Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Älykäs erikoistuminen 2021-2025

Älykäs erikoistuminen on alueen innovaatiopolitiikkaa, jossa alue tunnistaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Vahvuuksien avulla alueet erottuvat muista ja menestyvät.

Älykkään erikoistumisen tavoitteena on luoda alueille innovaatioekosysteemejä, joiden avulla elinkeinoelämä voi uudistua. Yhteistyö tutkimus- ja koulutuslaitosten ja yritysten välillä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja käyttöönottamiseksi on strategian peruspilareita. Tärkeää on myös täydentää paikallista osaamista toimimalla yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat löytyä omasta maasta tai maakunnasta, mutta yhä useammin kansainvälisistä verkostoista.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopisteet

Pohjois-Pohjanmaalla innovaatiotoiminta on vilkasta ja tutkimukseen ja kehitykseen käytetyt menot ovat koko maan keskiarvoa parempia. Tutkimustulosten kaupallistaminen ja innovaatioiden tehokas levittäminen ovat alueella kohdattuja haasteita. Toimintaympäristöä kehitetään suuntaan, jossa jaetaan tietoa, verkostoidutaan ja hyödynnetään kansainvälisiä yhteyksiä. Alueen tutkimusympäristöjä kehitetään ja luodaan kasvua alueen kilpailukyvylle. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian päivitys valmisteltiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa syyskaudella 2022.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopisteet:

1. Uudistuva ja hyvinvoiva

2. Ilmastoviisas

3. Kansainvälinen, verkostoitunut ja vetovoimainen

Pohjois-Pohjanmaa on tunnettu vahvasta ICT-alan osaamisesta sekä alan yrityskannasta. Uusia nousevia teollisuudenaloja ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät sovellukset ja laitteet sekä esimerkiksi painettavan elektroniikan erilaiset sovellutukset. Teollisuuden vahvimmat toimialat ovat metalli- ja metallituoteteollisuus sekä puun jatkojalostaminen, sisältäen sekä biojalostuksen että mekaanisen jalostaminen. Uusia innovaatioita ja teollisuuden ratkaisuja syntyy toimialojen rajapinnoissa, joissa digitalisaatiolla ja ilmastonmuutokseen vastaamisella on usein ratkaiseva merkitys. Digitaalisten innovaatiokeskuksien toiminnalla tuetaan elinkeinoelämän digitalisoitumista ja digitaitojen karttumista.

Älykkään erikoistumisen strategialla tuetaan alueen yritysten uudistusta ja kilpailukykyä vastamaan vihreän siirtymään haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi vaikutetaan maakunnan kasvihuonekaasupäästöihin alentavasti Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaisin toimenpitein. Tarkemmat toimenpiteet on linjattu ja kirjattu Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekarttaan.

Korkea osaamisen taso, kestävyys ja aktiiviset innovaatioekosysteemit vahvistavat aluetaloutta ja uudistavat elinkeinoelämää. Kansainvälistyminen ja verkostoituminen ovat toimintatapoja, joiden avulla Pohjois-Pohjanmaalla nostetaan kilpailukykyä ja edistetään älykkään erikoistumisen strategiassa valittujen painopistealojen kehittymistä. Pohjois-Pohjanmaan TKI-ympäristöjä ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja toimijoita kannustetaan mukaan kansainvälisiin hankkeisiin ja verkostoihin. Riittävä työvoiman saanti on ratkaisevaa tulevaisuudessa. Maakunnan vetovoimaisuus vaikuttaa merkittävällä tavalla yritysten, investointien, osaavan työvoiman sekä opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle. Matkailutoimialan kannalta alueen vetovoimaisuus on keskeinen menestystekijä, jolle lisäarvoa tuovat alueen sijoittuminen arktisen alueen läheisyyteen. Luovat alat tukevat maakunnan vetovoimaisuuden kehittymistä.

Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen strategia 2021-2025.

Oulu Region’s Smart Specialisation Strategy 2021-2025.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia 1.1.2024 alkaen

Älykkään erikoistumisen strategia on valmisteltu osana hanketta Kanves- Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen
Puh. +358 50 431 0605
e-mail. paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Projektipäällikkö Saija Tikkanen
Puh. +358 40 685 4044
e-mail. saija.tikkanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kehitysjohtaja Tiina Rajala
Puh. 040 685 4033
e-mail: tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi