Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Osallisuustyö

Osallisuustyö täydentää ja uudistaa nykyistä hyvinvointijärjestelmää. Osallisuus on liittymistä, suhteissa olemista, kuulumista, yhteisyyttä. Osallisuus on yhteensopivuutta ja mukaan ottamista. Se on osallistumista ja siihen liittyen vaikuttamista ja demokratiaa. Se on myös kaiken edellä mainitun järjestämistä ja johtamista. Osallisuus parantaa yksilön ja yhteisön muutoksen vastaanottokykyä ja hyvinvointia.

Nuorten osallisuus edellyttää sekä rakenteellisia että sosiaalisia ja psyykkisiä tekijöitä. Rakenteellisia tekijöitä ovat resurssit, mahdollistavat instituutiot sekä vaikutusmahdollisuudet. Sosiaalisia ja psyykkisiä tekijöitä ovat muiden muassa vastavuoroiset sosiaaliset kontaktit sekä yhteiset merkitykset ja arvot. Näitä tekijöitä haluamme maakunnassa vahvistaa.

Nuorten osallisuutta edistää Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisovaltuusto (POPNUVA). Kolmannen sektorin yhteistyöelimenä toimii Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta.

Lisätietoja:
Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, puhelin 050 301 7546 tai sähköpostitse.