Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

oulun-seutu

29.01.2021
Oulun seudun kehityskuva 2030+

Oulun seudun kehityskuvan 2030+ tekeminen on käynnistynyt. Tavoitteena on aktiivisen vuoropuhelun kautta hakea kuntien yhteinen linja ja tavoite koko seutua palvelevasta kestävästä yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä sekä elinvoimaisesta seudusta. Oulun seudun kehityskuva 2030+ on kirjattu syksyllä hyväksyttyyn maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen eli MAL-sopimukseen valtion ja Oulun seudun kuntien kesken. Kehityskuva valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Kehityskuva on visiotason tavoitesuunnitelma, jossa luodaan tulevaisuuden kuva Oulun seudusta. Keskeisiä teemoja ovat maankäyttö ja asuminen, logistiikka ja liikenne, palvelut ja elinkeinot sekä matkailu ja virkistys seudullisesta näkökulmasta. Läpileikkaavia näkökulmia ovat vähähiilisyys ja kestävät ratkaisut sekä yhteistyö. Näiden kautta työssä pohditaan, mikä on yhteinen seudullinen visio, kehittämisen tavoitteet sekä strategiset ja konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2040 mennessä. Työssä laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita sekä arvioidaan näiden vaikutuksia muun muassa yhdyskuntarakenteen ja ilmastovaikutusten näkökulmasta. ”Oulun seudun kehityskuvan 2030+ avulla seudun kunnat voivat yhteistyössä toteuttaa konkreettisia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät asumiseen, liikenteeseen, kaavoitukseen ja yritystoiminnan edellytysten parantamiseen. Tarvitaan yhteinen tavoite siitä, mitä pitää tehdä ja milloin ja mitä se maksaa. Kehityskuvan avulla voimme saada myös valtion mukaan hankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen”, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala. ”Tässä työssä oleellista on yhteisen tahtotilan löytyminen suuriin maankäytön ja liikenteen linjauksiin Oulun seudulla siten, että koko alueen vetovoima kehittyy ja pärjäämme suurten kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa tulevaisuudessakin. On tärkeää säilyttää myös riittävä konkretia ja käytännöllisyys ”visioissa”, jotta niihin voidaan aidosti alueella sitoutua ja saadaan aikaan vaikuttavuutta”, korostaa Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi. Kehityskuva laaditaan vuorovaikutuksessa muun muassa Oulun seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen, elinkeinoelämän edustajien ja MAL-sopimus kumppaneiden kanssa.  Työn aikana järjestetään kolme työpajaa ja työn etenemisestä tiedotetaan sen eri vaiheissa. Kehityskuvan tekemisen rahoittavat ja ohjaavat Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja asiantuntijakonsulttina prosessissa toimii WSP Finland Oy. Lisätietoja kehityskuvatyöstä antavat Oulun seudun kuntajohtajat: Aki Heiskanen, Hailuoto, puh. 044 4973 502 Ari Alatossava, Ii, puh. 040 567 6700…