Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ajankohtaista

Uutiset

23. helmikuuta 2024
Neljä työllisyysaluetta Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – Valtioneuvosto vahvisti alueet Vuoden 2025 alusta lähtien Suomessa tulee olemaan 45 työllisyysaluetta. Kunnat ja kuntien muodostamat yhteistoiminta-alueet ovat jo ilmoittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle, miten ne aikovat järjestää palvelut. Valtioneuvosto vahvisti alueet torstaina 22.2. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Lisäksi osa ELY-keskuksen palveluista siirtyy kunnille. Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat sopineet yhteistoiminta- eli työllisyysalueista. Alueelle muodostuu neljä työllisyysaluetta: Oulun, Raahen ja Ylivieska-Kalajoki-Nivala-työllisyysalueet. Lisäksi Kuusamo ja Taivalkoski liittyvät Kainuu-Koillismaa-työllisyysalueeseen. Palveluiden järjestämisen vastuukuntina toimivat Oulu, Raahe, Ylivieska ja Kajaani. Alueiden kunnat hankkivat tarvitsemansa työllisyyspalvelut järjestäjäkunnalta. Valtio kompensoi kuntien työllisyydenhoito- ja työttömyysturvakulut laskennallisin perustein. Pohjois-Pohjanmaan työllisyysalueet suunnittelevat paraikaa työllisyyspalveluiden tuotannon järjestämistä kuntien kanssa. ”Työllisyysalueet tulevat hyödyntämään kuntien elinkeinopalveluiden yritystuntemusta ja oppilaitosten osaamisen kehittämisen palveluita”, toteaa Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Työllisyyspalveluiden verkostoihin kuuluvat edelleen hyvinvointialueen palvelut, KELA ja muut toimijat. Kaikkia palveluita tarvitaan työmarkkinoiden jatkuvassa muutoksessa huomioiden työllisyyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus. Työllisyyspalveluiden siirto työllisyysalueille on Pohjois-Pohjanmaalla merkittävä muutos. Kuntien palvelukseen siirtyy noin 300 työntekijää ja samalla siirtyy noin 100 eri työvoimaviranomaiselle kuuluvaa tehtävää. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto sekä ELY-keskus aloittavat yt-neuvottelut lähiaikoina työntekijöiden siirtymiseksi työllisyysalueiden palvelukseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto tukee alueen kuntia työllisyyspalvelu-uudistukseen valmistautumisessa järjestämällä kuntakohtaista asiantuntijapalvelua kuntatalousvaikutusten arviointiin, kuntien keskinäiseen sopimuksellisuuteen ja palvelustrategioiden ja palvelumuotoilun toteuttamiseen. Tiedote Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla. Lisätiedot: Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liitto | Council of Oulu Region Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke Puh. +358 (0)40 685 4038 jouni.korhonen@pohjois-pohjanmaa.f

22. helmikuuta 2024
Komission koheesiopolitiikan asiantuntijaraportti on julkaistu

Euroopan komission nimittämä koheesiopolitiikan korkean tason asiantuntijaryhmä on esitellyt raporttinsa, jossa arvioidaan koheesiopolitiikan toimivuutta ja annetaan suosituksia sen tulevaisuudelle. Raportissa pohditaan koheesiopolitiikan roolia ja tehtäviä Euroopan tulevaisuuden kannalta sekä keinoja edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta kaksoissiirtymän ja väestönrakenteen muutoksen kontekstissa. Raportin keskeisiä suosituksia ovat muun muassa: • Koheesiopolitiikan tulisi olla paikkalähtöisempää ja tulevaisuuteen suuntautuvissa investoinneissa täytyy huomioida paremmin alueiden vahvuudet, olosuhteet ja tarpeet. • Koheesiopolitiikan tulee tuottaa tehokkaampia ja osallistavampia kehitysstrategioita vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä eritasoisten sidosryhmien välillä. • Alueiden välisiä yhteyksiä tulisi lisätä maailmanlaajuisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. • Koheesiopolitiikan hallinnollisista järjestelmistä tulisi tehdä yksinkertaisempia  ja käyttäjäystävällisempiä. Lue lisää komission tiedotteesta. Tiedote on englanniksi, mutta sivustolla voit käyttää konekäännöstä ja kääntää sen suomeksi.  

