Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hyvinvoinnin edistäminen

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin edistämistä tehdään laajassa yhteistyössä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken. Maakunnallinen hyvinvointiekosysteemi vahvistaa pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia tavalla, johon toimijat eivät yksin yltäisi. Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille. Kuntien toiminnassa se on lakisääteistä. Niiden hyvinvointityötä tuetaan kumppanuusmallilla, jossa osapuolina ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimukseen 2019-2025 on kirjattu kehittämistyön arvot, yhteistoiminnan periaatteet ja taavoitteet sekä kumppanuuslupaus. Sopimus tukee kuntien strategisen tason ihmislähtöistä hyvinvointijohtamista ja yhteiskehittämistä sekä rakenteiden uudistamista. Osapuolet allekirjoittivat hyvinvointisopimuksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa Ylivieskassa 31.10.2019. Sopimuksessa osaaminen ja koulutus nostetaan keskeiseksi hyvinvoinnin tekijäksi. Sen myötä aloitti toimintansa maakunnallinen sivistystoimen johtohenkilöverkosto. Maakuntahallituksen asettama monialainen hyvinvoinnin yhteistyöryhmä ohjaa hyvinvoinnin edistämistoimintaa.

Hyvinvointifoorumi ja hyvinvointiteko -tunnustus  

Maakunnallinen hyvinvointifoorumi kokoaa vuosittain alueen hytetoimijat yhteiseen kehittämistilaisuuteen. Vuoden 2021 foorumi järjestettiin Kuusamossa 4.11. teemalla Kestävää elinvoimaa hyvinvointiin investoiden. Foorumissa jaettiin vuoden hyvinvointiteko -tunnustus.  


POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTITEKO 2021 -tunnustus 
Pyhäjärven kaupungille panostamisesta hyvinvointitalouteen

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on nostettu Pyhäjärvellä vahvasti kuntastrategian painoaloihin. Pyhäjärvellä investoidaan hyvinvointiin ja investoinnit nähdään strategisina pitkän aikavälin sijoituksina, jotka ovat jo tuottaneet tuloksia. Kaupungissa on kehitetty Pyhäjärven oma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen malli eli Pyhäjärvi-malli. Kaupungissa on lisäksi panostettu osallisuustyöhön.

Lisätiedot:
Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen
p. 050 301 7546 tai etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi