Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ennakointi ja tilastotieto

Nämä sivut toimivat maakunnallisen tilastopalvelun ja ennakointitoiminnan viestintäkanavana. Sivuilla julkaistaan ja visualisoidaan ajankohtaista tietoa päätöksenteon ja ennakoinnoin tueksi. Tilastopalvelua päivitetään jatkuvasti ja täydennetään tarpeen mukaan. Lisää tilastoja maakuntaohjelman seurannassa mm. yrityksistä ja T&K-toiminnasta.

Ennakointi Pohjois-Pohjanmaan liitossa 

Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa maakunnan lakisääteisestä keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakoinnista. Tämä ennakointityö konkretisoituu neljän vuoden välein laadittavan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistumiseen sekä määräajoin toteutettavaan koulutustarpeen ennakointiin. Maakunnallinen ennakointityö on myös tärkeä osa maakuntakaavan valmistelua. 

Ennakointitoiminta on liitossa jatkuva ja osallistava prosessi. Ennakoinnin kautta etsitään uusia avauksia ja parannetaan päätöksenteon tietopohjaa. Maakunnallisen ennakointityön tueksi etsitään ja kehitetään jatkuvasti uusia välineitä. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimassa maakunnan ennakointiverkostossa ovat mukana maakunnan koulutuksenjärjestäjät, alueen kehittäjäorganisaatiot, kuntien kehittämisyhtiöt sekä lukuisat muut ennakointityöstä kiinnostuneet tahot. Keskeinen osa maakunnallista ennakointitoimintaa on Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä. 

Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä 

Yhteistyöryhmä on koulutuksen ja tutkimuksen sekä sidosryhmien vaikuttajafoorumi. Sen tehtävä on vaikuttaa Pohjois-Pohjanmaan liiton, maakunnan ja valtakunnan verkostoissa vetovoimaisen osaamisen ja elinvoiman kehittäjänä ennakoinnilla ja strategiatyöllä, koulutuksen järjestäjien ja tutkimuksen yhteistyöllä, yrittäjyysosaamisen edistämisellä ja näihin liittyvillä kannanotoilla. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on mukana valtakunnallisissa koulutustarpeiden ennakointiprosesseissa ja tuo näihin prosesseihin oman näkemyksensä sekä nostaa esille maakunnan kannalta tärkeitä teemoja ja näkökulmia.   

Lisätietoja antavat 

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, puhelin 050-3366 524 

Erityisasiantuntija, tutkimus ja kehittäminen Ari Näpänkangas, puhelin 050-433 3950 

Liiton sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi.