huomioiden työllisyyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus. Työllisyyspalveluiden siirto työllisyysalueille on Pohjois-Pohjanmaalla merkittävä muutos. Kuntien palvelukseen siirtyy noin 300 työntekijää ja samalla siirtyy noin 100 eri työvoimaviranomaiselle kuuluvaa tehtävää. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto sekä ELY-keskus aloittavat yt-neuvottelut lähiaikoina työntekijöiden siirtymiseksi työllisyysalueiden palvelukseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto tukee alueen kuntia työllisyyspalvelu-uudistukseen valmistautumisessa järjestämällä kuntakohtaista asiantuntijapalvelua kuntatalousvaikutusten arviointiin, kuntien keskinäiseen sopimuksellisuuteen ja palvelustrategioiden ja palvelumuotoilun toteuttamiseen. Tiedote Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla. Lisätiedot: Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liitto | Council of Oulu Region Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke Puh. +358 (0)40 685 4038 jouni.korhonen@pohjois-pohjanmaa.f

22. helmikuuta 2024
Komission koheesiopolitiikan asiantuntijaraportti on julkaistu

Euroopan komission nimittämä koheesiopolitiikan korkean tason asiantuntijaryhmä on esitellyt raporttinsa, jossa arvioidaan koheesiopolitiikan toimivuutta ja annetaan suosituksia sen tulevaisuudelle. Raportissa pohditaan koheesiopolitiikan roolia ja tehtäviä Euroopan tulevaisuuden kannalta sekä keinoja edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta kaksoissiirtymän ja väestönrakenteen muutoksen kontekstissa. Raportin keskeisiä suosituksia ovat muun muassa: • Koheesiopolitiikan tulisi olla paikkalähtöisempää ja tulevaisuuteen suuntautuvissa investoinneissa täytyy huomioida paremmin alueiden vahvuudet, olosuhteet ja tarpeet. • Koheesiopolitiikan tulee tuottaa tehokkaampia ja osallistavampia kehitysstrategioita vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä eritasoisten sidosryhmien välillä. • Alueiden välisiä yhteyksiä tulisi lisätä maailmanlaajuisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. • Koheesiopolitiikan hallinnollisista järjestelmistä tulisi tehdä yksinkertaisempia  ja käyttäjäystävällisempiä. Lue lisää komission tiedotteesta. Tiedote on englanniksi, mutta sivustolla voit käyttää konekäännöstä ja kääntää sen suomeksi.  

19. helmikuuta 2024
Pohjois-Pohjanmaan liiton kuudennen hakukierroksen 2. hakujakso on päättynyt

Pohjois-Pohjanmaan liiton ohjelmakauden 2021-2027 6. hakukierroksen toinen hakujakso on sulkeutunut 16.2.2024. Hakujakson aikana Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 87 uutta hakemusta. Hakemuksilla haettiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä noin 20,1 M€. Ratkaisut myönteiseen jatkokäsittelyyn etenevistä hakemuksista saadaan kevään 2024 aikana. Seuraava hakukierros on suunniteltu avattavan touko-kesäkuussa 2024. Hakukierroksen aikataulu tarkentuu kevään aikana.

9. helmikuuta 2024
Kymmenen vuotta monialaista järjestöyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalla

Vuonna 2024 Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta juhlii kymmenettä toimintavuottaan. Erityisiä juhlallisuuksia ei ole suunnitteilla, mutta vuoden aikana halutaan korostaa järjestötyön vaikuttavuutta entistäkin voimakkaammin. ”Pohjois-Pohjanmaan järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on vahvistunut merkittävästi vuosi vuodelta. Kymmenessä vuodessa yhteistyö on tiivistynyt ja vaikuttavuus kasvanut”, totesi puheenjohtaja Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokouksessa 5. helmikuuta. Keskustelussa korostui erityisesti edunvalvonnan tärkeys. Siihen on tarve ja siinä järjestöjen monialainen yhteistyö on vahvuus. Edunvalvontaan halutaan juhlavuonna neuvottelukunnan toiminnassa panostaa. Tarkoitus on tavoittaa niin päättäjiä kuin kansalaisiakin, ja nostaa järjestöjen ja myös neuvottelukunnan tekemää työtä ja tuloksia esiin eri foorumeilla. Ohjelmassa on tapaamisia, neuvotteluja, kannanottoja, kunta-järjestöyhteistyön selvitys ja infoa neuvottelukunnan toiminnasta eri kanaviin. Juhlavuoden kruunaa jo perinteeksi muodostunut järjestötekopalkinto ansioituneelle järjestötoimijalle. Sen kriteerit ja osallistumisohjeet julkistetaan myöhemmin. Järjestöneuvottelukunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen maakunnan kehittämiseen. Tähän kokouksessa tarjoutui uudenlainen mahdollisuus, kun neuvottelukunta osallistui Oulun ammattikorkeakoulun Canemure- hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämään ilmastotyöpajaan. Neuvottelukunnan jäsenet pääsivät esittämään toimenpiteitä Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyöhön ja jakamaan omia käytännön kokemuksiaan. ”Osallistuminen työpajaan oli erittäin aktiivista ja ideoita syntyi runsaasti. Järjestöjen panos oli meille arvokasta ja auttaa meitä hahmottamaan ilmastotyön kokonaiskuvaa ”, kertoi Pohjois-Pohjanmaan liitosta ilmastotyöstä vastaava erityisasiantuntija Ritva Isomäki. Saatuja ideoita hyödynnetään maakunnan ilmastotiekartan päivityksessä. Sen ydinajatus on "Kaikki ratkaisee". Pohjois-Pohjanmaalla myös järjestöt ja niiden tekemä työ on osa ratkaisua. Lisätiedot: Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toiminnasta ja kokousasiakirjoista Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Lisätietoja ilmastotyöpajan tuloksista antaa erityisasiantuntija Ritva Isomäki Pohjois-Pohjanmaan liitosta (p. 040 685 4026, ritva.isomaki@pohjois-pohjanmaa.fi). Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry (p. 040-551 3986 aunola@ppkylat.fi) ja sihteerinä strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (p. 050 301 7546).  

Kaikki uutiset

Tapahtumat

28.helmikuu 2024
Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon ilmastovaikutusten tulosseminaari

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI-hankkeen tulosseminaariin ke 28.2.2024 klo 9:00-10:00! Tilaisuudessa kuullaan tuulivoimatuotannon ja sähkönsiirron ilmastovaikutuksista Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa, sekä aurinkovoimatuotannon ilmastovaikutuksista yleisellä tasolla. Tarkastelussa [...]

Näytä kaikki

Ilmoitustaulu

20. helmikuuta 2024
Tarjouspyyntö: Radio-ohjelmakampanja EU-vaaleihin liittyen

Pohjois-Pohjanmaan liiton pyytää tarjousta Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste -hankkeessa toteutettavasta radio-ohjelmakampanjasta (ohjelmasarjasta), joka julkaistaan ennen Euroopan unionin parlamenttivaaleja huhti-toukokuussa 2024. Tarjous liitteineen tulee jättää 5.3.2024 klo 12:00 mennessä. Tarjouspyyntö 20.2.2024, Liite 1: EU-vaaleihin liittyvän radio-ohjelman konseptin kuvaus