Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Julkaisut

Pohjois-Pohjanmaan liiton uusimmat julkaisut löytyvät tältä sivulta.

Vanhempia julkaisuja (A-sarjan ja B-sarjan julkaisut) voi tiedustella Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistosta.

2022
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2022-2030
Tarinoita Oulujoen vesistön voimalaitoskylistä ja rantatörmiltä (toim. Salla Marjakangas)
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaohjelma 2022-2025
2021
Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia 2021-2023
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2021-2022
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024
Northern Ostrobothnia Climate Roadmap 2021-2030
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021-2030, Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
2020
Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitys
Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelma 2020-2021
Pohjois-Pohjanmaan liiton strategia 2020-2024
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
2019
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
2018
Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat
Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2017
Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat ja maankäyttö – kohti kestävää kaivostoimintaa
Iijoen vesistövisio 2030
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018
2017
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021
Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia 2017-2025
Identiteetti voimavarana, kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa -hankkeen loppuraportti (KAAPO)
Kulttuuriympäristön hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa – esimerkkejä, Kaisa Mäkiniemi Kaapo-hanke
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla yhteenvetoraportti ja liitekartta
Arki arvokkaalla maisema-alueella – maakuntakaavan tulkintaopas
2016
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus
Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kalajoella
Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2015
Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan selvitys, Johanna Kinnunen
Educational Export in the Oulu Region: Possibilities and Advancement, David Delahunty
2015
Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisstrategia 2020
Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeino- ja työllisyysrakenne, Ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan lähtökohtia
Iijoen vesistövision esiselvitys
Turpeen uudet jalostusmahdollisuudet
Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys
Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2014
Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämistrategia 2015-2020, Kohti kestävää taloutta: Biotalouden kehittämisstrategian esite and Bioeconomy Development Strategy for Oulu Region in 2015–2020. Towards a sustainable economy
Pohjoiset kylät -hankkeen loppuraportti