Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

VekuVaku

20.06.2021
Heinäkuussa nuorille tarjolla VekuVaku-hankkeen taidetyöpajoja

Marko Anttila, Tekniikkakaappi Oulun Kuusisaaressa, 2017 Osa suurempaa 26 teoksen sarjaa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku)-hanke ja Pohjoinen oopperakomppania tuottavat yhteistyössä Jokijuhla-taideprojektin heinäkuussa 2021 viidellä Oulujoen vesistön paikkakunnalla: Muhoksella 1.–5.7.2021 klo 12-18 (Pyhäkoski) Vaalassa 7.–11.7.2021 klo 12-18 (Jylhämä) Utajärvellä 12.–16.7.2021 klo 12-18 (Utanen) Kajaanissa 17.–21.7.2021 (Ämmäkoski) Oulussa 23.–27.7.2021 (Merikoski) Jokijuhla tarjoaa yli 15-vuotiaille nuorille maksuttomia ääni- ja kuvataiteen työpajoja sekä ohjausta kokonaistaiteelliseen työskentelyyn. Työpajojen teokset muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka on yleisön nähtävillä työpajan jälkeen voimalaitosten läheisyydessä. Teosten taustalla toimivat VekuVaku-hankkeen keräämät tarinat Oulujoen vesistö - VekuVaku > Tarinat. Työskentelyn loppuvaiheet striimataan. Lisäksi Jokijuhlassa syntyy itsenäisiä audiovisuaalisia teoksia, joissa dokumentoidaan työskentelyn etenemistä ja teemoja. Videoteokset julkaistaan myöhemmin syksyllä VekuVaku-hankkeen kotisivuilla. Jokijuhlan taiteilijoina ovat katutaiteilija Marko Anttila, äänisuunnittelija-muusikko Joona Hiltunen , videotaiteilija Tuomo Kangasmaa sekä dramaturgi-tuottaja Jenni Kinnunen. Työpajat sisältävät sekä ohjattua että omatoimista työskentelyä pääasiassa ulkotiloissa. Mukaan mahtuu vielä! Ilmoittautumiset ja lisätiedot Jenni Kinnuselta, Whatsapp/Puh. 040 7567865. VekuVaku-hanke on osa EU:n Interreg Pohjoinen -ohjelmaa ja sen työpajat ovat myös osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. #vekuvaku #pohjoispohjanmaa #kainuu #interregnord #nocpok #europeanheritagedays

29.09.2020
Vesivoiman kulttuuriperintöä nyt kuvina ja kertomuksina uusilla verkkosivuilla

Uusi www.vekuvaku.eu -sivusto kertoo Oulujoen vesistön ja Luulajajoen vesivoima-arkkitehtuurista, kirjaa muistoja jokien valjastamisen ja voimalaitoskylien kukoistuksen ajoilta sekä kuvailee Kainuun perinteisiä puromyllyjä. Sivusto piirtää kokonaiskuvaa Oulujoen vesistön laajasta voimalaitoskokonaisuudesta ja sen rakentamisesta keskelle korpea. Sivustolla on perustietoa Oulujoen vesistön 16 voimalaitoksesta ja niiden asuinalueista. Lukuisat kuvat avaavat uusia näkökulmia moderniin teolliseen arkkitehtuuriin ja muokattuun maisemaan. Sivustolta voi lukea jokivarsien asukkaiden, voimalaitosrakentajien ja voimalaitoskylissä varttuneiden kertomuksia. Sivustolla on tilaa myös uusille tarinoille. Kerro oma tarinasi meille verkkosivuilta löytyvän tarinalomakkeen kautta. Voit lähettää meille tarinasi, vaikka et haluaisi sitä julkaistavaksi nettisivuilla. Kaikki tarinat ovat tervetulleita ja ne julkaistaan kertojan suostumuksella. Sivusto on osa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) -hanketta, jossa nostetaan esiin vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Tavoitteena on, että rajat ylittävän yhteistyön myötä pohjoisten jokien voimalaitosrakentamisen kulttuuriperintö täsmentyy, tulee tunnetuksi ja vahvistaa paikallisten yhteisöjen identiteettiä. Hanke saa rahoitusta Interreg Pohjoinen -ohjelmasta.