Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tiedotteet

Tiedotteet

tiedotteet

17.05.2021
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti kokouksen maanantaina 17.5.2021. Pohjois-Pohjanmaan hallintosääntöä uudistetaan Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton uuden hallintosäännön. Uusi hallintosääntö vastaa Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020–2024 ja ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia. Uudessa hallintosäännössä on huomioitu maakunnan liiton organisaatiossa tapahtuvat muutokset. Viraston sijaan maakunnan liitolla on toimisto. Tulosalueet ja tulosaluejohtajat ovat jatkossa vastuualueita ja vastuualuejohtajia. Hallintojohtajan tehtävä muutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi. Maakuntahallituksen ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännössä aiempaa tarkemmin. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on tarkistettu maakuntahallituksen maaliskuussa tekemien linjausten mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma etenee suunnitellusti   Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee maakuntaohjelman 2022–2025 tilannekatsauksen tiedoksi ja käy lähetekeskustelun asiasta.…

05.05.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti sähköisen kokouksen keskiviikkona 5.5.2021. Kokouksen aluksi koulutuspalvelupäällikkö Esa Niemi Oulun yliopistosta esitteli ScalED, digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä -hankkeen. Hankkeen tavoitteena ovat etäopetukseen, digitaalisiin sisältöihin ja teknisiin ratkaisuihin liittyvien tuotteiden kehittäminen. Hankkeessa luodaan skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja. Ratkaisujen keskeiset teema-alueet ovat opetus ja kasvatus sekä kestävä kehitys ja kohteena perus- ja ammatillinen koulutus sekä jatkuva oppiminen. Hankkeen toimenpiteiden myötä alueen julkisten koulutusorganisaatioiden ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja tuottaa uusia ratkaisuja koulutusvientiin. ScalED, digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä -hanketta puolletaan rahoitettavaksi Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa ScalED, digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä -hanketta (EAKR) rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Lopullisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta tekee…

23.04.2021
EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus edistää elinvoimaa ja digitaalisuutta

Pohjois-Pohjanmaan liitto: EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus edistää elinvoimaa ja digitaalisuutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaehdotus vastaa hyvin Pohjois-Pohjanmaan kehittämistarpeita. Pohjois-Pohjanmaan liitto on johtanut Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista ohjelmavalmistelua, joten vaikutusmahdollisuudet ohjelman sisältöihin ovat olleet hyvät. Sisällöissä korostuvat Pohjois-Pohjanmaalle tärkeät kokonaisuudet, joissa on huomioitu elinkeinoelämälähtöinen kehittäminen, pk-yritysten tukeminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnot. Ohjelma tarjoaa kunnille resursseja elinvoiman edistämiseen. Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjat sisältävät kokonaisuudet työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden kehittämiseksi. Laajakaistainvestoinnit mukaan ohjelmaan Laajakaistainvestoinnit tulee sisällyttää ohjelmaan hallituksen marraskuussa 2019 tekemän linjauksen mukaisesti. Laajakaistainfrastruktuurin rakentaminen on edennyt hitaasti ja ohjelmakauden loppupuolellakin on oltava rahoitusta asian edistämiseen. Kestävän kasvun (RRF)…

22.04.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti Teams-kokouksen torstaina 22.4.2021. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 sekä CAP27-suunnitelman valmistelu Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta esitteli oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellisen suunnitelman valmistelua. Kärkinä suunnitelmassa ovat aluetalouden uudistaminen ja vihreän siirtymän tukeminen. Tiina Suutari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi Pohjois-Pohjanmaan alueellisen CAP27-suunnitelman valmistelusta. Painopisteinä ovat aktiivinen maatalous ja ruuantuotanto, ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous, maaseutu sekä uudistuva maaseutu. Maaseuturahaston ajankohtaiset asiat Tiina Suutari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta esitteli maaseuturahaston tilastoja vuodelta 2020. REACT-EU-rahoitushaku on päättynyt   Reilun kuukauden avoinna ollut REACT-EU-rahoitushaku päättyi 19.4.2021. REACT-EU-rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja…

21.04.2021
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ei saa korvata maakuntaan kohdistettavaa rakennerahastorahoitusta

Pohjois-Pohjanmaan liitto: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ei saa korvata maakuntaan kohdistettavaa rakennerahastorahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on uusi EU-rahasto, joka tulee käyttöön EAKR:n ja ESR:n rinnalle. JTF-rahoituksen keskiössä on komission ehdotuksen mukaisesti Suomen hallituksen linjaus puolittaa turpeen poltto vuoteen 2030 mennessä. Energiaturpeen kysynnän voimakas lasku johtaa nopeaan toimialan rakennemuutokseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä, että JTF-rahoitusta suunnataan toimiin, joilla voidaan vaikuttaa turpeen energiakäytön muutoksesta aiheutuviin yritys- ja aluevaikutuksiin. JTF on käyttöalaltaan huomattavasti rajoitetumpi kuin rakennerahastot. Erityisesti EAKR-rahoitus on käyttökelpoisempaa ja laaja-alaisempaa aluetalouden uudistamisessa ja työpaikkojen luomisessa. JTF-rahastolla ei tule korvata maakuntaan kohdistettavaa EAKR-rahoitusta ja näin heikentää maakunnan laaja-alaista kehittämistä.  Oikeudenmukaisen siirtymän tukemisella…

