Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ajankohtaista

Uutiset

28. kesäkuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma ja JTF-ohjelmaehdotus lausuntokierroksella 8.8.2022 mennessä

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaan pyydetään lausuntoja.  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja JTF-ohjelmaehdotuksesta ja samalla myös maakuntien siirtymäsuunnitelmista sekä ohjelman ympäristöselostuksesta 8.8.2022 mennessä. Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta 2030 loppuun mennessä. JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.  Turvetoimiala työllistää Suomessa noin 2 500 henkilötyövuotta. Toimialan huomattavan supistumisen välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä, joihin JTF:n tehtävänä on vastata alue- ja rakennepolitiikan toimenpitein elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työvoiman sopeuttamiseksi alueilla, jossa edellytykset muutokseen sopeutumiseen ovat heikoimmat. Maakuntien oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat liitetään osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalle kohdennetaan 119,4 milj. € JTF-rahoitusta. Rahasto on 33,5 % maakunnan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta. Rahoittajina tulevat toimimaan Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Koko Suomen JTF+valtio -rahoituksen määrä on 644 milj. €. JTF-rahoitus tullaan käyttämään maakunnassa Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman hyväksyy EU-komissio. Lausuntopyyntö: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat sekä ympäristöselostus Lisätietoja: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

23. kesäkuuta 2022
Ennakkokutsu: Kokemusten vaihto akkujen arvoketjusta 22. syyskuuta 2022

Battery Region kutsuu kaikki kiinnostuneet tilaisuuteen rajat ylittävään kokemusten vaihtoon ja alueellisen tiedon levittämiseen. Hankkeessa on tarkasteltu akkujen arvoketjun osaamisen tarvetta ja koulutustarjontaa Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa. Suomen tuloksia voi jo nyt tarkastella Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivujen hankesivuilta. Tilaisuudessa akkuarvoketjun kosketuspintaa omaavat muut projektit ja yritykset molemmin puolin rajaa kertovat työstään ja tuloksistaan. Tule kuuntelemaan päätelmiämme ja vaihtamaan kokemuksia muiden kanssa paikan päällä Skellefteåssa tai etäyhteydellä. Lisätietoja hankkeesta ja tilaisuudesta: www.batteryregion.eu.

23. kesäkuuta 2022
Osallisuutta järjestötyöstä! Vuoden 2022 järjestötekopalkinnon teemana osallisuuden kokemus

Maakunnassa tehtävää järjestötyötä nostetaan esiin vuosittain jaettavalla Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinnolla. Tämän vuoden teemaksi maakunnallinen järjestöneuvottelukunta valitsi osallisuuden kokemuksen. Haussa on siis järjestöteko, jonka myötä kohderyhmän hyvinvointi ja osallisuuden tunne on vahvistunut. ” Palkinto jaetaan nyt neljännen kerran. Sen kautta järjestö tai yhdistys voi tuoda omaa toimintaansa laajempaan tietoisuuteen. Toivomme runsasta määrää monipuolisia ehdotuksia” sanoo strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ehdokkaiden ilmoittaminen avataan syyskuun alussa. Palkinnon saajan valitsee maakuntahallitus ja palkinnon jako tapahtuu marraskuussa pidettävillä maakuntapäivillä. Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Lisätietoja: Järjestötekopalkinto ja järjestöneuvottelukunnan toiminta (Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivut) Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Aunola / Pohjois-Pohjanmaan kylät ry / p. 040-551 3986, esa.aunola@ppkylat.fi Strategiapäällikkö, neuvottelukunnan sihteeri / Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto / p. 050-301 7546, ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi   [caption id="attachment_33548" align="alignnone" width="500"] Vuoden 2021 järjestötekopalkinnon saivat Raution kyläyhdistys ry ja Raution kauppaosuuskunta yhteisöllisestä toiminnasta kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. (Kuva kyläkauppa Raution fb-sivu).[/caption]

21. kesäkuuta 2022
Kulttuuri tarjoaa rohkeaa otetta kehittämiseen sekä räyhää ja omintakeista menoa – Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2022–2030 julkaistiin

