Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Tiedotteet

Tiedotteet

tiedotteet

04.03.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti sähköisen kokouksen torstaina 4.3.2021. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–2022 laatiminen ja REACT-EU-rahoitus Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi REACT-EU-myöntövaltuuksien ja teknisen tuen jaon sekä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–2022. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2022 laaditaan kahden vuoden välein. Syksyllä 2020 laadittu Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelma 2020–2021 on käytännössä maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma, joka sisältää koronaselviytymissuunnitelman. Nyt on tarkistettu asiakirjan ajantasaisuutta vastaamaan vuosien 2021–2022 tarpeita. Rahoitussuunnitelma laaditaan REACT-EU-rahoitusta varten. Rahoitus ajoittuu vuosille 2021–2022. Pohjois-Pohjanmaan REACT-TU-rahoitus on 29,4 miljoonaa euroa (EAKR 20,575 milj. €, ESR 8,818 milj. €). Rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle,…

24.02.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti sähköisen kokouksen keskiviikkona 24. helmikuuta. Kokouksessa saatiin tilannekatsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä CAP27-suunnitelman valmistelusta. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–2022 ja REACT-EU-rahoitus REACT-EU-myöntövaltuuksien ja teknisen tuen jaon sekä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–2022 viedään maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. REACT-EU-rahoitusta varten on laadittu suunnitelma. Rahoitus ajoittuu vuosille 2021–2022. Kyseessä on lisäys rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 rahoituskehyksiin. Valtioneuvosto päättää myöntämisvaltuuksien jaosta sen jälkeen, kun lisätalousarvio on hyväksytty. Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittama Pohjois-Pohjanmaan summa olisi 29,4 miljoonaa euroa (EAKR 20,575 milj.€, ESR 8,818 milj. €). REACT-EU-rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Pohjois-Pohjanmaan…

16.02.2021
Maakuntahallituksen päätöksiä 15.2.2021

Interreg-ohjelmien valmistelu käynnissä Maakuntahallitus kävi keskustelun Interreg-ohjelmien valmistelusta ja painopistealueista. Tulevalla ohjelmakaudella on pyritty vähentämään ohjelmien määrää. EU:n komission ja Suomen, Ruotsin ja Norjan ministeriöiden ohjauksessa päätettiin yhdistää kaksi rajat ylittävää ohjelmaa. Pohjois-Pohjanmaata koskeva Interreg Pohjoinen -ohjelma muuttuu uudeksi Interreg Aurora -ohjelmaksi, joka sisältää nykyisen Interreg Pohjoisen ja Interreg Botnia-Atlantican ohjelma-alueet. EU:n alue- ja rakennerahastopaketin asetukset mukaan lukien Interreg-asetus tulevat voimaan näillä näkymin toukokuussa 2021. Tämän jälkeen komissio vahvistaa eri ohjelmien rahoitukset sekä ohjelmien maantieteen erillisillä täytäntöönpanoasetuksilla. Asetusten voimaantulon jälkeen kaikki ohjelmat on lähetettävä komissioon hyväksyttäviksi yhdeksän kuukauden aikana. Tätä ennen ohjelmat on hyväksyttävä kansallisesti. Suomi valmistautuu hyväksymään ohjelmat kesällä…

27.01.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti sähköisen kokouksen 27.1.2021. Kokouksessa käytiin läpi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun sekä maaseutuohjelman ajankohtainen tilanne, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämä yrityksen  kehittämisavustusrahoituksen (EAKR) tilannekatsaus ajalta 1.1.–31.12.2020 sekä kuultiin tilannekatsaus maaseuturahaston ajankohtaisista asioista. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024 Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategialla tähdätään muun muassa tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamalla sekä digitalisaation tehokkaampaan hyödyntämiseen. Strategian painopistealueet ovat uudistuva ja hyvinvoiva Pohjois-Pohjanmaa, ilmastoviisas Pohjois-Pohjanmaa sekä verkostoitunut, vetovoimainen ja kansainvälinen Pohjois-Pohjanmaa. Älykkään erikoistumisen toimeenpanon onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta mitataan seuraamalla TKI-toiminnan ja elinkeinojen kehitystä sekä hanketoiminnan vaikuttavuutta. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja REACT-EU-rahoitussuunnitelman 2021–2022 laatiminen Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja…

27.01.2021
Elvytys laittaisi liikkeelle seitsemän miljardin investoinnit koko Suomen käyttöön

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat koonneet yhteisen esityksen Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja EU-elpymisrahoituksen käytöstä. Esitykseen on koottu 30 kärkihanketta, joilla on suuri vaikutus paitsi alueellisesti myös koko maan tasolla. Esitettyjen ja jo budjetoitujen kärkihankkeiden myötä elvytystoimenpiteillä saataisiin liikkeelle 6,2 miljardin euron investoinnit Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kun mukaan otetaan myös muut esitetyt kärkitoimenpiteet ja uudistukset, puhutaan kokonaisuudessaan noin seitsemän miljardin euron investoinneista, jotka elvytys sysäisi liikkeelle. Tällä olisi valtava merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehitykselle. Näiden kärkihankkeiden lisäksi jokaisessa maakunnassa on valmisteilla runsaasti muita investointeja ja toimenpiteitä, kertoo Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen. Elpymisvaroilla on vauhditettava vihreää siirtymää edistäviä tuotannollisia investointeja. Tällaisia…

