Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

TKI

03.11.2020
Pohjois-Pohjanmaa mukana kehittämässä maatalouden ja elintarvikealan digitalisointia ja automatisointia

Pohjoispohjalaiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat valmistelevat jatkuvasti uusia alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä TKI-hankkeita, ja etsivät mahdollisuuksia liittyä uusiin projektiryhmiin maatalouden ja elintarvikkeiden digitalisaation ja automatisoinnin edistämiseksi. Kiinnostuksen aiheina ovat mm. jäljitettävyys ja ruokaturvallisuus elintarvikearvoketjuissa, arvoketjun läpi kerättävä data ja sen hyödyntäminen, sekä ruoan tuotantoprosessien digitalisaatio ja automatisointi. Pohjois-Pohjanmaa on tällä hetkellä mukana seuraavissa EU:n Älykkään erikoistumisen maatalousverkostossa: Traceability and Big Data High Tech Farming Alueella koordinoidaan tai toteutetaan myös seuraavia aiheeseen liittyviä projekteja: AFarCloud – Aggregate Farming in the Cloud DEMETER Ruokajälki - Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden kehittäminen Labrobot Ruokariihi - Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle Seafood Age Vaste - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta