Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Uutiset

22.12.2020
Pohjois-Pohjanmaalle merkittävä REACT EU-rahoitus korona-elvytykseen

Pohjois-Pohjanmaa saa 29,4 milj. € REACT EU -rahoitusta koronakriisin aiheuttamaan talouden elvytykseen vuosille 2021­–2022. REACT EU -rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Nyt jaettavana oli koko Suomessa noin 255,4 milj. €. Varat tulevat haettavaksi keväällä 2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Rahoitus on EAKR- ja ESR-rahoitusta ja niitä varten lisätään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan kaksi uutta toimintalinjaa. EAKR-varat kohdennetaan pk-yritystoiminnan vahvistamiseen erityisesti digitalisaation ja vihreän elpymisen näkökulmasta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. ESR-varat kohdennetaan mm. digitaalisten taitojen parantamiseen sekä yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistämiseen. Pohjois-Pohjanmaan varojen käyttöä ohjaa syksyllä 2020 valmistunut Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelma. Valtioneuvosto hyväksyy REACT EU -rahoitusta koskevan rakennerahasto-ohjelman muutoksen arviolta tammikuussa 2021. Varoja esitetään budjetoitavaksi lisätalousarvioon alkuvuodesta 2021. Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelma 2020-2021 Lisätietoja: Kehitysjohtaja Tiina Rajala, p. 040 685 4033, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

21.12.2020
Iin ilmastotyötä edistetty useilla hankkeilla – älykkään erikoistumisen toteuttamiselle ja osallistamiselle kansainvälistä huomiota

Hiilineutraalisuus on tämän päivän puheenaihe, mutta vain harvoissa paikoissa Euroopassa voidaan sanoa olevan melkein todellisuutta. Pohjois-Pohjanmaan kunta Ii on merkittävä poikkeus. Kunnan odotetaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla (vuoden 2007 tasosta) vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia (S3) ja ERI-rahastojen tuki ovat auttaneet Iin kuntaa tähän tavoitteeseen pyrkimisessä. Iin kunnan hankesalkku vastaa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen päätavoitteita puhtaan teknologian ja vihreän energian käytön edistämisessä. Iin kunnan ilmastotyö herättää kansainvälistä huomiota. Euroopan komission älykkään erikoistumisen alusta, S3 Smart Spacialisation Platform, esittelee Iin menestystekijöitä artikkelisarjassaan "Smart Stories". Artikkeli on luettavissa TÄÄLLÄ. Lisätietoja: Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto Toimitusjohtaja Leena Vuotovesi, Iin Microolis Oy

18.12.2020
Blogi: Kulttuurista ja taiteesta on moneksi!

Pohjois-Pohjanmaalle laaditaan kulttuurin kehittämisohjelmaa. Lue blogikirjoitus työn etenemisestä ja siitä, millä tavoin hyvinvointi, kulttuuri ja kehittäminen kytkeytyvät toisiinsa. Blogin löydät täältä.

18.12.2020
Ympäristöministeriö: Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma valmis

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma valmis – mittava työ auttaa yhdistämään meriympäristön hyvä tilan ja kestävän kasvun Suomen merialueelle on laadittu ensimmäistä kertaa kattava merialuesuunnitelma eri toimijoiden laajassa yhteistyöprosessissa. Suunnitelma on sekä aluevedet että talousvyöhykkeen sisältävä kartallinen esitys, jossa tunnistetaan yleispiirteisesti esimerkiksi merkittäviä ja potentiaalisia vedenalaisten luonto- ja kulttuuriarvojen, energiantuotannon, kalastuksen, vesiviljelyn, merenkulun ja matkailun alueita. Tavoitteena on sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita ja näin parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamista ja meriympäristön tilaa. Lue ympäristöministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä:  suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

