Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Julkaisut

Pohjois-Pohjanmaan liiton uusimmat julkaisut löytyvät tältä sivulta.

Vanhempia julkaisuja (A-sarjan ja B-sarjan julkaisut) voi tiedustella Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistosta.

2024
Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2024-2025
POHJOIS-POHJANMAAN KULTTUURIKENNO: Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin Pohjois-Pohjanmaalla
2023
Iijoen vesistövisio 2030
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
Oulu Region’s Smart specialisation strategy 2021-2025
Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen strategia 2021-2025
Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaosaamisen kehittäminen, loppuraportti
Pohjois-Pohjanmaan muutoskykytutkimus
2022
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Building an Industrial Identy. Atlas of Architectural and Cultural Values of Hydropower Plants and Communities of the River Oulujoki Water System (toim. Samuli Paitsola)
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2022-2030
Tarinoita Oulujoen vesistön voimalaitoskylistä ja rantatörmiltä (toim. Salla Marjakangas)
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025
2021
Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia 2021-2023
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2021-2022
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024
Northern Ostrobothnia Climate Roadmap 2021-2030
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021-2030, Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
2020
Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitys
Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelma 2020-2021
Pohjois-Pohjanmaan liiton strategia 2020-2024
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
2019
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
2018
Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat
Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2017
Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat ja maankäyttö – kohti kestävää kaivostoimintaa
Iijoen vesistövisio 2030
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018
2017
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021
Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia 2017-2025
Identiteetti voimavarana, kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa -hankkeen loppuraportti (KAAPO)
Kulttuuriympäristön hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa – esimerkkejä, Kaisa Mäkiniemi Kaapo-hanke
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla yhteenvetoraportti ja liitekartta
Arki arvokkaalla maisema-alueella – maakuntakaavan tulkintaopas
2016
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus
Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kalajoella
Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2015
Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan selvitys, Johanna Kinnunen
Educational Export in the Oulu Region: Possibilities and Advancement, David Delahunty
2015
Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisstrategia 2020
Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeino- ja työllisyysrakenne, Ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan lähtökohtia
Iijoen vesistövision esiselvitys
Turpeen uudet jalostusmahdollisuudet
Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys
Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2014
Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämistrategia 2015-2020, Kohti kestävää taloutta: Biotalouden kehittämisstrategian esite and Bioeconomy Development Strategy for Oulu Region in 2015–2020. Towards a sustainable economy
Pohjoiset kylät -hankkeen loppuraportti