Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Merialuesuunnittelu

Merialuesuunnittelu

Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii yhteisen merialuesuunnitelman Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa. Suunnittelun etenemistä voi seurata verkossa osoitteessa https://www.merialuesuunnittelu.fi/

Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Voit ilmoittautua merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon täällä.

Merialuesuunnittelussa sovitetaan yhteen eri toimialojen tarpeita. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Huomiota kiinnitetään myös maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi käsitellään myös muita teemoja kuten kulttuuriperintöä, kaivannaisalaa, sinistä bioteknologiaa tai meriteollisuutta.

Merialuesuunnitteluyhteistyötä ohjaa koordinaatioryhmä, johon kuuluvat rannikon maakuntien liittojen ja ympäristöministeriön edustajat. Yhteistyötä koordinoi Varsinais-Suomen liitto.

Merialuesuunnittelusta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Merialue­­suunnitelmaluonnosten kuuleminen

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialue-suunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelmaluonnos on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta kolmessa osassa:
1. Suomenlahti: Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot;
2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa: Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto;
3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri: Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot.

Rannikon maakuntien liittojen maakuntahallitukset pyysivät kukin osaltaan maankäyttö- ja rakennuslain 67c §:n mukaisesti luonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy sekä asettivat luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Merialuesuunnitelmaluonnos sekä keskeiset valmisteluaineistot olivat nähtävillä 18.5.–17.6.2020 välisen ajan internetissä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi

Lisätietoja antavat suunnittelualueittain

Merialuesuunnitteluyhteistyön
koordinaattori
Mari Pohja-Mykrä
044-7114320mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Suunnittelujohtaja
Jussi Rämet
040-5863877jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi
Kymenlaakson liitto
Suunnittelujohtaja
Frank Hering
050-3087290frank.hering@kymenlaakso.fi
Uudenmaan liitto
Suunnittelupäällikkö
Kaarina Rautio
046-8588890kaarina.rautio@uudenmaanliitto.fi
Satakuntaliitto
Vs. alueiden käytön johtaja
Susanna Roslöf
044-7114334susanna.roslof@satakunta.fi
Varsinais-Suomen liitto
Suunnittelujohtaja
Heikki Saarento
040-7203056heikki.saarento@varsinais-suomi.fi
Pohjanmaan liitto
Kaavoitusjohtaja
Ann Holm
044-3206540ann.holm@obotnia.fi
Keski-Pohjanmaan liitto
Yhteyspäällikkö
Teppo Rekilä
040-6861163teppo.rekila@keski-pohjanmaa.fi
Lapin liitto
Suunnittelujohtaja
Riitta Lönnström
0400 240 504riitta.lonnstrom@lapinliitto.fi