Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TUULI-hanke

01.11.2023
TUULI-hanke edistää kestävää tuulivoimarakentamista Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista on nyt selvitetty. Sweco toimi TUULI-hankkeessa laaja-alaisena asiantuntijakumppanina. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman yhtenä painopisteenä on ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaaminen ja maakunnan kehittäminen kohti vähähiilisyyttä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen edellyttävät alueellisia ja paikallisia toimia. Tuulivoimarakentamisen edistäminen on yksi merkittävimmistä keinoista edesauttaa näitä tavoitteita. TUULI-hankkeen (Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla) tuloksia hyödynnetään tuulivoiman maakunta- ja kuntatason suunnittelussa sekä vaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon tukena. Aineistot ovat lähtökohtana vireillä olevan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa. -  Haluamme lisätä Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä alueellisella työllämme. Me Pohjois-Pohjanmaalla olemme energiamurroksen ja vihreän siirtymän ytimessä, kertoo Pohjois-Pohjanmaan liiton ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen. Laajasti osallistavan ja vuorovaikutteisen TUULI-hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. TUULI-hankkeessa laadittiin useita taustaselvityksiä kuten viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, susireviiriselvitys, maisemaselvitys ja sähkönsiirtoselvitys. Sweco toimi asiantuntijakumppanina. -  Yli 40 prosenttia Suomen tuulivoimatuotannosta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Täällä on väljyyttä, mutta monia haasteita luonto- ja maisema-arvojen vuoksi. Myös sähkönsiirron haasteet ja puolustusvoimien tutkavaikutukset tulevat maakunnan monissa osissa vastaan. TUULI-hankkeen selvitykset luovat hyvän pohjan tuulivoimarakentamista ohjaavan vaihemaakuntakaavan valmistelulle, sanoo Swecon projektipäällikkö Tapio Tuuttila. Onnistunut projekti poiki myös Swecon sisäisen projektikilpailun voiton Sweco haluaa edistää ja tuoda esille Swecon projektitiimien erinomaisia suorituksia omalla sisäisellä projektikilpailullaan. Sweco Finlandissa tehdään vuosittain noin 14 000 projektia. Viime vuoden parhaimpana projektina palkittiin TUULI-hanke. Perusteina voitolle oli muun muassa avoin ja osallistava viestintä, asiakastyön korkea laatu ja yhteiskunnallinen merkitys. -  Haluamme kiittää Pohjois-Pohjanmaan liittoa erinomaisesta yhteistyöstä. Tilaajalla oli poikkeuksellisen vahvaa omaa asiantuntemusta aiheeseen ja se synnytti tilanteen, että kiritimme toisiamme ja näin pääsimme hyvään lopputulokseen, kommentoi Swecolta projektipäällikkö Tapio Tuuttila. Erika Kylmäsen mukaan työn laadukkaaseen onnistumiseen vaikutti myös se, että asiantuntijakumppanina Swecolla oli paikallistietämystä ja osaamista maakunnan erityisominaisuuksista. Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4041 Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja…