Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

tiedotteet

29.02.2024
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Hakutilanne Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli 27.2.2024 pitämässään kokouksessaan EU-hankkeiden hakutilannetta. Pohjois-Pohjanmaan liiton käsittelyyn saapui 14.10.2023 - 16.2.2024 yhteensä 87 hakemusta, jotka kohdistuivat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman EAKR-rahoitukseen. Tukea haettiin yhteensä noin 20,1 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 31.1.2024 päättyneeseen Pohjois-Suomen ESR+ -hankehakuun saapui 52 Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvaa hakemusta. Hakemuksilla haettiin tukea yhteensä noin 13 milj. euroa. Lisäksi ylimaakunnallisia Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ -hakemuksia saapui ELY-keskukseen kahdeksan, joissa haettiin tukea yhteensä noin 2,1 milj. euroa. Ympäristö EAKR-hankehakuun saapui kaksi ylimaakunnallista Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvaa hakemusta, joissa haettiin yhteensä noin 0,4 milj. euroa tukea. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa 18:a hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta…

12.02.2024
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui Oulussa maanantaina 12. helmikuuta Maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti edunvalvonta-asioissa esille Pohjoisen ja itäisen ohjelman laadinnan valmistelun ja tavoitteet, puhtaan ja vakaan energian tuotannon suunnittelun Hanhikivellä sekä alueidenkäyttölain. Merialuesuunnittelun toinen kierros käynnistyy Maakuntahallitus päätti aloittaa Lapin liiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan liiton ja Pohjanmaan liiton yhteisen merialuesuunnitelman laatimisen Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren sekä niihin rajautuville talousvyöhykkeen alueille. Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmän tavoitteen mukaan suunnitelmaehdotuksen tulisi valmistua vuoden 2026 aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto on mukana rannikon maakuntaliittojen yhteisessä merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatiossa, jonka vetämistä jatkaa Varsinais-Suomen liitto. Merialuesuunnittelu on osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa, jolla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan siniseen talouteen. Tavoitteena on edistää merialueen…

08.02.2024
Maakunnan yhteistyöryhmän tiedote

Ajankohtaiset hanke-esittelyt Hiiliviisasta kiertotaloutta -hankkeen esitteli projektipäällikkö Leena Niemi Naturpolis Oy:stä. Aurinkovety-yksikkö osana laajaa energian tuotanto-, kulutus- ja varastointijärjestelmää -ryhmähankeen esitteli tutkija Samuli Urpelainen Oulun yliopistolta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysrahoituskatsaus Pasi Lounasmäki esitteli vuosina 2022–2023 myönnettyjä yritystukia Pohjois-Pohjanmaalla. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Hiiliviisasta kiertotaloutta / JTF Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025 Kokonaiskustannusarvio: 519 699 € Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 415 759 € Hankkeen tavoitteena on nostaa Koillismaalla syntyvien sivuvirtojen hyödyntämisastetta sekä samalla parantaa alueen omavaraisuutta. Koillismaan sivuvirrat koostuvat biopohjaisista materiaaleista, mutta myös synteettisistä materiaaleista tai niiden osista kuten…

24.01.2024
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Rahoitushakujen tuloksia Yrityksen kehittämisavustushakemuksia (JTF ) jätettiin ajalla 3.3.–31.12.2023 Pohjois-Pohjanmaalla 109 kappaletta. Näissä suunniteltu EU- ja valtion rahoitus oli yhteensä 48 529 600 euroa. Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu) maakunnat ovat hyväksyneet JTF-myöntämisvaltuuksien osoittamisen Pohjois-Suomen ylimaakunnalliseen JTF-kehykseen. Ylimaakunnallinen myöntämisvaltuus on yhteensä 1,293 milj. €. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii välittävänä viranomaisena. Hakukierroksella 28.8.–31.12.2023 saapui kuusi hankehakemusta, joissa haettiin tukea 1 352 728 euroa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Ruka2030 Luonnollisesti paras elinkeinoelämälle / JTF Hakija: Kuusamon…

15.01.2024
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti vuoden 2024 ensimmäisen kokouksen maanantaina 15. tammikuuta. Maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti edunvalvonta-asioissa esille Pohjois-Pohjanmaan edunvalvonnan agendan valmistelun yhteistyössä kuntien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman vuonna 2019. Maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä on noussut esiin tarve päivittää voimassa oleva suunnitelma vastaamaan muuttuneen maailmantilanteen asettamia vaatimuksia. Lisäksi maakunnan logistiset tarpeet näyttäytyvät nykytilanteessa huoltovarmuuden kannalta uudessa valossa. Pohjoisen alueen teollisuuden investointipotentiaalista on laadittu selvityksiä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelmän kehittämisen strategisiin tavoitteisiin. Tavoitteena on päivittää Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma vastaamaan toimintaympäristön ja liikennepolitiikan muuttunutta toimintaympäristöä. Päivityksessä otetaan huomioon koronapandemian aiheuttamat vaikutukset ja muutokset maakunnan liikennevirtoihin, Venäjälle suuntautuvan liikenteen pysähtyminen, ilmastonmuutoksen…

