Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Blogi

15.03.2021

Tulevaisuuden teknologiat ovat Pohjois-Pohjanmaan mahdollisuus

Jussi Paakkari
Tutkimusalueen johtaja
VTT

Pohjois-Pohjanmaa ylpeilee nuorella väestöpohjalla, korkeakouluilla, perusteollisuudella sekä menestyvillä kasvuyrityksillä. Alueella on maailman johtavaa tutkimustietoa ja teknologiaa monilla tulevaisuuden kasvavilla aloilla. Haasteena on, kuinka viemme osaamisemme ja innovaatiot osaksi arvoketjuja ja lopputuotteiksi globaaleille markkinoille.

Aiempi menestyminen ei ole tae menestymisestä tulevaisuudessa. Tietoliikennetekniikka on paikallinen esimerkki, jossa on yhdistynyt korkea osaaminen, aktiivinen tutkimus- ja kehitystyö sekä menestyvä kansainvälinen liiketoiminta. Alueelle on vuosien varrella syntynyt Nokian siivittämänä riittävä kriittinen massa, joka on uskottava ja kykenevä toimimaan globaalisti äärimmäisen kilpailulla alalla. Meillä on täydet mahdollisuudet menestyä radio-osaamiseen perustuvilla tuotteilla jatkossakin, mutta se edellyttää jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Alan yritysten täytyy huolehtia aktiivisesta tuotekehityksestä ja jatkuvasta T&K-yhteistyöstä muiden yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tuotekehityskulttuuri ei saa näivettyä, vaan innostuksen ja kehityksen täytyy näkyä.

Painettu elektroniikka puolestaan on esimerkki siitä, mitä pitkäjänteisellä tutkimuksella voidaan saada aikaan. Alaa on kehitetty Suomessa ja VTT:llä yli 20 vuoden ajan – suurelta osin EU-rahoituksella. Olemme saavuttaneet hyvän jalansijan painetun älyn edelläkävijänä ja kehitämme alaa PrintoCent-teollisuusklusterissa noin 40 toimijan voimin. Onnistumisemme punnitaan nyt siinä, kuinka viemme tutkimustuloksemme lopputuotteisiin osaksi suurta liiketoimintaa. Kehitystyön pitäisi synnyttää liiketoimintaa, tuotteita ja tuotantoa sekä työpaikkoja alueelle, jossa pääosa kehitystyöstäkin on tehty. Tutkimustyön lisäksi tarvitsemme yksityisiä investointeja viemään ideoita eteenpäin.

Tulevaisuuden teknologioiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää koulutettuja nuoria, jotka uskovat asiaansa. Oppilaitosten on esiteltävä lukioikäisille tekniikan opintopolkuja esimerkiksi elektroniikan, optiikan, sulautettujen järjestelmien ja tietoliikennetekniikan osalta. Nuorille voisi tarjota yritysvierailuja teknologiayrityksiin, joissa kerrottaisiin yrityksen toiminnasta, tuotteista ja niiden kehittämisestä sekä työpaikoista. Kun nuoret sitten hakeutuvat hightech-opintoihin, heitä on kiinnitettävä yrityksiin ja verkostoihin tarjoamalla harjoittelupaikkoja sekä ohjaamalla opinnäytteitä opintojen loppuvaiheessa. Teknologia-aloilla on paljon hyviä uramahdollisuuksia, mutta nuorten on nähtävä ne ja heitä voidaan myös ohjata teknologiaopintojen suuntaan.

Teknologiset läpimurrot ovat tuoneet alueen ja sen liike-elämämme ulottuville huikean potentiaalin. Pohjois-Pohjanmaan on hyvä ottaa tavoitteeksi uusien teknologiaan pohjautuvien kasvuyritysten synnyttäminen. Ne hyödyntävät tutkimuslaitoksissa syntyviä innovaatioita ja luovat niiden avulla kilpailukykyisiä vientituotteita ja kannattavaa liiketoimintaa.

Suomen ja EU:n tulevaisuuden tiekartat sisältävät mm. älykkään liikenteen ja autonomiset kulku­neuvot, ympäristöystävälliset energiaratkaisut, uudistuvan digitaalisen terveydenhoidon sekä teol­lisuuden automaation nostamisen mukaan lukien IoT:n kasvu (Internet-of-Things eli esineiden internet). Kaikki nämä visiot edellyttävät toteutuakseen teknologiaa, joka perustuu mm. elektroniikkaan, optiikkaan ja ohjel­mistoihin ja tietoliikennetekniikkaan. Digitalisaatio vaatii toteutuakseen huipputason elektro­niikkaa ja ”piistä pilveen” -ajattelua. Teknologiassa on Pohjois-Pohjanmaan kasvun ja hyvinvoinnin mahdollisuus.

Jussi Paakkari
Tutkimusalueen johtaja
VTT