Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Blogi

03.03.2021

Pohjois-Pohjanmaa – mahdollisuuksien maakunta

Kosma Rönkä
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsen

Suhteellisesti ja määrällisesti maakunnassamme asustaa paljon nuoria. Arvomme – avoimuus, luovuus, reiluus ja rohkeus – kuvaavat nuorekasta asennettamme ja edistystahtoamme. Maakunnan suuri keskus, Oulu, vetää puoleensa huomattavan määrän nuoria niin ympäröiviltä alueiltaan kuin muualtakin Suomesta, mutta keskusalueen lisäksi aktiivisia nuoria löytyy joka puolelta Pohjois-Pohjanmaata. Nuorten suuri määrä tuo paljon mahdollisuuksia. He ovat voimavara, jota voi osallistaa maakunnan kehittämiseen, minkä avulla pohjoisesta kodostamme jalostuu entistäkin elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi ympäristö kasvaa, kokea ja kukoistaa.

Nuorena kansalaisaktiivina minulle on kertynyt näkemystä nuorten sekä osallisuudesta paikalliselta, maakunnalliselta että valtakunnalliselta tasolta – ja näen Pohjois-Pohjanmaassa paljon potentiaalia. Maakuntamme on muuhun Suomeen verrattuna uniikissa tilanteessa. Olemme pohjoisen Euroopan keskusaluetta, nuorekas maakunta ja ymmärtäneet nuortemme merkityksen tulevaisuuden menestyksen pilarina. Etelään suuntautuvasta muuttoliikkeestä huolimatta pohjoisella maakunnallamme on edellytykset pysyä vetävänä alueena ja rakentaa täysin rinnoin hengittävä maakunta. Paljon jo tehdään hyvin. Uusia hankkeita kehitellään ympäri Pohjois-Pohjanmaata, nuorille annetaan enemmän mahdollisuuksia osallistua ja maakunnallinen nuorisovaltuusto on saanut käynnistettyä toimintansa. Päästäksemme eteenpäin meidän tulee kuitenkin ottaa askelia. Onneksi keinoja on kuin Kärppien SM-mitaleja – täysi kaapillinen.

Nuorten vaikuttamiselinten mahdollisuuksia käyttää ääntään voidaan kehittää. Jokaisella kunnalla on lakisääteinen nuorisovaltuusto, mutta eri käytäntöjä harjoitetaan vaihtelevasti riippuen sijainnista ja kunnan tilasta. Ylikunnallisen yhteistyön ja vertaisoppimisen kautta voidaan adoptoida hyviä käytäntöjä kunnasta toiseen ja vahvistaa vaikuttamisen edellytyksiä. Hyvä esimerkki on tuore maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka kerää yhden pöydän ääreen nuoria vaikuttajia Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoista mahdollistaen keskeisen keskinäisen keskustelun ja tarvittaessa äänen nostamisen päättäjien kuultavaksi.

Nuorisovaltuustot ovat tärkeä ja tehokas väylä saada nuorten ääntä esiin, mutta ei saa unohtaa näiden ulkopuolelle jääviä nuoria. Myös heitä tulee osallistaa, sillä nuoret ovat oman elämänsä kokemusasiantuntijoita. Monipuolinen nuorten kuuleminen on olennaista, koska hekin ovat muiden tavoin yksilöitä, joten jokaisella on oma näkemyksensä ja lähestymiskulmansa. Nuoria löytää, kunhan tietää, mistä etsiä: koulut, järjestöt, seurakunnat ja nuorisotilat ovat vain yleisimpiä esimerkkejä. Nuoria voi osallistaa menemällä sinne, missä he ovat, ja vastuunkantajat ovat tässä keskeisessä roolissa.

Nuorten osallisuuden edistämiseen kaivataan päättäjien tukea. Nuorten äänestä ei ole apua, jos se kaikuu kuuroille korville. Nuoret ovat vahvasti aliedustettu ryhmä päätöksenteossa, joten on ehdottoman tärkeää, että poliitikot ja viranhaltijat ovat kiinnostuneita nuorten mielipiteistä, ja että he aktiivisesti pyrkivät kuulemaan nuoria. Vanhat parrat pystyvät kannustamaan nuorisoa mukaan yhteisen huomisen rakentamiseen ja antamaan neuvoja oman vaikuttajapolun kulkemiseen. Aikuisten ei tarvitse aina olla linjaamassa, vaan he voivat antaa tilaa nuorten äänelle. Osallisuus lähtee liikkeelle mahdollisuudesta.

Pohjois-Pohjanmaalla on mahdollisuus käyttää nuoriaan ihanneyhteiskunnan kokoamiseen palanen kerrallaan. Teemme päivittäin töitä, että seuraavalla sukupolvella on paremmat edellytykset onnistua tavoitteissaan. Nuoret ovat tulevaisuus, joten päästetään heidät vaikuttamaan siihen, miltä tulevaisuus näyttää. Nuorien osallistamisessa on haasteensa, mutta Oscar Wilden ajatusta lainatakseni: utopiat ovat vain edistyksen toteutumista.

Kosma Rönkä
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsen