Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Innovaatioalustojen esittelyvideot

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat FMT-ryhmällä on useita kumppaneita sekä akateemisesta maailmasta että yritysmaailmasta. Sen nykyiset kumppanit tulevat kotimaisista yrityksistä, paikallisista organisaatioista yhä aina ulkomaisiin yliopistoihin asti. FMT-ryhmän toiminta keskittyy Nivalaan, jossa se tekee tiiviisti yhteistyötä Nivalan kaupungin, Teollisuuskylän sekä Nivala-Haapajärvi seutukuntayhtymän, NIHAKin, kanssa.

FMT-ryhmän tutkimus- ja kehitystoiminta sisältää metallien 3D-tulostus sekä erilaiset jälkikäsittelyt tuotteiden ominaisuuksien optimoinnissa kuten nopeat lämpökäsittelyt sekä pinnan kemiallinen tai mekaaninen muokkaus. 

Katso FMT-ryhmän esittelyvideo.

Centria-ammattikorkeakoulu on yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kanssa on saanut virallisen digitaalisen innovaatiokeskittymän (Digital Innovation Hub) statuksen Rural Industry -innovaatiokeskittymälle. Rural Industry Digital Innovation Hub on vahva kansallinen kehitys- ja tukikeskus, joka vauhdittaa digitalisaatiota haja-asutusalueilla. Rural Industry DIH -statuksesta kerrotaan esittelyvideolla tarkemmin.

Katso Rural Industry DIH -esittelyvideo.

Oulussa toimivia innovaatioalustoja esitellään kaksi, joista toinen toimii Oulun yliopiston ja toinen Oulun ammattikorkeakoulun yhteydessä. 

Oulu Mining School Tutkimuskeskus (OMSRC) infrastruktuurikokonaisuus käsittää monipuolisen joukon laitteistoja kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. OMSRC-infrastruktuuri tarjoaa modernin alustan laaja-alaiseen materiaalien käsittelyyn, soveltuen siten esimerkiksi eri teollisuudenalojen sivuvirtojen tutkimukseen. 

Katso Oulu Mining School Tutkimuskeskuksen esittelyvideo.

Oamk SimLab on monipuolinen sosiaali- ja terveysalan testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö, jota yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä. SimLab ympäristöt muodostuvat muunneltavista teknologiatuetuista simulaatiostudioista ja terveydenhuollon erityisalojen ympäristöistä (bioanalytiikka, kuntoutus, optometria, radiografia ja sädehoito sekä suunterveydenhoito). 

Katso Oamk SimLabin esittelyvideo. 

Innovaatioalustojen videoiden tekoon on osallistunut myös Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste, jonka harjoittelijana toiminut Julia Ramstedt juontaa esittelyvideot. Videoiden toteutuksesta vastasivat Klaffi Tuotannot ja Hauki Media.

Kanves-hankkeen (Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa) tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja maakunnasta löytyvän korkean osaamisen hyödyntäminen.