21.12.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 21.12.2023

Ajankohtaiset hanke-esittelyt Hiilestä on moneksi hanke ATSOL-hanke Uula - uutta osaamista vihreän siirtymän aloille-hanke Kestävää kasvua Pohjois-Pohjanmaalle – vihreän siirtymän seurantajärjestelmä Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 18:aa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Utajärven terminaali jalostuksen ja alueellisen elinvoiman tukena (UtaTe) / JTF Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Hakija: Utajärven kunta Kokonaiskustannusarvio: 680 050 € Haettu tuki: 476 035 € Hanke tukee pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonsepteja kehittämällä puu-, bio- ja kiertotalousterminaalia. Hietaselän teollisuusosayleiskaava-alueelle Utajärven Mustikkakankaan läheisyyteen rakennettava terminaali mahdollistaa kiertotalouden kehittämisen ja sivuvirtojen hyödyntämisen alueella. Fast Track – Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invest In -toiminnalla / JTF ryhmähanke Vastuuviranomainen:…

19.12.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti vuoden viimeisen kokouksen tiistaina 19. joulukuuta. Koulutuskuntayhtymä OSAOn kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi oli kutsuttu maakuntahallituksen vieraaksi alustamaan keskustelua ammatillisen koulutuksen ajankohtaisesta tilanteesta. Maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti edunvalvonta-asioissa esille Pyhännän kunnan saaman PÄRM -rahoituspäätöksen. Jukkatalot Oy:n konkurssi ja sen seurauksena merkittävästi heikentynyt työllisyystilanne täyttää paikallisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteen kriteerit. PÄRM-tilanteen hoitamiseksi TEM on jakanut Pohjois-Pohjanmaan liitolle määrärahaa 125 000 euroa käytettäväksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain mukaiseen hankkeiseen. Rahoituksella toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena on uusien liiketoimintojen ja yritystoiminnan edistäminen. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntajohtaja Rämetin selostuksen kuntien peruspalveluiden valtionosuuden lisävähennyksestä ja jaksotuksesta sekä tuulivoiman kiinteistöveron…

12.12.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja ELY-keskukselle saapuneet JTF-hankehakemukset Pohjois-Pohjanmaan liitto on ottanut käsittelyyn ajalla 1.9.–30.11.2023 saapuneet Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman JTF-hankehakemukset. Hakemuksia saapui 23 kappaletta, joissa haetaan tukea n. 5,2 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut käsittelyyn ajalla 1.9.–30.11.2023 saapuneet Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät JTF-hankehakemukset. Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvia JTF:n ESR-tyyppisiä hakemuksia saapui 15 kappaletta, joista seitsemän on ylimaakunnallista. Tukea haetaan yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa, josta ylimaakunnallisiin noin 2,2 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle JTF-tyt hakuun saapuneet hakemukset, käsittelyynottopäivä 30.11.2023 Hankkeen…

11.12.2023
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin Maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 11. joulukuuta pitämässään kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sekä talousarvion 2024. Talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 883 020 euroa. Toimintakulut ovat 6 093 107 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 1,5 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin. Korotettavat kuntien jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, joten tuloslaskeman tasapaino edellyttää muutosta kehittämisrahastossa, josta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa. Kehittämisrahastoon siirrettiin varoja Maakuntavaltuusto päätti siirtää taseen yli-/alijäämätililtä 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon, jonka tarkoituksena on tukea Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeiden toteuttamista…

23.11.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Ajankohtaiset hanke-esittelyt OYSTER Terveys ja Life Science hautomo - hankkeen esitteli Network director Minna Komu BusinessOulusta. NIHAK GREEN DEAL -hankkeen esitteli aluekehityspäällikkö Kimmo Niskanen Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:stä. KASVA-hankkeelle puolto kirjallisella menettelyllä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä päätti kirjallisella menettelyllä puoltaa KASVA - Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä -hanketta rahoitettavaksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali / JTF Hakija: Kuusamon kaupunki Toteutusaika: 9.5.2023–30.6.2025 Kokonaiskustannusarvio: 2 532 261 € Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 772 582…