Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tavoiteltava aluerakenne 2050

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2024 Pohjois-Pohjanmaan tavoiteltavan aluerakenne 2050 aineiston. Aluerakennetarkastelu on tehty Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelun yhteydessä rinnan ympäristöministeriön vetämän kansallisen alueidenkäytön kehityskuvatyön kanssa. Maakunnallinen aluerakennetyö täydentää kansallisen alueidenkäytön kehityskuvatyön tietoja Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja luo omaehtoisen Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuskuvan. Pohjois-Pohjanmaan aluerakenne 2050 raportti sekä teema- ja yhdistelmäkartat toimivat täydentävänä tietopohjana energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheessa sekä loppuvuodesta 2024 alkavassa uuden maakuntaohjelman valmistelussa.

Tavoiteltava aluerakenne 2050 ilmaisee pohjoispohjalaisen tahtotilan tulevaisuudesta. Se ottaa huomioon käynnissä olevia eritasoisia kehitystrendejä ja muuttuneen maailmantilanteen vaikutukset sekä sisältää myös rohkeasti pitkän aikavälin tavoitteellisuutta, uskoa oman kehittämistyömme tuloksellisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan tavoiteltava aluerakenne 2050 on kriisinkestävä ja turvallinen. Maakuntaa kehitetään tasapainoisen aluerakenteen pohjalta, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisvyöhykkeitä voimistaen, koko Suomen hyvinvointia ja kestävää kasvua tukevaksi.

Pohjois-Pohjanmaan tavoiteltava aluerakenne 2050 raportti