Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Blogi

18.12.2020

Kulttuurista ja taiteesta on moneksi!

Pohjois-Pohjanmaalla laaditaan kulttuurin kehittämisohjelmaa. Heti työn alussa kirkastui se, kuinka laaja aihealue on. Kulttuuri kun kuuluu kaikille, se liittyy kaikkeen ja se on….no, ihan kaikkea. Työn rajaamiseksi ja kokonaisuuden hahmottamiseksi on valittava näkökulmia, joista yksi luonnollisesti on kulttuurin ja taiteen vaikutukset hyvinvointiin. Onhan hyvinvoinnin vahvistaminen myös maakunnan ja sen kuntien keskeinen tehtävä. Työn rajaamiseen tosin tämäkään näkökulma ei tuo helpotusta. Tästäkin vinkkelistä katsottuna kulttuurista ja taiteesta on moneksi ja ne liittyvät kaikkeen.

Missä ja miten kulttuuri ja taide sitten voivat olla luomassa hyvinvointia? Se selviää vaikkapa kävelyretkellä lähiympäristössä, kun hurmioidut avautuvasta maisemasta tai ihastut matkan varrella kohtaamastasi arkkitehtuurista, veistoksista tai vaikkapa katutaiteesta. Elinympäristössämme on kulttuuria ja taidetta monessa muodossa lisäämässä viihtyvyyttä, kerroksellisuutta ja mielenkiintoisuutta. Tässä ympäristön suunnittelulla, kaavoituksella ja esimerkiksi julkisen taiteen ohjelmilla on tärkeä tehtävä.

Nykyaikaan kuuluu elinikäinen oppiminen ja istumme vielä aikuisenakin ”koulun penkillä” tuon tuosta. Monimutkaisten asioiden hahmottamista voi auttaa niiden visualisointi esim. sarjakuvaksi tai keskittymistä taustamusiikki. Uuden innovointi on helpompaa heille, jotka ovat kehittäneet luovuuttaan vaikka taideharrastuksissa. Harrastamiseen kipinän soisi syttyvän jo koulussa, kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen opetuksen kautta.

Hyvinvointia syntyy myös työelämästä. Luovat alat työllistävät ja tuottavat lisäarvoa yhteiskunnalle monessa muodossa, yhä enenevässä määrin. Olemmehan siirtymässä tavarakulutuksesta kohti palvelu- ja elämystaloutta. Syntyy uusia ammatteja ja ehkäpä jo pian työpaikoilla toimii taiteilijoita kehittäjinä ja vaikkapa ”luovuusinnovaattoreina”.

Kaikilla meillä tulee elämässä vastaan terveyshaasteita. Niitä voimme ennaltaehkäistä kulttuurilla ja taiteen keinoin. Siinä missä metsässä kävely laskee stressiä ja parantaa unen laatua, voi taide toimia samoin. Taide myös hoitaa. Musiikki voi olla osa neurologista kuntoutusta, tanssi Parkinsonin taudin hoitoa ja taide tukea mielenterveyden ongelmien ratkomisessa. Joskus tunteet on helpompi kuvata värein kuin sanoin. Maailman älykkäin sairaala, OYS 2030, julkaisee kohta oman hoitoa ja hoivaa tukevan taideohjelmansa. Tulevaisuuden sotekeskuksesta saamme ehkä jo lähitulevaisuudessa kulttuurireseptin!

Koronavuosi on tuonut näkyväksi sen, kuinka tärkeä ja merkittävä rooli taiteella ja kulttuurilla on elämässämme. Kun väestön suojaamisen takia kulttuurilaitosten toimintaa on supistettu ja niitä jopa kokonaan suljettu, on elämään syntynyt elämyksellisten näytösten ja konserttien, ajatuksia herättävien teosten, luovuutta vahvistavien taideharrastusten, tunteisiin menevien kokemusten ja yhteisten hetkien aukkoja. Digiloikka, joka kulttuuritoimialalla on otettu, mahdollistaa nyt striimaukset ja esitykset etäyhteyksillä. Ne toimivat hyvin ensiapuna. Niistä kuitenkin jää helposti uupumaan se tärkein kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutus. Se miksi ne toimivat niin hyvin. Taiteella ja kulttuurilla on suora yhteys tunteisiin. Ne menevät ”ihon alle”, liikuttavat meitä henkisesti, ravistelevat sydäntä ja mieltä, meitä kaikkia yksilöinä ja yhdessä. Siksi ne ovat ainutlaatuisia ja korvaamattomia. Siksi ne voidaan liittää kaikkeen ja ovat liima hyvinvoinnin ja terveyden monitahoisessa kokonaisuudessa.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelmaa ja siihen kuuluvaa ”kulttuurihyvinvoinnin palvelupolkua” rakennetaan yhdessä kuntien, kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja muiden maakunnan kehittämistyötä tekevien kanssa. Ohjelmatyön edetessä ensivuoden aikana varmistuu se, mitä polun varrelta löytyy.  

Auli Suorsa

Kirjoittaja toimii Pohjois-Pohjanmaan liitossa kulttuuriasioiden erityisasiantuntijana ja koordinoi Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkostoa.

Blogi on osa Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriohjelman valmisteluprosessia.