Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

tiedotteet

14.06.2024
Hallituksen esitys vaarantaa ammatillisen koulutuksen verkoston ja aikuisten ammatinvaihdon

Hallitus antaa syksyllä eduskunnalle esityksen laiksi ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistamisesta. Suunniteltu lakimuutos sekä leikkaa rahoitusta että tulee vaikeuttamaan alanvaihtoa ja uudelleen kouluttautumista. Pohjois-Pohjanmaa on pitkien etäisyyksien maakunta. Lakiesitykseen liittyvät muutokset kustannusryhmien painokertoimissa ja koulutusalojen sijoittumisessa kustannusryhmiin saattaa vaikeuttaa merkittävästi koulutuksen ylläpitäjien mahdollisuuksia järjestää koulutusta. Perusrahoituksen leikkaukset johtavat helposti koulutustarjonnan keskittämiseen suuriin koulutuskeskittymiin. Tämä heikentää ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta. Huoltovarmuuden kannalta laaja, ammattitaitoinen ja osaava työvoima on välttämätöntä. Esitykseen sisältyvät luonnonvara-alan perusrahoituksen lähes 30 % vähennys on Pohjois-Pohjanmaan liiton arvion mukaan kohtuuton. Harkinnanvarainen rahoitus lisää koulutuksen järjestäjien eriarvoisuutta ja kohdentamisen sattumanvaraisuutta. Lisäksi esitys vaikeuttaa erityisesti alanvaihtoa ja uudelleen kouluttautumista. Esityksessä ehdotetaan, että…

11.06.2024
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen maanantaina 10. kesäkuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti esille Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlmanin sekä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen vierailut Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan EU-vaalitavoitteet sekä lausunnon ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilun laista. Vuoden 2025 strategiset tavoitteet hyväksyttiin Maakuntahallitus hyväksyi strategisten linjausten pohjalta ensi vuoden tavoitteet. Vuoden 2025 läpileikkaaviksi teemoiksi hyväksyttiin kokonaisturvallisuus ja kansainvälisyys. Talousarvion suunnittelun pohjaksi kuntalaskutuksen osalta hyväksyttiin 1,9 prosentin korotus. Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille käsitellään maakuntahallituksessa 17.9.2024 ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027 käsitellään ja hyväksytään maakuntavaltuuston kokouksessa 11.12.2024. Natura-alueita ja ekologista verkostoa koskeva riskiselvitys…

07.06.2024
Pohjois-Pohjanmaan liitto vetosi komission puheenjohtaja Von der Leyeniin koheesiopolitiikasta

  Kesäkuun alun EU:n parlamenttivaalien jälkeen uusi Euroopan parlamentti aloittaa työskentelynsä. Se hyväksyy uuden komission, jonka tehtävänä on muodostaa hyvin lyhyessä ajassa ehdotus seuraavaksi EU:n ohjelmaksi ja seitsenvuotiseksi budjetiksi. Budjettiesitys on jätettävä kesään 2025 mennessä. Kaikkiaan 111 maakuntaa EU:n eri jäsenvaltioista on lähettänyt vetoomuksen EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille sekä komissaareille Elisa Ferreira, Nicolas Schmit ja Johannes Hahn koskien EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuutta. Koheesiopolitiikalla on ainutlaatuinen mahdollisuus saada liikkeelle investointeja ja vastata kansalaisten huolenaiheisiin. Näitä ovat lisääntyvä maailmanlaajuinen kilpailu, haasteet liittyen EU:n laajentumiseen, ilmastonmuutokseen, ekologisiin, digitaalisiin ja demografisiin muutoksiin sekä kasvavaan turvallisuuden tarpeeseen. Koheesiopolitiikka täydentää yhtenäismarkkinoita ja auttaa vähentämään…

04.06.2024
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote 3.6.2024

Maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Lyly Rajala Maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Lyly Rajala. Mari-Leena Talvitielle myönnettiin ero puheenjohtajan tehtävästä. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuodelle 2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 6 183 536 euroa ja toteutuneet toimintakulut olivat 6 274 519 euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 3 851 359 euroa, jotka kasvoivat budjettiin nähden noin 100 000 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot 1 802 329,96 euroa. Ne alittuivat budjettiin nähden noin 260 000 eurolla. Tilikauden tulos oli 45 245 euroa ylijäämäinen. Tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa todetaan, että Pohjois-Pohjanmaan liiton taloutta ja toimintaa on hoidettu hyvin. Tarkastuslautakunnan vuodelle…

22.05.2024
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 22.5.2024

Hakutilanne ja tulevat haut Pohjois-Pohjanmaan liiton seuraava EAKR -hakukierros on suunniteltu avattavan ajalle 1.9.2024-30.11.2024. Haettavissa ovat ainoastaan erityistavoitteiden 1.1 sekä erityistavoitteiden 2.1, 2.2 ja 2.3 mukaiset hankkeet. Pohjanmaan ELY-keskuksen JTF:n jatkuvaan hakuun saapui huhtikuun loppuun mennessä kaksi ylimaakunnallista ja Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvaa, ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvää hakemusta. Niissä haetaan tukea yhteensä 1 029 324 euroa.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ESR-hankehaku (TL 4) on 15.8.-31.10.2024. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa kahdeksaa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli kokouksessaan 12 hanketta. Niistä se puoltaa rahoitettavaksi kahdeksan hanketta. Neljä hanketta sai kielteisen päätöksen. Hankkeet esitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön pöytäkirjassa, joka löytyy täältä.…