19.04.2021
Turvealan yrittäjät tarvitsevat tukea!

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus: Turvealan yrittäjät tarvitsevat tukea! Energiaturpeen käytön puolittaminen piti tapahtua hallitusohjelman mukaan hallitusti tällä vuosikymmenellä, mutta muutos näyttää tapahtuvan hallitsemattomasti seuraavien parin vuoden aikana. Yritystoimintansa ja työpaikkansa menettäville tarvitaan kertaluonteinen luopumispaketti, jolla alan yritysten käsiin jäävät turvevarastot, vaille käyttöä jäävät tuotantoalueet ja tuotantokoneet korvataan. Yrittäjille tarvitaan kipeästi sopeutumisrahaa ja ikääntyneille yrittäjille mahdollisuus ennenaikaiseen eläkkeeseen. Osana turvealan pelastamista olisi tärkeää voida nostaa turpeen verottoman laitoskohtaisen käytön alaraja 5000 megawattitunnista 10 000 megawattituntiin. Lisäksi lattiahintamekanismia olisi järkevää täydentää joustomekanismilla, jossa energiaturpeen vero riippuisi käänteisesti päästöoikeuden hintakehityksestä. Päätöksiä tarvitaan nyt! POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus

19.04.2021
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä 19.4.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta. Ohjelmaehdotus sisältää EAKR- ja ESR-rahastoista tuettavat toimet. Pohjois-Pohjanmaan liiton antama lausunto on toimitettu 16.4.2021. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelu Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta. Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto on toimitettu 16.4.2021. Karelia-ohjelma 2021–2027 Yhteistyöohjelmien toteutus jatkuu EU:n ulkorajoilla myös ohjelmakaudella 2021–2027. Suomen ja Venäjän rajalle valmistellaan nykyisen ohjelmajaon mukaisesti kolme erillistä yhteistyöohjelmaa ja Karelia tulee olemaan yksi näistä. Ohjelman…

13.04.2021
Nuorisovaltuuston kokoustiedote, puheenjohtajan valinta siirtyi

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto piti 13. huhtikuuta järjestäytymiskokouksen Teamsin välityksellä. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan valinta siirtyi etäkokouksen vuoksi seuraavaan kokoukseen kahden henkilön ilmoittauduttua puheenjohtajaehdokkaaksi. Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan henkilövaaleissa äänestys tapahtuu suljetulla lippuäänestyksellä enemmistövaalina. Nuorisovaltuuston sihteeriksi valittiin vs. suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto keskusteli vilkkaasti viestinnästä ja valitsi jäsenet viestintäryhmään. POPnuva-hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton viraston tuella valmisteltu some-ohje hyväksyttiin. Muut kokouksessa esitetyt asiat löytyvät täältä: Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston esityslista.  

25.03.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön päätöksiä

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 Keskusteltiin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmistelusta. Ohjelmaehdotukseen ja siihen liittyvään ympäristöselostukseen sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon liittyviä lausuntoja voi antaa 16.4.2021 asti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kevään 2021 hankehaun tulokset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kevään ESR-hakukierroksella määräaikaan mennessä saapui 10 Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvaa hakemusta ja neljä ylimaakunnallista hakemusta. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta: DesignOulu Start 2021 / EAKR Hakija: Oulun kaupunki Kokonaiskustannusarvio 301 305 € Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 210 913 € Selluloosapohjaiset funktionaaliset suodattimet ilmanpuhdistukseen (Sesu) / EAKR Hakija: Oulun yliopisto Kokonaiskustannusarvio 131 544 €…

15.03.2021
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 tilinpäätös on ylijäämäinen Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 282 147,58 euroa ja kehittämisrahastosta tuloutettiin 38 201,37 euroa. Tilikauden ylijäämä on 320 348,95 euroa. Tilikauden toteutuneet toimintakulut olivat 5 157 520 euroa ja toimintatuotot 5 447 177 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 489 400 euroa. Tilikauden tulokseen vaikutti koronaepidemian tuomat säästöt matkustus- ja kokouskustannuksiin sekä tilaisuuksista. Matkustaminen loppui lähes kokonaan maaliskuussa 2020. Kokoukset ja tilaisuudet pidettiin pääsääntöisesti sähköisessä toimintaympäristössä. Lisäksi siirtyminen etätyöskentelyyn ja sähköiseen toimintaympäristöön alensi merkittävästi posti- ja muiden toimistopalveluiden kustannuksia. Henkilöstökulujen säästöjä syntyi, kun kaikkia viransijaisuuksia täytetty.…