Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

strategia

04.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan matkailun strategiatyö on käynnissä

Pohjois-Pohjanmaan matkailun strategiatyö on käynnissä, ja työn tueksi alan toimijoiden näkemyksiä on kartoitettu kyselyn avulla. Kysely toteutettiin lokakuun aikana. Kysely suunnattiin matkailuyrittäjille, matkailun kehittäjille, matkailuyhdistysten ja -oppilaitosten edustajille sekä matkailua tukeville viranomaisille. Kyselyn vastausprosentti oli 47 %, ja kyselyyn saatiin 47 vastausta. Erityisesti kyselyn avoimien kommenttien määrä oli ilahduttavan suuri. Kiitokset kaikille vastaajille! Käymme parhaillaan kyselyn tuloksia läpi, ja tuloksia käytetään Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämisen strategian painotusten määrittämiseen. Kyselyssä erityisesti esille nousseita teemoja ovat matkailun digitalisaatio, matkailutoimijoiden yhteistyö ja alueen  tunnettuuden parantaminen. Lisätietoja: Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin +358 (0)50 433 3951 tai sähköpostitse.