Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Toimintaa ohjaavia asiakirjoja, ohjelmia ja ohjeita

Pohjois-Pohjanmaan liitto on jäsenkuntiensa muodostama kuntayhtymä, joka on perustettu kuntien välisellä perussopimuksella.

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020-2024. Pohjois-Pohjanmaan liiton visio on Pohjoisen puolesta – yhdessä. Olemme pohjoisen vastuullinen tulevaisuuden tekijä ja yhdistävä voima. Toimintamme on ammattimaista, aloite- ja yhteistyökykyistä sekä tietoperusteista.

Toiminta-ajatuksemme on Luomme hyvää Pohjois-Pohjanmaalle. Maakunnan edunvalvojana maakuntaliitto on ennakoiva, aktiivinen ja hyvin verkostoitunut. Maakunnan intressien yhteensovittajana liitto toimii suunnitelmallisesti sekä tutkimus- ja tietoperusteisesti. Maakunnan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaan liitto on kansainvälisesti suuntautunut, aloitteellinen ja ratkaisuja luova. Ohjaamme maakunnan kehitystä suuntaamalla taloudellisia ja toiminnallisia resursseja.

Strategiset tavoitteet 2024 ovat

  • Pohjoisen vastuullinen vaikuttaja – kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Tulevaisuuden rakentaja ja tiedolla johtaja
  • Innostuneiden osaajien yhteisö

Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020-2024 seuranta- ja vaikuttavuustutkimus

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta-kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön ohella maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa ohjataan myös maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksellä. Maakuntahallitus ja tulosaluejohtajat ovat siirtäneet osan toimivallastaan eteenpäin delegointipäätöksillä.

Liiton toimintaa ja taloutta ohjataan talousarvion sisältävällä talous- ja toimintasuunnitelmalla, johon on kirjattu lyhyen aikavälin tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Talousarvio laaditaan kunta- ja kirjanpitolakien edellyttämällä tavalla.

Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelman sekä investointi- ja rahoitusosan. Talousarviosta ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto.

Hallinnoimamme projektit tukevat tavoitteidemme saavuttamista ja tehtävien toteuttamista. Projektien talousarviot esitetään erikseen johtuen ulkopuolisesta kohdennetusta rahoituksesta ja siitä seuraavasta projektikohtaisesta seuranta- ja raportointitarpeesta.

Tutustu toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tästä.

Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tästä.

Tutustu tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen tästä.

Tutustu tilintarkastuskertomukseen tästä.

Ohjelmia, ohjeita ja sääntöjä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Työsuojelun toimintaohjelma 2022 – 2025

Pohjois-Pohjanmaan liiton varhaisen tuen malli

Tietoturva- ja tietosuojasääntö