19. helmikuuta 2024
Pohjois-Pohjanmaan liiton kuudennen hakukierroksen 2. hakujakso on päättynyt

Pohjois-Pohjanmaan liiton ohjelmakauden 2021-2027 6. hakukierroksen toinen hakujakso on sulkeutunut 16.2.2024. Hakujakson aikana Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 87 uutta hakemusta. Hakemuksilla haettiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä noin 20,1 M€. Ratkaisut myönteiseen jatkokäsittelyyn etenevistä hakemuksista saadaan kevään 2024 aikana. Seuraava hakukierros on suunniteltu avattavan touko-kesäkuussa 2024. Hakukierroksen aikataulu tarkentuu kevään aikana.

9. helmikuuta 2024
Kymmenen vuotta monialaista järjestöyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalla

Vuonna 2024 Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta juhlii kymmenettä toimintavuottaan. Erityisiä juhlallisuuksia ei ole suunnitteilla, mutta vuoden aikana halutaan korostaa järjestötyön vaikuttavuutta entistäkin voimakkaammin. ”Pohjois-Pohjanmaan järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on vahvistunut merkittävästi vuosi vuodelta. Kymmenessä vuodessa yhteistyö on tiivistynyt ja vaikuttavuus kasvanut”, totesi puheenjohtaja Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokouksessa 5. helmikuuta. Keskustelussa korostui erityisesti edunvalvonnan tärkeys. Siihen on tarve ja siinä järjestöjen monialainen yhteistyö on vahvuus. Edunvalvontaan halutaan juhlavuonna neuvottelukunnan toiminnassa panostaa. Tarkoitus on tavoittaa niin päättäjiä kuin kansalaisiakin, ja nostaa järjestöjen ja myös neuvottelukunnan tekemää työtä ja tuloksia esiin eri foorumeilla. Ohjelmassa on tapaamisia, neuvotteluja, kannanottoja, kunta-järjestöyhteistyön selvitys ja infoa neuvottelukunnan toiminnasta eri kanaviin. Juhlavuoden kruunaa jo perinteeksi muodostunut järjestötekopalkinto ansioituneelle järjestötoimijalle. Sen kriteerit ja osallistumisohjeet julkistetaan myöhemmin. Järjestöneuvottelukunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen maakunnan kehittämiseen. Tähän kokouksessa tarjoutui uudenlainen mahdollisuus, kun neuvottelukunta osallistui Oulun ammattikorkeakoulun Canemure- hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämään ilmastotyöpajaan. Neuvottelukunnan jäsenet pääsivät esittämään toimenpiteitä Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyöhön ja jakamaan omia käytännön kokemuksiaan. ”Osallistuminen työpajaan oli erittäin aktiivista ja ideoita syntyi runsaasti. Järjestöjen panos oli meille arvokasta ja auttaa meitä hahmottamaan ilmastotyön kokonaiskuvaa ”, kertoi Pohjois-Pohjanmaan liitosta ilmastotyöstä vastaava erityisasiantuntija Ritva Isomäki. Saatuja ideoita hyödynnetään maakunnan ilmastotiekartan päivityksessä. Sen ydinajatus on "Kaikki ratkaisee". Pohjois-Pohjanmaalla myös järjestöt ja niiden tekemä työ on osa ratkaisua. Lisätiedot: Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toiminnasta ja kokousasiakirjoista Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Lisätietoja ilmastotyöpajan tuloksista antaa erityisasiantuntija Ritva Isomäki Pohjois-Pohjanmaan liitosta (p. 040 685 4026, ritva.isomaki@pohjois-pohjanmaa.fi). Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry (p. 040-551 3986 aunola@ppkylat.fi) ja sihteerinä strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (p. 050 301 7546).  

