Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

järjestöneu

04.05.2022
Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajaksi

”Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan ja pääsemme vaikuttavampiin tuloksiin ”, kiteyttää Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittu Esa Aunola toimintaa. Aunola on kokenut yhdistystoimija.  Hän edustaa järjestöneuvottelukunnassa Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:tä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Heli Hietala Suomen 4H-liitosta. Järjestöneuvottelukunta keskusteli ensimmäisessä kokouksessaan toimintansa peruslinjoista. Järjestökenttä on moninainen ja toiminta suuntautuu laajasti yhteiskunnan eri sektoreille, mutta yhdistäviäkin tekijöitä löytyy. Pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien neuvottelukunnassa mukana olevien järjestöjen toiminnan keskiössä ja myös järjestöneuvottelukunnan yksi perustavoite. Konkreettisesti tätä edistetään muun muassa osallistumalla POPSOTE-hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn, johon järjestöneuvottelukunta nimesi edustajakseen Arja Sutelan Nuorten Ystävät ry:stä ja hänen varajäsenekseen Tanja Tanhuan Oulun Diakonissalaitoksen säätiöstä. Neuvottelukunta pyrkii tuomaan järjestötyötä näkyväksi aktiivisen viestinnän, vierailujen ja vaikuttamistyön kautta. Maakunnassa toimivien järjestöjen yhteistyön tehostamiseen neuvottelukunta tarjoaa oivallisen alustan. Nyt alkavalla nelivuotiskaudella neuvottelukunnassa on edustus 15 eri järjestötahosta. Lisätiedot: puheenjohtaja Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry, p. 040 551 3986 strategiapäällikkö, neuvottelukunnan sihteeri Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 301 7546 Järjestöneuvottelukunnan verkkosivut