Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisillä asioilla on yhä suurempi rooli Pohjois-Pohjanmaan liiton ja koko maakunnan toiminnoissa. Maakunnan laajuiset kehittämisohjelmaprosessit ovat tuoneet esille useita toimenpidekokonaisuuksia, joissa kansainvälinen ulottuvuus on mukana tai joissa on tarve sellaiseen. Liiton kansainvälisessä strategiassa Pohjois-Pohjanmaata kuvataankin kansainvälistyvien alueiden ja kansainvälisen yhteistyön maakunnaksi.

Maakunnan kansainvälistymistoimenpiteet ovat osa aluekehitystyötä. Keskeisimmät kansainvälistymistavoitteet ovat Barentsin alueen yhteistyön kehittäminen osana maakunnan lähialueyhteistyötä, eurooppalaisen (pohjoisen) ulottuvuuden tuominen luontevaksi osaksi maakunnan kehittämistä sekä maakunnan yleisen kansainvälistymisen edistäminen.

Kansainvälistymiskehityksen kannalta on tärkeää nostaa toimijoiden osaamistasoa, mikä tapahtuu koulutusten lisäksi edistämällä kansainvälisessä toiminnassa mukana olevien toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa.

Ylimaakunnallinen kansainvälinen toiminta keskittyy pitkälti Pohjois-Suomen maakuntien (Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu) väliseen yhteistyöhön, jossa tärkeä rooli on lähialueyhteistyöverkostoilla, Interreg ja muilla EU -ohjelmilla sekä Brysselin aluetoimistoilla. 

Lisätietoja:
Kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä, puhelin 040 685 4040 (liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)