18.01.2021
Maakuntahallituksen päätöksiä

Kokouksen aluksi POPsote-hankkeen hankejohtaja Jouko Luukkonen esitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tilannetta keskittyen rahoituskysymyksiin. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu yleiskatteelliseen laskennalliseen valtion rahoitukseen sekä maksu- ja myyntituloihin. Ensi vaiheessa hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta. Rahoituspohjana oleva tarvearvio on muuttunut valmistelun aikana monta kertaa heikentäen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitusasemaa. Tehdyt muutokset vaarantavat hyvinvointialueen kyvyn vastata väestön nopeaan ikääntymiseen liittyvään palveluiden kysynnän kasvuun. Luukkosen mukaan laskelmat päivittyvät vielä useaan kertaan ennen vuotta 2023 ja todellista tilannetta on mahdoton arvioida. Tämä vaikeuttaa hyvinvointialueen strategista suunnittelua. Pohjois-Pohjanmaan liiton ICT-palvelut ulkoistetaan Maakuntahallitus hyväksyi Kuntien Tiera Oy:n kanssa tehtävän ICT-palvelusopimuksen ja sopimuksen ICT-siirtoprojektista sekä valtuutti maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimukset. Ulkoistamisella pyritään turvaamaan…

04.01.2021
EAKR-haku käynnissä: rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitosta korona-toimenpidesuunnitelman mukaisiin hankkeisiin 29.1.2021 mennessä

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä, jotka kohdentuvat Pohjois-Pohjanmaan Korona -toimenpidesuunnitelma 2020-2021 toteuttamiseen maakunnassa. EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 ”PK-yritystoiminnan kilpailukyky” ja 2 ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen”. Lisäksi hakemusten edellytetään toteuttavan Korona –toimenpidesuunnitelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Hakukierroksella myönnetään tukea yhteensä enintään 2.100.000 euroa. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on pääsääntöisesti enintään 400.000 euroa, kuitenkin korkeintaan 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeen on päätyttävä 31.12.2022 mennessä. Hakijoina voivat olla tutkimus- ja…

21.12.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa valmistellaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021–2027 otetaan käyttöön EAKR- ja ESR-rahastojen rinnalle uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Rahastosta tuetaan alueita, joihin kohdistuu sosioekonomisia haasteita EU:n siirtyessä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä. EU-komission maaraportin mukaan JTF-rahoitus tulisi Suomessa kohdistaa turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviin haasteisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. JTF-rahoituksen käytön edellytyksenä on alueelliset oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat. Maakunnat laativat siirtymäsuunnitelmaluonnokset helmi-maaliskuuhun 2021 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä. Älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024 hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa kuluneen vuoden aikana. Strategialla tähdätään tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi…

18.12.2020
Euregio Karelia -alueen yhteinen tulevaisuus on saavutettavuudessa

TIEDOTE 16.12.2020 Euregio Karelian yhteistyöalue ja yhteistyöfoorumi täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Tuorein esimerkki yhteistyön voimasta on matkailun tiekartat Karjalan tasavallan ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun välillä sekä Karjalan tasavallan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan välillä. Euregio Karelia on toiminut yhteistyömallina EU:n ja Venäjän välisellä rajalla. Samanlaiselle yhteistyölle on suuri kysyntä maailmalla.   Merkkivuoden kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari teemalla ”Alueellisen yhteistyön merkitys suomalais-venäläisessä dialogissa”. Tiistaina 15.12. etäyhteydellä pidettyyn webinaariin osallistui yli 120 rajan ylittävästä yhteistyöstä kiinnostunutta henkilöä Suomesta ja Karjalan tasavallasta. Juhlaseminaarin avasi Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen. "Euregio Kareliasta on tullut yhteistyörakenne, jossa raja merkitsee väylää dialogille; raja on yhteistyön silta ja mahdollistaja.…

18.12.2020
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti sähköisen kokouksen 18.12.2020.  Kokouksen aluksi Tapio Fabritius Oulun yliopistolta esitteli Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana -hankkeen. EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun ennakoidusta aikataulusta. Ohjelman toimeenpanon suunniteltu käynnistäminen tapahtuu 1.9.2021.  JTF:n eli oikeudenmukaisen siirtymän rahaston osalta laaditaan Pohjois-Pohjanmaan siirtymäsuunnitelmaluonnos alkuvuonna 2021. Suunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä. Lisäksi Euroopan unioni kohdistaa koronaelvytykseen määräaikaista REACT-EU-rahoitusta, jota varten Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan lisätään kaksi uutta toimintalinjaa. Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi Pohjois-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämisen suunnitelman laatimisesta, joka etenee talven aikana kyselyinä ja…