Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen osallistumisen lisääminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisista tavoitteista. Elinkeinotoimintaa tukevasta kansainvälisestä toiminnasta on hyötyä, kun yritykset luovat uutta yritystoimintaa, hakevat kasvua, uudistumista, verkostoja, markkinoita ja kansainvälistymistä.

Maakunnan kansainvälistymistoimenpiteet ovat osa aluekehitystyötä. Keskeisimmät kansainvälistymistavoitteet ovat Euroopan Unionin ja Arktisen alueen yhteistyön kehittäminen osana maakunnan lähialueyhteistyötä, eurooppalaisen ulottuvuuden tuominen luontevaksi osaksi maakunnan kehittämistä sekä maakunnan yleisen kansainvälistymisen edistäminen.

Kansainvälistymiskehityksen kannalta on tärkeää nostaa toimijoiden osaamistasoa, mikä tapahtuu koulutusten lisäksi edistämällä kansainvälisessä toiminnassa mukana olevien tahojen välistä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa.

Ylimaakunnallinen kansainvälinen toiminta keskittyy pitkälti Pohjois-Suomen maakuntien (Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo ) väliseen yhteistyöhön, jossa tärkeä rooli on lähialueyhteistyöverkostoilla, Interreg ja muilla EU -ohjelmilla sekä Brysselin aluetoimistoilla. 

Lisätietoja:
Kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä, puhelin 040 685 4040 (liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)