21.05.2024
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot: Itä- ja Pohjois-Suomella selkeät tavoitteet seuraavalle EU-kaudelle

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien neuvottelukunnan kokous pidettiin 16. toukokuuta. Neuvottelukunta kuuli Suomen ilmastopolitiikkaan, Suomen EU-tavoitteisiin ja Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien EU-politiikan tavoitteista seuraavalle parlamentin ja komission toimikaudelle. Suomen ympäristöpolitiikan vaikutukset maakunnille Pääministeri Orpon hallituksen tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä. Energiamurros ja puhtaat teknologiat tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia luoda työtä, vientiä, talouskasvua ja hyvinvointia. Suomen kädenjälki ilmastopolitiikassa on sen kokoa suurempi. Puhdas suomalainen luonto on kaikille suomalaisille tärkeää. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja torjua luontokatoa sekä huolehtia puhtaan ja edullisen energian saatavuudesta. Kokouksessa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kertoi hallituksen tavoitteista. - Itä- ja Pohjois-Suomen…

06.05.2024
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 6. toukokuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti esille Pohjoisen ohjelman valmistelun tilannekatsauksen, Oulun vaalipiirin kansanedustajatapaamisen, ministerivierailut sekä DG Grow:n apulaispääjohtaja Maive Ruten vierailun Oulussa. Vuoden 2025 strategisia linjauksia valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt talous- ja toimintasuunnittelu vuosille 2025–2027. Uusi strategia 2025 + ei kaikilta osin ehdi ohjaamaan ensi vuoden suunnittelua. Maakuntahallitus keskusteli vuoden 2025 toiminnan strategisista linjauksista talous- ja toimintasuunnittelun valmistelun tueksi. Pohjana toimi edellisen vuoden strateginen suunnittelukehys ja strategiset linjaukset. Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun vuoden 2025 toiminnan strategisista linjauksista talous- ja toimintasuunnittelun jatkovalmistelun tueksi. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan julkisen ehdotusvaiheen valmistelu jatkuu Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan  viranomaislausuntokierroksen palaute…

15.04.2024
Maakuntahallituksen päätöksiä

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 15. huhtikuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti esille pohjoisen ohjelman valmistelun, kansanedustajatapaamisen 25.4.2024 sekä IP-alueen EU-parlamenttivaalitavoitteet. Toni Saranpää Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtajaksi Maakuntahallitus valitsi yksimielisesti hallintojohtajan virkaan FM Toni Saranpään. Haastatteluryhmän mukaan Saranpään vahva kokemus ja osaaminen hallintojohtajan tehtävistä kunnissa ja kuntayhtymässä, hyvä kunnallisen toimintaympäristön tuntemus ja kunnallistalouden osaaminen, erinomainen kunta- ja hallintolain tuntemus, hyvä aluekehityslainsäädännön tuntemus, erinomainen suomen ja englannin kielen ja virkamiestasoinen ruotsin kielen taito sekä haastattelussa esiin tulleet henkilökohtaiset ominaisuudet puolsivat Saranpään valintaa. Saranpää toimii tällä hetkellä Kempeleen kunnan hallintojohtajana. Vuosina 2010–2019 hän työskenteli Pohjois-Pohjanmaan liitossa mm. hallintojohtajana ja -päällikkönä. Hän on toiminut myös Ylivieskan…

27.03.2024
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 27.3.2023

Hakutilanne Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut käsittelyyn aikavälillä 1.12.2023–14.3.2024 saapuneet Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät JTF-hankehakemukset. Kyseessä on jatkuva haku. Työllisyyteen ja osaamiseen liittyviä JTF-hakemuksia saapui yhteensä kuusi kappaletta, joissa haetaan tukea n. 1,4 milj. euroa. Ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvään jatkuvaan JTF (EAKR)-hankehakuun saapui yksi ylimaakunnallinen hakemus, jossa tukea haettiin yhteensä noin 398 000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liiton seuraava EAKR -hakukierros on suunniteltu avattavan ajalle 1.9.2024-30.11.2024. Haettavissa ovat ainoastaan erityistavoitteiden 1.1 ja 2.3 mukaiset hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2024–2025 Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2024-2025 hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 11.3.2024. Suunnitelmassa keskitytään TKI-toiminnan kehittämiseen, elinkeinoelämän ja toimialojen…

11.03.2024
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 11. maaliskuuta. Kokouksen aluksi projektipäällikkö Sanfrid Lindblom esitteli esiselvityksen puhtaan ja vakaan energiantuotannon kehittämisestä Pyhäjoen talousalueella. Tiedote ja esiselvitys löytyvät Pyhäjoen kunnan verkkosivuilta. Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös hyväksyttiin Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023. Tilikauden tulokseksi muodostui -139 592,46 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 184 837,56 euroa, jolloin tilikauden ali-/ylijäämä on 45 245,10 euroa. Maakuntavaltuuston käsittely on 3. kesäkuuta. Valtuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä 45 245,10 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Vuodelle 2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 6 183 536 euroa ja toteutuneet toimintakulut olivat 6 274 519,33 euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 3 851 359,37…