Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Maakuntaohjelma

Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, joka tulee ottaa huomioon maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisessa. Kaikki muut maakunnan kehittämisen suunnitelmat ovat näiden johdannaisia. Maakuntasuunnitelman visioista ja päämääristä on selvä polku maakuntaohjelman tavoitteisiin ja toimenpidekokonaisuuksiin sekä alueidenkäytön kehittämiseen ja edelleen toteuttamissuunnitelman toimenpiteisiin ja hankkeisiin.

Maakuntaohjelma laaditaan kunkin valtuustokauden alkamista seuraavan vuoden loppuun mennessä ja se käsittää toisen vuoden jälkeiset neljä vuotta. Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen kaikki kullakin alueella toteutettavat ohjelmat. Maakuntaohjelmalla toteutetaan samalla pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaa.

Maakuntaohjelma sisältää kuvauksen maakunnan ja sen osien nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista, tähän osaan sisältyy myös arvio maakunnan alueella toteutettujen ohjelmien vaikuttavuudesta, maakunnan kehittämisen tavoitteet, toimenpiteet maakunnan kehittämiseksi sisältäen myös kehittämisen kannalta keskeiset hankkeet, arvion toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta, erityisohjelmien ja muiden maakunnan aluetta koskevien ohjelmien yhteensovituksen, tunnusluvut seurantaa varten sekä kuvauksen maakuntaohjelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista tahoista.

Maakuntaohjelman laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja se laaditaan yhteistyössä maakunnan kehityksen kannalta keskeisten tahojen kanssa. Valtion viranomaisten on omissa toiminnassaan otettava huomioon maakuntaohjelma, edistettävä sen toteutumista ja arvioitava toimenpiteidensä vaikutusta aluekehitykseen.


Lisätiedot:
Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, puhelin 050 301 7546 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)