Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TKI

03.11.2020
Pohjois-Pohjanmaa mukana kehittämässä maatalouden ja elintarvikealan digitalisointia ja automatisointia

Pohjoispohjalaiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat valmistelevat jatkuvasti uusia alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä TKI-hankkeita, ja etsivät mahdollisuuksia liittyä uusiin projektiryhmiin maatalouden ja elintarvikkeiden digitalisaation ja automatisoinnin edistämiseksi. Kiinnostuksen aiheina ovat mm. jäljitettävyys ja ruokaturvallisuus elintarvikearvoketjuissa, arvoketjun läpi kerättävä data ja sen hyödyntäminen, sekä ruoan tuotantoprosessien digitalisaatio ja automatisointi. Lisää tietoa antavat: Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, gitte.merilainen(at)pohjois-pohjanmaa.fi, +358 40 6854 053 Projektikoordinaattori Sanna Salomaa, sanna.salomaa(at)pohjois-pohjanmaa.fi, +358 40 6854 051 Projektipäällikkö Marja-Liisa Järvelä, marja-liisa.jarvela(at)oamk.fi, +358 40 674 8344 Lehtori Mikko Himanka, mikko.himanka(at)centria.fi, +358 44 449 2537 Pohjois-Pohjanmaa on tällä hetkellä mukana seuraavissa EU:n Älykkään erikoistumisen maatalousverkostossa: Traceability and Big Data High Tech Farming Alueella koordinoidaan tai toteutetaan myös seuraavia aiheeseen liittyviä projekteja: AFarCloud – Aggregate Farming in the Cloud DEMETER Ruokajälki - Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden kehittäminen Labrobot Ruokariihi - Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle Seafood Age Vaste - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta