Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Älykäs erikoistuminen 2021-2024

Koostekuva Pohjois-Pohjanmaan älykkäästä erikoistumisesta.
Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen 2021-2024.

Älykäs erikoistuminen on alueiden innovaatiopolitiikkaa, jossa alueet tunnistavat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Vahvuuksien avulla alueet erottuvat muista ja menestyvät, mutta varautumisen kannalta kärki ei saa olla liian kapea ja alueiden tulee myös uudistua.

Älykkään erikoistumisen tavoitteena on luoda alueille innovaatioekosysteemejä, joiden avulla elinkeinoelämä voi uudistua. Yhteistyö tutkimus- ja koulutuslaitosten ja yritysten välillä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja käyttöönottamiseksi on strategian peruspilareita. Tärkeää on myös täydentää paikallista osaamista toimimalla yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat löytyä omasta maasta tai maakunnasta, mutta yhä useammin kansainvälisistä verkostoista.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopisteet

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen painopisteitä esittelvä kuva.
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopisteet.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategialla pyritään maakunnan tasolla edistämään niitä innovaatioihin johtavia ja niiden hyödyntämiseen tähtääviä toimia, joilla vastataan ilmastonmuutoksen, digitalisaation sekä globalisaation aiheuttamiin haasteisiin. Strategialla tähdätään innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan aktiiviseen levittämiseen koko maakunnan alueelle sekä aluetalouden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen. Strategia ohjaa yhteistyöhön toimialoja ja rajoja ylittämällä. Pohjois-Pohjanmaa on kansainvälinen, vetovoimainen ja verkostoitunut maakunta, jonka kilpailukyky pohjautuu korkeaan osaamiseen, uudistuvaan teollisuuteen, hyvinvointiin sekä ilmastoviisauteen

Pohjois-Pohjanmaa on tunnettu vahvasta ICT-alan osaamisesta sekä alan yrityskannasta. Teollisuuden vahvimmat toimialat ovat metalli- ja metallituoteteollisuus sekä puun jatkojalostaminen, sisältäen sekä biojalostuksen että mekaanisen jalostaminen. Uusia nousevia teollisuudenaloja ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät sovellukset ja laitteet sekä esimerkiksi painettavan elektroniikan erilaiset sovellutukset. Uusia innovaatioita ja teollisuuden ratkaisuja syntyy toimialojen rajapinnoissa, joissa digitalisaatiolla on usein ratkaiseva merkitys. Digitaalisen innovaatiokeskuksen toiminnalla tuetaan elinkeinoelämän digitalisoitumista ja digitaitojen karttumista.

Älykkään erikoistumisen strategialla pyritään vaikuttamaan maakunnan kasvihuonekaasupäästöihin alentavasti Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaisin toimenpitein. Pohjois-Pohjanmaan kuntien kokonaisilmastopäästöt olivat 3,30 milj.t CO2 vuonna 2018. Eniten päästöjä aiheutui maataloudesta (29 %), tieliikenteestä (22 %), kaukolämmöstä (14 %) sekä sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %). Vuodesta 2007 Pohjois-Pohjanmaan kuntien päästöt asukasta kohti ovat vähentyneet 23 %. (Lähde: Suomen ympäristökeskus). Luvut eivät sisällä teollisuuden prosessipäästöjä. Teollisuuden prosesseista suurimmat päästöt muodostuvat Raahen terästehtaalla, 3,31 milj. t CO2 vuonna 2019 (Lähde: Energiavirasto).

Korkea osaamisen taso, kestävät arvot ja aktiiviset innovaatioekosysteemit sekä toimiva tiedonsiirto vahvistavat aluetaloutta ja uudistavat elinkeinoelämää. Kansainvälistyminen ja verkostoituminen ovat toimintatapoja, joiden avulla Pohjois-Pohjanmaalla kasvatetaan osaamista, nostetaan kilpailukykyä ja edistetään älykkään erikoistumisen strategiassa valittujen painopistealojen kehittymistä. Pohjois-Pohjanmaan TKI-ympäristöjä ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja toimijoita kannustetaan mukaan kansainvälisiin hankkeisiin ja verkostoihin. Maakunnan vetovoimaisuus vaikuttaa merkittävällä tavalla yritysten, investointien, osaavan työvoiman sekä opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle. Matkailutoimialan kannalta alueen vetovoimaisuus on keskeinen menestystekijä, jolle lisäarvoa tuovat alueen pohjoinen ulottuvuus ja arktisuus. Luovat alat tukevat maakunnan vetovoimaisuuden kehittymistä.

Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen strategia 2021-2024.

Oulu Region’s Smart Specialisation Strategy 2021-2024.

Älykkään erikoistumisen strategia on valmisteltu osana hanketta Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälisyyden kehittäminen.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen
Puh. +358 50 431 0605
e-mail. paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Projektipäällikkö Saija Tikkanen
Puh. +358 40 685 4044
e-mail. saija.tikkanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kehitysjohtaja Tiina Rajala
Puh. 040 685 4033
e-mail: tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi