Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ilmoitukset

ilmoitukset

23.05.2022
Tarjouspyyntö: Neljän innovaatioalustan videointityö

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjouksia neljän innovaatioalustan videointityöstä. Innovaatioalustat sijaitsevat eri lokaatioissa, kaksi Oulussa, yksi Ylivieskassa ja yksi Nivalassa. Ylivieskan ja Nivalan kuvaukset toteutetaan yhden kuvauspäivän aikana. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon 9.6.2022 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(a)pohjois-pohjanmaa.fi Sähköpostin otsikkokenttään on merkittävä viite “Tarjous Kanvesin videot”. Lue tarjouspyyntö kokonaisuudessaan: Tarjouspyynto_Kanves_Neljan_innovaatioalustan_videointityo

19.05.2022
Haapaveden laajakaistatukihaku on avattu

Kiinteän laajakaistarakentamisen lain 1262/2020 mukaista tukea on haettavissa Haapaveden kaupungin alueella. Pohjois-Pohjanmaan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 17.6 klo 12.00 mennessä sähköisenä osoitteella kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi Lisätietoa hankealueesta, hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyy osoitteesta: https://www.pohjois-karjala.fi/laajakaista

06.05.2022
Pohjois-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi lakimiehen viran

Pohjois-Pohjanmaan liittoon kootaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 13 maakunnan liiton hankerahoituksiin liittyvät jatkotoimenpiteet, joita ovat esimerkiksi hankerahoitusten takaisinperinnät ja niiden seuranta. Lakimies vastaa jatkotoimenpidepäätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta. Tehtäviin kuuluu juridinen neuvonta maakuntaliitoille EU-hankkeiden maksatusprosessiin liittyen sekä yhteydenpito maakuntaliittojen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Eduksi luetaan käytännön kokemus hallinto- ja rahoitusasioiden hoitamisesta, kokemus EU-osarahoitteisista ohjelmista ja hankerahoituksista sekä aluekehityslainsäädännön tuntemus. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista suomen ja hyvää ruotsin kielen taitoa. Virka täytetään toistaiseksi 1.9.2022 alkaen tai…

06.05.2022
Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee määräaikaista projektipäällikköä vastaamaan EUSBSR PAC Tourism -hankkeen toimenpiteistä

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valittu Euroopan unionin Itämeri-strategian (EUSBSR) matkailun politiikka-alueen koordinaattoriksi yhdessä Puolan Pomorskin alueen kanssa. Matkailun kehittämistoiminta EU:n Itämeri-strategian osana tukee Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistä ja matkailustrategian toimeenpanoa. Haemme ajalle 1.8.2022–31.12.2024 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ vastaamaan EUSBSR PAC Tourism -hankkeen toimenpiteistä Itämeren alueella. Koordinaatiotehtävään on tulossa rahoitus vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen rahoitusta voidaan hakea vielä kolmelle vuodelle. Itämeri-strategian toteuttaminen rahoitetaan Itämeren Interreg-ohjelmasta. Itämeri-strategian toimenpidesuunnitelmalla kehitetään koko Itämeren aluetta ja ratkaistaan yhteisiä ongelmia. Itämeri-strategian matkailun toimintaohjelman painopisteet ovat 1) rajat ylittävän matkailun kehittäminen syrjäisillä alueilla ja maaseudulla, 2) investoinnit ihmisiin, taitoihin ja teknologiaan matkailun alalla sekä 3) kulttuuriperinnön ja luonnonvarojen suojelu ja…

21.01.2022
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.1.2022 antanut päätöksensä (H40/2022) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja maakuntavaltuuston 11.6.2018 tekemä hyväksymispäätös (§ 5) pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa käsitellään pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun liikenne- ja maankäyttöratkaisuja sekä Vaalan ja Himangan alueiden maakuntakaavamerkintöjen tarkistuksia. Lainvoimaisen vaihemaakuntakaavan asiakirjat ja KHO:n päätös ovat saatavissa täältä. Oulussa 21.1.2022 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO