Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kannanotot ja esitykset

17.2.2023
Puheenjohtajisto: Mihin unohtui koko Suomen väyläverkon kehittäminen?
2.9.2022
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot: Hallitusohjelmassa huomioitava alueidemme geopoliittinen erityisasema
17.1.2022
Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: Oulun lentoasema ja satama tulee saada osaksi Euroopan laajuista TEN-T-verkkoa
3.12.2020
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen yhteiset esitykset elvytys- ja palautumisvälineen (RRF) painopisteiksi
2.12.2020
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen kannanotto
9.10.2020
Itä- Pohjois-Suomen huippukokouksen kannanotto
24.3.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kannanotto Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarisen työryhmän loppuraportissa esittämistä toimenpide-ehdotuksista