09.12.2020
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöryhmän sihteeristö piti Teams-kokouksen 9.12.2020. EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ja valmistelutilanteesta sekä kuultiin Tiina Suutarilta maaseutuohjelman ajankohtainen tilanne. Suutari esitteli myös maaseuturahastosta haettuja uusia hankkeita. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta: Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana Päähakija: Oulun yliopisto Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin seuraavasti: Rakenteellisen elektroniikan suunnittelu, valmistus ja testaus (OY, VTT ja OAMK) Fotoaktiivisen pinnoitteen mikrobiologisen toimivuuden todentaminen (Luke) Case-kohtainen demonstrointi (OY, VTT, OAMK, Luke) Ruokaturvallisuus ja ruokatuotannon ekosysteemin rakentaminen ja tunnettuuden lisääminen osana PrintoCent yritysklusteria Projektin hallinta ja raportointi (OY) Hankkeelle osarahoitusta ovat myöntäneet Flexbright Oy, Greenercell Oy, Aikolon Oy, Pilkington, PrintoCent Board, Dai Nippon Printing ja Oulun kaupunki Kustannukset yhteensä 695 000 € Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 486 500 € Porukalla parempaan / ESR Hakija: Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry Kokonaiskustannukset 359 750 € Haettu tuki 287 800 € Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta / ESR Hakija: Oulun yliopisto Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskeskus Brahe, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO Kokonaiskustannukset 563 655 € Haettu tuki 422 744 € Kunta olemme me – luovien alojen sekä alue- ja yhteisökehittämisen uudet mahdollisuudet kuntien kumppanina / ESR Hakija: Maaseudun Sivistysliitto ry Kokonaiskustanukset 250 600 € Haettu tuki 200 480 € OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin / ESR Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy Kokonaiskustannukset 491 959 € Haettu tuki 393 564 € Hand in Hand / ESR Hakija: KRIS-Oulu ry Kokonaiskustannukset 384 859 € Haettu tuki 302 554 € Tiedolla kohtaantoa / ESR Hakija: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Kokonaiskustannukset 285 250 € Haettu tuki 285 250 € Koodeja naisyrittäjyyteen – Älykkäiden ratkaisuiden hyödyntäminen naisyrittäjyyden tukemisessa / ESR Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu…

Kaikki uutiset

Tapahtumat

20.01.2021
Ruokariihi Matchmaking

Etsitkö uusia yhteistyökumppaneita tuotekehityksen tai teknologisten ratkaisujen parissa? Kiinnostaako tutkimus- ja kehittämisyhteistyö uusien kasvojen kanssa? Tarvitsetko neuvontaa rahoitus-, tai vientiasioissa? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaan suurimmassa elintarvikealaan keskittyvässä, toimialarajat ylittävässä, virtuaalisessa Ruokariihi Matchmaking -tilaisuudessa. Toimitpa sitten elintarvikealalla yrittäjänä, koulutus-, tutkimus- tai kehittämistehtävissä tai muilla sitä tukevilla toimialoilla, kuten teknologia-alan tai matkailu- ja ravitsemisalan parissa, Ruokariihi Matchmaking on täydellinen paikka löytää uusia yhteistyökumppaneita ja tavata useita eri sektoreiden toimijoita saman päivän aikana. Tapahtuman pääosassa ovat kahdenkeskiset tapaamiset! Tapahtuma on osallistujille maksuton, ja se järjestetään kokonaan virtuaalisesti. Katso ketkä ovat jo mukana ja ilmoittaudu sinäkin 5.1.2021 mennessä! Tapahtuman järjestävät Ruokajälki...

11.02.2021
Interreg Aurora -ohjelman verkkoseminaari ja julkinen sidosryhmäkuuleminen 11.2.2021 alkaen klo 10.00 Suomen aikaa

Interreg SE-FI-NO on saanut nimen Interreg Aurora. Interreg Aurora käsittää nykyisen Interreg Pohjoisen ja Interreg Botnia-Atlantican ohjelma-alueet. Interreg Auroran valmistelua jatketaan heti vuoden 2021 alusta lukien. Kaikille avoin ohjelman verkkoseminaari ja sidosryhmäkuuleminen pidetään 11.2.2021. Ohjelmassa on puheenvuoroja EU:n komissiosta, ministeriöstä, alueilta ja saamelaisilta sekä ohjelman sisällöllisiä alatavoitteita käsittelevät osiot. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan myöhemmin. Tapahtuman kieli on englanti. "Save the date" Interreg Auroran lanseeraustilaisuudesta ja lisätietoja ohjelmasta https://www.interregnord.com/save-the-date-launching-interreg-aurora/

Kaikki tapahtumat

Ilmoitustaulu

07.12.2020
Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee asiantuntijakumppania TUULI-hankkeeseen (tarjoukset 18.1.2021 klo 15 mennessä)

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee asiantuntijakumppania TUULI-hankkeeseen, Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla. Asiantuntijakumppanin tehtävänä on suorittaa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tärkeitä selvityksiä ja osakokonaisuuksia. Hankintailmoituksen korjausilmoitus: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/44670/notice/61458/overview Hankintailmoitus: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/44670/notice/59863/ Koko tarjouspyyntö ja tarjouksen jättäminen: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=279&g=a08bc9e8-db5a-43bd-926f-f17cc78e8f6d&tpID=323055

28.10.2020
Kuulutus: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu käynnistyy

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 linjataan maakunnan kehittämisen tavoitteet. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvointia ja elinvoimaa koko maakuntaan. Maakunnan asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus ottaa kantaa ohjelman sisältöön valmistelun eri vaiheissa. Osana valmistelua laaditaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-laki 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Uuden maakuntaohjelman sekä ympäristöselostuksen valmisteluun voi vaikuttaa jo nyt ohjelmatyön käynnistyessä. Ohjelman työsuunnitelma on nähtävillä…