Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Maakuntatunnukset

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tunnukset / Regional Emblems

Maakuntavaakuna/Coat of Arms

Sinisessä kentässä kuusi juoksevaa hopeista kärppää, joiden hännänpäät mustat, sijoitettuina 2+2+2.

Pohjanmaan vaakunan symboloimaan alueeseen on kuulunut alun perin koko Pohjois-Suomi ja Pohjanlahden rannikkoalue Satakuntaan saakka. Vuonna 1931 muodostettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto käsitti Oulun ja Lapin läänit. Se otti tunnuksekseen Pohjanmaan historiallisen vaakunan. Pohjanmaan vaakuna jäi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitolle Lapin muodostettua oman läänin ja maakuntaliiton. Pohjanmaan historiallisen vaakuna-aiheen käyttäjänä on ollut yksinomaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto. Historiallisilla vaakunoilla ei ole juridista oikeudenomistajaa.

Toukokuussa 1995 Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi sisäasiainministeriötä vahvistamaan Pohjanmaan historiallisen vaakunan omistusoikeus sen traditiota ylläpitävälle Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Arkistolaitoksen Uusien maakuntien vaakunatyöryhmä kirjoittaa 27.1.1997, että Uusien maakuntien vaakunakysymys on pitemmän aikaa talvehtinut odottaessamme lääninjakokysymyksen ratkeamista. Arkistolaitos kirjeessään 19.6.1997 ilmoitti puoltavansa Pohjois-Pohjanmaan maakunnanvaakunaksi ehdotusta, jonka maakuntahallitus hyväksyi vuonna 1993.

Six running ermines (stoat in winter coat) placed 2+2+2 on blue shield.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntalaulu / Regional Song

Kymmenen virran maa

Maa ponteva pohjolan äärillä on,
se on entistaistojen tanner,
niin rohkea, reima ja horjumaton,
se on muistojen mainio manner.
Tämä maa minun mieltäni innostaa,
se on kymmenen, kymmenen virran maa.

Revontulta sen talvinen taivas luo,
kun pakkanen parhaana räiskää,
ja tunturilaaksojen vuolas vuo
sen kallioseinihin läiskää.
Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa
tämä kymmenen, kymmenen virran maa.

Olet voiman ja vilppauden kotimaa –
tätä kannat kaksoisleimaa!
Se mieleni toivoja toinnuttaa,
se antavi intoa reimaa!
Oi, loistaos loitos aikojen taa,
tulevaisten toivojen kallis maa!

 A.V. Koskimies

Maakuntakukka/Regional Flower

 
Suopursu/Marsh labrador tea, northern labrador tea, wild rosemary (Rhododendrom tomentosum)

Suopursu kuuluu alppiruusujen Rhododendrum -sukuun. Suopursun kukinto runsas. Sen voimakas, huumaava tuoksu täyttää kesäisin Pohjois-Pohjanmaan suot.

Northern labrador tea is a flowering plant in the subsection Ledum of the large genus Rhododendron in the family Ericaceae. It grows in peaty soils, moss and shrubby areas. The flowers are small, with a five-lobed white corolla, and produced several together in a corymb 3-5 cm diameter. They emit strong smell to attract bees and other pollinating insects.

Maakuntalintu/Regional Bird


Kurki (Grus grus) / Crane (Grus grus)

Vuonna 1985 Suomen lintutieteellisen yhdistyksen asiantuntijaraati valitsi Pohjois-Pohjanmaan maakuntalinnuksi kurjen. Kurki on Suomen suurimpia lintuja. Suopursun tapaan se viihtyy Pohjois-Pohjanmaan runsailla soilla, mutta myös rantaniityillä.

The cranes thrive in marshlands, the most common soil in Oulu region, where one can easily observe them stalking cranberries and frogs on misty autumn mornings. Their spectacular mating dance and beauty have made cranes highly symbolic birds in many cultures with records dating back to ancient times.

Maakuntakivi /Regional Rock

 
Liuske / Slate

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakivi on liuske. Liuskeet ovat Pohjois-Pohjanmaalla yleinen kivilajiryhmä, johon kuuluu useita, toisistaan ulkoasulta poikkeavia kivilajeja. Kivilajin mineraaleista yli puolet on sellaisia, jotka ovat suuntautuneet ja litistyneet paineen ja liikuntojen alaisuudessa. Väri vaihtelee kiilteiden ja mineraalien laadun ja määrän mukaan.

The regional rock, slate, is found all over the region. Slates are formed through regional metamorphism into foliated grey, greenish or black rocks.  

Maakuntakala / Regional Fish

Siika (Coregonus lavaretus) / Common whitefish 

Lohikaloihin kuuluva siika elää sekä meressä, järvissä että joissa. Siikamuotojen erottelussa käytetään perustana etummaisten kiduskaarien siivilähampaiden lukumäärää. Pohjanmaan maakuntakala on nimenomaan vaellussiika (siivilähammasluku 30). Siika on Pohjois-Pohjanmaalla yleinen juhla- ja arkiruokakala.

The common whitefish is a species in the salmon family sometimes also called the lavaret or the powan. It is a desired catch among the fishermen and its delicious white meat, smoked or rawpickled, belongs to traditional serving of Oulu region.

Maakuntanisäkäs / Regional Mammal


Kärppä (Mustela ermine) / Stoat (Mustela erminea), ermine

Kärppä on pohjolan toiseksi pienin petoeläin. Kärppä vaihtaa väriä vuodenajan mukaan. Kesällä se on selkäpuolelta ruskea ja vatsasta valkea, talvella sen turkki on kokonaan valkoinen. Hännänpää on musta. Kärppä on maakunnan vaakunaeläin. Heraldiikassa kärppä symboloi puhtautta.

Stoat has spread all over the region, even on many small islands where it came along frozen surfaces. The fur is chestnut brown in summer, with a lighter underside. In winter, the stoat’s fur turns completely white, except for the black tip to its tail.