Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ohjelmakausi 2021-2027

11.03.2021
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierrokselle

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty avoimelle lausuntokierrokselle. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi antaa 16.4.2021 asti. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimenpiteitä, joista järjestetään samanaikaisesti alkuvaiheen kuuleminen. Myös siihen voi antaa lausuntoja 16.4.2021 saakka. Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Ohjelmaehdotuksessa EAKR-toimien avulla kehitettäisiin alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Ohjelman ESR-toimet tukisivat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Ohjelmassa on yhteensä kuusi toimintalinjaa: Innovatiivinen Suomi Hiilineutraali Suomi Saavutettavampi Suomi Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi Sosiaalisten innovaatioiden Suomi Aineellista puutetta torjuva Suomi Pohjois-Pohjanmaan liitto kannustaa maakunnan kuntia, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, järjestöjä ja yhteisöjä antamaan palautetta ohjelmaluonnoksesta. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa hyödynnetään merkittävästi EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja. Pohjois-Pohjanmaan liitto on johtanut Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista ohjelmavalmistelua loppuvuodesta 2018 lähtien. Alueellista valmistelua on tehty laajassa kumppanuudessa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen, ELY-keskusten sekä sidosryhmien kanssa. Ohjelmaehdotus 2021-2027 11.3.2021 Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi jättää 16.4.2021 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä Lausuntoja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelun voi jättää 16.4.2021 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä Lisätietoja: Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri, Päivi Keisanen. p. 050 431 0606, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi