Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Manner-Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella 2014-2020 yhtä kansallista rakennerahasto-ohjelmaa, joka sisältää sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaiset toimenpiteet.

Rakennerahasto-ohjelmassa on seitsemän toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. Vuonna 2021 hyväksytyllä REACT-EU ohjelmamuutoksella ja siihen liittyvällä lisärahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Toimintalinjat ovat:
1.  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.  Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.  Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma on valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman täydennysosa, joka täsmentää ohjelman toteutusta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueellisessa suunnitelmassa nostetaan esiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisia erityispiirteitä ja ohjelmatoteutuksen painotuksia. Maakunnassa tapahtuva aluelähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmaan, ja sitä täsmennetään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman tuettava toiminta on yhdenmukainen valtakunnallisen ohjelma-asiakirjan kanssa.

Rahoituksen hakeminen tapahtuu Eura2014-tietojärjestelmän kautta sähköisesti.

Tutustu ohjelmaan tarkemmiin mm. seuraavien asiakirjojen avulla:

Suomen rakennerahasto-ohjelma (Komission hyväksymä 11.12.2014)
REACT-EU ohjelmamuutos (25.2.2021)
Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma (16.6.2014)
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-Suomen rakennerahasto-ohjelman valintaperusteet.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman ympäristöselostus (18.1.2013)

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)