”Kulttuuri kuuluu pohjoispohjalaisten hyvään elämään. Se on keskeinen osa maakunnan, sen kuntien ja yhteisöjen toimintaa sekä alueen lumo- ja elinvoimaa. Kulttuuri on kehittämisen voimavara. Yhteistyössä on kehittämisen voima.” Tämä on juuri julkaistun Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman 2022-2030 pääviesti. Pohjois-Pohjanmaa haluaa olla alueidensa näköinen kymmenen virran kulttuurimaakunta, jonne juurrutaan ja halutaan muualtakin kotiutua. Maakunnassa kulttuuri kuuluu niin ihmisten sydämiin kuin myös kehittämistyön ytimeen. Kulttuurin tarjoama lumovoima, liiketoiminnan mahdollisuudet ja monipuoliset eväät eri yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen on osataan tehokkaasti hyödyntää. Se vaatii kulttuurin arvostamista ja vaikuttavuuden ymmärtämistä. Kulttuurista pitää kehata kertua ja keskustella. Kulttuuritoiminnalla tulee olla laajan vaikuttavuuden mukaiset resurssit. ”Kulttuuri on kehitystä vauhdittava tekijä ja sellaisena se tulee nähdä. Tämä vaatii ohjelman arvojen mukaisesti rohkeaa otetta ja myös räyhääkin, omintakeista menoa. Kulttuuria pitää tuoda esille entistä enemmän. Tämä toteutuu omasta voimasta, itse tekemällä, kuten ohjelman visioon on kirjoitettu” sanoo Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo. Omaa voimaa on muun muassa kulttuurin parissa tehtävä alueellinen yhteistyö. Tästä esimerkkinä toimii Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoima ja maakunnan hyvinvointialueen kanssa tiiviisti yhdessä toimiva kulttuurihyvinvoinnin verkosto POPkulta. Neljän toimintavuotensa aikana se on nostanut tietoisuutta kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ja ollut mukana rakentamassa uudenlaisia kulttuuria ja taidetta hyödyntäviä toimintatapoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Omaa voimaa tarvitaan myös Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttamisessa. Kulttuurin kehittämisohjelma tarjoaa omalta osaltaan siihen edellytyksiä. Kulttuurin kehittämisohjelmaa toimeenpannaan laajasti muun muassa kuntien toiminnassa ja hankkeiden kautta. Yksi sellainen on Pohjois-Pohjanmaan liiton yhdessä kuntien kanssa toteuttama Kulttuurikenno: Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke. Se toteuttaa maakunnassa vuosien 2022-2023 aikana kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaista alueellista kehittämistehtävää, johon rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kulttuurin kehittämisohjelma on suunnattu maakunnan kunnille, kulttuurialan toimijoille ja alan kehittämistyötä tekeville tahoille. Ne ovat myös osallistuneet ohjelman laadintaan eri vaiheissa. Tutustu tarkemmin: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma Kulttuurikennohanke POPkulta verkosto

17. kesäkuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma päivittyi

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa on päivitetty. Suunnitelma on myös lähtenyt Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavaksi. Päivitetyn suunnitelman pääsee lukemaan täältä: Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma Suomen osalta oikeudenmukaiseen siirtymään (Just Transition Fund, JTF) liittyvänä JTF-erityistavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. EU:n maaraportissa Suomelle (2020) todetaan, että Suomi on pitkälti saavuttamassa vuoden 2020 ilmastotavoitteensa, mutta hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää kunnianhimoisia uusia toimenpiteitä. Lisätietoja oikeudenmukaiseen siirtymään liittyen antaa: Päivi Keisanen, kehittämispäällikkö p. 050 431 0605  

Kaikki uutiset

Ilmoitustaulu

27. kesäkuuta 2022
Tarjouspyyntö: Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjoustanne seudullisesti merkittävän tuulivoiman maisemavaikutusten selvittämisestä Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimista varten. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan liittoon pe 12.8.2022 kello 14.00 mennessä. Tarjouspyyntö

20. kesäkuuta 2022
Toimistomme on kiinni heinäkuussa

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimisto on kiinni kesälomien keskittämisen vuoksi 4.–31.7.2022. Toivotamme kaikille hyvää kesää!

8. kesäkuuta 2022
Uudelleen haettavana: Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen määräaikaisen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖN tehtävä

Pohjois-Pohjanmaan liitto julistaa uudelleen haettavaksi Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖN työsopimussuhteisen tehtävän ajalle 1.9.2022–31.12.2024. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan kuntien tukeminen sekä tiedon tuottaminen kunnille TE2024-uudistuksen organisoimiseksi hankkeen kokonaiskoordinaatiosta ja siihen liittyvästä kuntayhteistyöstä vastaaminen hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vastaaminen hankkeen hallinnointi ja raportointi sidosryhmäyhteistyö. Hankkeen aikana tehdään kuntien tarpeisiin pohjautuvia selvityksiä mm. työ- ja elinkeinopalveluiden…

21. tammikuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.1.2022 antanut päätöksensä (H40/2022) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja maakuntavaltuuston 11.6.2018 tekemä hyväksymispäätös (§ 5) pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa käsitellään pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun…