Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Menestyksen kivijalka

Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Näillä kärjillä tähtäämme Pohjois-Pohjanmaan menestykseen

Nämä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman kärjet, arvot ja visio muodostavat pohjan menestyvälle maakunnalle.

Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Riistapolku, joka kiertää Korpilammen Isokankaan luonnonsuojelualueella Oulussa Sanginsuussa.

Miten luodaan hyvä pohjoispohjanmaalainen arki?

Investoimalla hyvinvointiin, lapsiin, nuoriin ja perheisiin, osallistamiseen, monimuotoisuuteen, luontoon, yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen!

Miten rakennamme menestystä mahdollisuuksista?

Mahdollistamalla monipaikkaisen arjen, työn ja opiskelun, koulutuksen, palveluiden ja harrastusten saavutettavuuden ja laajemman digitaalisuuden hyödyntämisen!

Miten panostamme yrittämiseen ja uudistumiseen?

Vahvistamme toimintaympäristöjä, muutoskyvykkyyttä, yritysmyönteisyyttä ja monipuolisia yrittäjyyspolkuja!

Miten muurataan kansainvälinen menestys?

Rakennetaan Pohjois-Pohjanmaasta kansainvälisesti kilpailukykyinen ja näkyvästi kiinnostava sijoittumisympäristö, Suomen voimakkaimmin kasvava matkailumaakunta, osaavalle työvoimalle houkutteleva, verkostoitunut, innovoiva ja vetovoimainen maakunta!

Miten valjastamme maakunnan kestävään kasvuun?

Bio- ja kiertotaloudella, tehokkaalla maankäytöllä, vähäpäästöisellä liikkumisella, kestävällä energiantuotannolla ja uudistuvalla maataloudella!

Pohjois-Pohjanmaa 2040: Pohjoisen hyvinvoinnin ja kasvun rakentaja

Kuva: Tero Suutari / Oulun kaupunki