9. helmikuuta 2024
Maaseudun mahdollisuuksia kehitetään älykkäiden innovaatioiden avulla SMART ERA -hankkeessa

Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueita ryhdytään kehittämään älykkäiden ratkaisujen ja innovaatioiden avulla. Maakunta on vahvasti mukana kansainvälisessä, maaseutua kehittävässä SMART ERA -hankkeessa, jossa Pohjois-Pohjanmaa toimii yhtenä hankkeen kuudesta pilottialueesta. SMART ERA -hanke pyrkii vaikuttamaan maaseudun väestökatoon eri puolilla Eurooppaa. Tavoitteena on kääntää muuttovirrat laskuun ja käynnistää kestävä kasvu. Ratkaisua ongelmaan haetaan teknologisista ratkaisuista ja sosiaalisista innovaatioista. Paikalliset yhteisöt otetaan mukaan kehittämään ja suunnittelemaan erilaisia ratkaisuja. Vastauksia maaseudun haasteisiin Maaseutualueet koetaan usein vähemmän houkuttelevina elinympäristöinä, koska niillä on vähemmän palveluita, erilaisia rakenteellisia ongelmia, rajalliset työllistymismahdollisuudet ja ikääntyvä väestö. Käynnissä oleva digitaalinen muutos ja etätyömahdollisuuksien lisääntyminen tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden suunnata muuttovirtoja takaisin maaseudulle. SMART ERA -hanke kehittää maaseutuyhteisöjen toimintaa. Toiminnot puolestaan ratkaisevat alueen haasteita esimerkiksi dataan, kulttuuriin tai digitaalisuuteen liittyvien ratkaisujen avulla. Työhön pilottien kautta Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa hankkeessa toteutettavien pilottien kohdentamisesta ja paikallisesta yhteistyöstä. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti puolestaan johtaa dataan perustuvaa kehitystyötä. – Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan yksi hankkeen piloteista. Hankkeessa edustamme pohjoista ja perifeeristä aluetta. Meillä on hieno mahdollisuus testata ja kokeilla hankkeessa kehitettäviä toimia alueellamme, toteaa vs. kehittämispäällikkö Saija Tikkanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Hankkeen alussa jokaisen pilottialueen tarpeet kartoitetaan. Alueella todettuun haasteeseen pyritään vastaamaan käytännön kokeilujen avulla. Älykkäiden ratkaisujen toimivuutta testataan paikallisen yhteisön kanssa. Lisäksi hankekumppanit vaihtavat kokemuksia keskenään ratkaisuista. Pilotit voivat liittyä kuuteen eri hanketeemaan. Niitä ovat maaseudun liikkuvuus ja liikennemuodot, hallinto ja saavutettavuus, talous, ympäristö, elinympäristö ja väestö. Esimerkiksi talouteen liittyen voidaan pilotissa pyrkiä varmistamaan nuorten ja naisjohtoisten yritysten määrä maaseudulla. Hankkeen taustaa Kansainvälinen kymmenen maan ja 25 organisaation yhteinen SMART ERA -hanke käynnistyi tammikuun alussa. Nelivuotinen hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun asti. Hanketta koordinoi Fondazione Bruno Kessler Italiasta. Suomesta mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston lisäksi Itämeri-instituutin säätiö.  Kansainväliset hankekumppanit löytyvät Italiasta, Itävallasta, Sveitsistä, Belgiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Bulgariasta, Puolasta, Sloveniasta ja Espanjasta. Hanke saa rahoituksensa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteenlaskettu osuus…

Kaikki uutiset

Tapahtumat

28.helmikuu 2024
Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon ilmastovaikutusten tulosseminaari

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI-hankkeen tulosseminaariin ke 28.2.2024 klo 9:00-10:00! Tilaisuudessa kuullaan tuulivoimatuotannon ja sähkönsiirron ilmastovaikutuksista Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa, sekä aurinkovoimatuotannon ilmastovaikutuksista yleisellä tasolla. Tarkastelussa [...]

Näytä kaikki

Ilmoitustaulu

20. helmikuuta 2024
Tarjouspyyntö: Radio-ohjelmakampanja EU-vaaleihin liittyen

Pohjois-Pohjanmaan liiton pyytää tarjousta Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste -hankkeessa toteutettavasta radio-ohjelmakampanjasta (ohjelmasarjasta), joka julkaistaan ennen Euroopan unionin parlamenttivaaleja huhti-toukokuussa 2024. Tarjous liitteineen tulee jättää 5.3.2024 klo 12:00 mennessä. Tarjouspyyntö 20.2.2024, Liite 1: EU-vaaleihin liittyvän radio-ohjelman konseptin kuvaus