Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ajankohtaista

Uutiset

27. toukokuuta 2022
Komissiolta 800 miljoonan euron suunnitelma puhtaan energian hankkeisiin

Euroopan komissio käynnisti 18.5.2022 uuden suunnitelman EU:n keskeisistä rajat ylittävistä energiainfrastuktuurihankkeista osana Repower EU -suunnitelmaa. Repower EU -suunnitelmassaan komission keskeisenä tavoitteena on pyrkiä edistämään EU:n energiajärjestelmän omavaraisuutta ja Venäjän fossiilisista polttoaineista irtaantumista.  Tavoite on irtaantua ennen vuotta 2030.   Rahoitus Repower EU -suunnitelmaan on noin 800 miljoonaa euroa Hankevalinnat ja mahdolliset rahoitukset perustuvat The Trans-European Networks for Energy:n (TEN-E) ja CEF for Energy:n muodostamille puitteille.   TEN-E perustuu Euroopan laajuiseen infrastruktuurisuunnitteluun, ja se tarjoaa puitteet yhteistä etua koskevien hankkeiden tunnistamiseksi. Nämä hankkeet edistävät energian sisämarkkinoita, toimitusvarmuutta ja kestävyyttä ennalta määritellyillä energiainfrastruktuurin aihealueilla.  CEF Energy -väline on ainoa erityinen EU:n rahoitusväline rajat ylittävän energiainfrastruktuurin rahoittamiseksi. CEF Energy -välineestä voidaan myöntää avustuksia ainoastaan yhteistä etua koskeville hankkeille. Lisäksi jopa 15 prosenttia rahoituksesta on käytettävissä rajat ylittäviin hankkeisiin uusiutuvan energian alalla.  Jotta hankkeiden voidaan todeta olevan yhteistä etua koskevia, niiden on hyödytettävä merkittävästi vähintään kahta EU-maata, ja niiden on lisättävä kilpailukykyä, parannettava EU:n energiavarmuutta ja edistettävä kestävyyttä. CEF-energy:n rahoitustuella pyritään maksimoimaan hyöty hiilestä irtautumiseen energia-alalla.  Hakemukset rahoituksen saamiseksi on jätettävä viimeistään 1.syyskuuta 2022. Rahoitettavat projektit valitaan ennen vuoden 2022 loppua.  Lue lisää aiheesta tästä.

25. toukokuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaalla keskustellaan maakunnan älykkäästä kehittämisestä 24. elokuuta

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää Maakunnan älykkään kehittämisen uudet avaukset -seminaarin 24.8.2022​. Pohjois-Pohjanmaan liitto kutsuu kaikki toimijat Pohjois-Pohjanmaan alueelta mukaan ideoimaan maakunnan lähitulevaisuuden kehittämiskohteita älykkään erikoistumisen näkökulmasta. Pohjois-Pohjanmaa saa mahdollisuuden kehittyä monipuolisesti, kun kehitystarpeita saadaan tuotua esiin monipuolisesti eri teemoista ja eri organisaatioiden tarpeet huomioiden. Niinpä juuri sinä olet erittäin tervetullut mukaan!​ ​ Seminaarissa on kolme teematyöpajaa, joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan. Teematyöpajat ovat: Ilmastoviisas, vastuullinen ja uudistuva teollisuus​, Digitaaliset palvelut ja tuotteet​ sekä Terveyden ja hyvinvoinnin ala​. Seminaari järjestetään Pohjois-Pohjanmaan liitossa, Poratie 5A, Oulu. Tilaisuus alkaa lounaalla kello 11 ja varsinainen ohjelma alkaa kello 12. Tilaisuus päättyy kello 15. Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu tarkentuvat piakkoin, joten päivän lisääminen kalenteriin kannattaa tehdä jo nyt.

20. toukokuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaalla tutkitaan kuntien muutoskykyä

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Pohjois-Pohjanmaan ja sen 30 kunnan muutoskykyä eli resilienssiä koskevan tutkimuksen. Tutkimuksen toteuttaa asiantuntijayritys Norrum Oy, yhteistyössä TK-Eval Oy:n kanssa. Keskeiset toimialat ja aluetalous näkökulmina Tutkimuksessa selvitetään Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ja alueen 30 kunnan riskejä ja muutosjoustavuutta keskeisten toimialojen ja aluetalouden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään alueen kykyä vastata ja varautua riskeihin lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Aluetalouteen vaikuttavia riskejä käsitellään talouteen, teknologiaan, hintavaihteluun, kysynnän muutoksiin, politiikkaan ja sääntelyyn, geopolitiikkaan ja ympäristöön liittyen. Tutkimus valmistuu marraskuussa 2022. Tutkimuksessa mukana olevat kunnat ovat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.

