Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

saavutettavuus

15.09.2021
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Väyläverkon investointiohjelma ei takaa Pohjois-Pohjanmaan saavutettavuutta

Pohjois-Pohjanmaan liitto antoi 15.9.2021 lausuntonsa valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022–2029. Investointiohjelman mukainen liikennejärjestelmän kehittäminen ei takaa Pohjois-Pohjanmaan eikä Pohjois-Suomen saavutettavuutta, ei vastaa elinkeinoelämän tarpeita eikä tue kestävää liikkumista ja ilmastotavoitteita. Investointiohjelma on puutteellinen erityisesti elinkeinokuljetusten edellytysten parantamisen näkökulmasta. Ohjelmassa ei ole huomioitu Pohjois-Suomen erityisolosuhteita ja elinkeinoelämän vaatimuksia. Alueen merkitys koko Suomen kansantaloudelle sekä kansalliseen ja kansainväliseen saavutettavuuteen on merkittävä ja sen tulee näkyä alueelle kohdistuvissa väyläverkon investoinneissa. Pohjois-Pohjanmaan kannalta keskeisimmät toimenpiteet valtakunnallisen liikennejärjestelmätavoitteiden saavuttamiseksi puuttuvat kokonaan. Investointiohjelmassa erityisesti raideliikenteen kehittäminen painottuu vain Etelä-Suomeen, mikä vaikeuttaa Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehittymistä ja investointien vaatiman raideliikenteen parantamista. Liikenne 12 -suunnitelman talouskehyksessä esitetty rahoitustaso on totaalisen riittämätön tulevaisuuden liikenneverkolle. Investointiohjelmalla ei voida saavuttaa suunnitelmalle asetettuja tavoitteita. Esimerkiksi maantieverkolla on strategisen tilannekuvan mukaan jopa kolmen miljardin euron kehittämistarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Korjausvelan kasvu ja tiestön heikkeneminen vaikuttaa merkittävässä määrin negatiivisesti alueen teollisuuden toimintaedellytyksiin sekä matkailun sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Kokonaisrahoitustaso on täysin riittämätön Pohjois-Suomen kannalta merkittävien toimenpiteiden, kuten pääväylien kehittämisinvestointien ja korjausvelan vähentämisen toteuttamisessa. Pääradan kehittäminen on tärkeää talouden kasvun ja kestävän liikkumisen osalta. Pääradan Ylivieska–Oulu-rataosuus on toiseksi merkittävin ja vilkkain tavaraliikenteen rataosuus valtakunnassa ja henkilöliikenteen osalta se palvelee yli miljoona matkustajaa vuodessa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta esimerkiksi Kokkolan eteläpuolella pääradalla tavaraliikenteen määrät ovat hyvin vähäiset eikä suunnitellut investoinnit tue Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä niin kuin investoinnit pääradan pohjoisimmilla osuuksilla. Merkittävimpien väylien kehittäminen on tärkeää. Tämän ohella Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten sekä yritysten ja ihmisten sujuvan arjen kannalta on äärimäisen tärkeää ylläpitää myös toimivaa alempitasoista tieverkkoa. Erityisesti tieverkoston liikennöitävyys on viime vuosina huolestuttavasti rapautunut. Perustienpitoon tulee varata riittävästi resursseja. Linkki lausuntoon.  

24.09.2020
Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivut uudistuivat

Pohjois-Pohjanmaan liiton uudet verkkosivut on julkaistu keskiviikkona 23.9. Sivustouudistuksen tavoitteena on varmistaa verkkopalvelujen esteettömyys kaikille sivuston käyttäjille. EU:n saavutettavuusasetusten mukaisesti julkisten verkkosivujen tulee olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä. Uudistuksen myös liiton verkkosivujen rakennetta on selkeytetty ja pyritty varmistamaan asioiden helpompi löydettävyys sivuston sisällä. Saavutettavuusvaatimusten mukaisesti uudella sivustolla on huomioitu myös sisältöjen selkeä ymmärrettävyys, riittävän suuret kontrastit värien välillä ja ruudunlukuohjelmien käyttö verkkosivuja käytettäessä. – Uudistuksen lähtökohtana oli digipalvelulain mukainen julkisten verkkosivujen saavutettavuus. Samalla halusimme uudistaa sivujemme sisällön palvelemaan käyttäjiä entistä paremmin. Uudet sivut tukevat myös liiton uutta strategiaa, jonka tavoitteita halutaan tuoda esiin verkkosivustossa. Uudistukseen on osallistettu koko henkilökunta ja sivuja kehitetään edelleen julkaisun jälkeenkin, kertoo hallintopäällikkö Arja Hankivaara. Saavutettavuustyö liiton verkkosivuilla on jatkuvaa ja EU:n saavutettavuusvaatimukset pyritään huomioimaan kaikessa sisällöntuotannossa myös uuden sivuston julkaisun jälkeen.