Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

03.11.2020

Pohjois-Pohjanmaa mukana kehittämässä maatalouden ja elintarvikealan digitalisointia ja automatisointia

Pohjoispohjalaiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat valmistelevat jatkuvasti uusia alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä TKI-hankkeita, ja etsivät mahdollisuuksia liittyä uusiin projektiryhmiin maatalouden ja elintarvikkeiden digitalisaation ja automatisoinnin edistämiseksi. Kiinnostuksen aiheina ovat mm. jäljitettävyys ja ruokaturvallisuus elintarvikearvoketjuissa, arvoketjun läpi kerättävä data ja sen hyödyntäminen, sekä ruoan tuotantoprosessien digitalisaatio ja automatisointi.

Pohjois-Pohjanmaa on tällä hetkellä mukana seuraavissa EU:n Älykkään erikoistumisen maatalousverkostossa:

  • Traceability and Big Data
  • High Tech Farming

Alueella koordinoidaan tai toteutetaan myös seuraavia aiheeseen liittyviä projekteja:

  • AFarCloud – Aggregate Farming in the Cloud
  • DEMETER
  • Ruokajälki – Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden kehittäminen
  • Labrobot
  • Ruokariihi – Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle
  • Seafood Age
  • Vaste – Vähähiilisen logistiikan palvelualusta

Asiasanat:

elintarvike, maatalous, TKI