20. toukokuuta 2022
Ohjelmakauden 2014-2020 EU-rahoitusta vielä haettavana

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 ”Pk-yritystoiminnan kilpailukyky” ja 2 ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” sekä toimintalinjalle 8 ”React-EU:n EAKR-toimenpiteet”. Erityistavoite 1.2 ei ole avoinna hakukierroksella, sen sijaan muut toimintalinjojen erityistavoitteet ovat avoinna. Haku on auki ajalla 23.5.-30.6.2022. EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi). Hankkeiden toteutusaika voi ulottua enintään 31.12.2023 saakka. Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus on korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista. Toimintalinjojen yksi ja kaksi mukaisten hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettävän noin 2.516.000 miljoonan euroa ja toimintalinjan kahdeksan mukaisten React-EU hankkeiden rahoittamiseen 228.000 euroa. Nyt avattava haku on poikkeuksellisesti ehdollinen, mikä edellyttää sitä, että välittävä viranomainen (rahoittaja) saa työ- ja elinkeinoministeriöltä käyttöönsä myöntämisvaltuutta ministeriölle tehdyn määrärahaesityksen mukaisesti. Lisätietoja rahoituksen hakemisesta tästä linkistä

19. toukokuuta 2022
Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu osallistumaan Partnerships for Regional Innovation –pilottihankkeeseen

Euroopan komissio on tiistaina 17.5 julkistanut 63 aluetta, 7 kaupunkia ja 4 jäsenmaata, jotka on valittu osalliseksi alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevaan pilottihankkeeseen (Partnerships for Regional Innovation, PRI). Yksi mukaan valituista alueista on Itä- ja Pohjois-Suomi. Pilottihankkeen osallistujat jakavat avoimesti kokemuksiaan hyvistä toimintatavoista sekä yhdessä kehittävät ja testaavat välineitä, joilla saadaan käyttöön monenlaisia rahoituslähteitä ja toimintalinjoja. Näillä toimilla kytketään alueellisia ja kansallisia ohjelmia EU:n aloitteisiin vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi. Näitä kumppanuuksia hyödynnetään uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa, jossa innovointi edistää kestävän kehityksen muutosta ja yhdistää paikalliset strategiat EU:n tason aloitteisiin. PRI on jatkoa älykkään erikoistumisen strategioista (S3) saaduille kokemuksille ja se linkittyy vahvasti kaksoissiirtymän ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. PRI täydentää aiempaa näkökulmaa ja terminä se korvaa S4:n. Lue Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston juttu aiheesta.     

Kaikki uutiset

Ilmoitustaulu

23. toukokuuta 2022
Tarjouspyyntö: Neljän innovaatioalustan videointityö

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjouksia neljän innovaatioalustan videointityöstä. Innovaatioalustat sijaitsevat eri lokaatioissa, kaksi Oulussa, yksi Ylivieskassa ja yksi Nivalassa. Ylivieskan ja Nivalan kuvaukset toteutetaan yhden kuvauspäivän aikana. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon 9.6.2022 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(a)pohjois-pohjanmaa.fi Sähköpostin otsikkokenttään on merkittävä viite “Tarjous Kanvesin videot”. Lue tarjouspyyntö kokonaisuudessaan: Tarjouspyynto_Kanves_Neljan_innovaatioalustan_videointityo

19. toukokuuta 2022
Haapaveden laajakaistatukihaku on avattu

Kiinteän laajakaistarakentamisen lain 1262/2020 mukaista tukea on haettavissa Haapaveden kaupungin alueella. Pohjois-Pohjanmaan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 17.6 klo 12.00 mennessä sähköisenä osoitteella kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi Lisätietoa hankealueesta, hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyy osoitteesta: https://www.pohjois-karjala.fi/laajakaista

6. toukokuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi lakimiehen viran

Pohjois-Pohjanmaan liittoon kootaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 13 maakunnan liiton hankerahoituksiin liittyvät jatkotoimenpiteet, joita ovat esimerkiksi hankerahoitusten takaisinperinnät ja niiden seuranta. Lakimies vastaa jatkotoimenpidepäätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta. Tehtäviin kuuluu juridinen neuvonta maakuntaliitoille EU-hankkeiden maksatusprosessiin liittyen sekä yhteydenpito maakuntaliittojen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Eduksi luetaan käytännön kokemus…

6. toukokuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee määräaikaista projektipäällikköä vastaamaan EUSBSR PAC Tourism -hankkeen toimenpiteistä

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valittu Euroopan unionin Itämeri-strategian (EUSBSR) matkailun politiikka-alueen koordinaattoriksi yhdessä Puolan Pomorskin alueen kanssa. Matkailun kehittämistoiminta EU:n Itämeri-strategian osana tukee Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistä ja matkailustrategian toimeenpanoa. Haemme ajalle 1.8.2022–31.12.2024 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ vastaamaan EUSBSR PAC Tourism -hankkeen toimenpiteistä Itämeren alueella. Koordinaatiotehtävään on tulossa rahoitus vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen rahoitusta voidaan hakea vielä kolmelle vuodelle. Itämeri-strategian toteuttaminen rahoitetaan Itämeren…

21. tammikuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.1.2022 antanut päätöksensä (H40/2022) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja maakuntavaltuuston 11.6.2018 tekemä hyväksymispäätös (§ 5) pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa käsitellään pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun…