Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

tiedotteet

24.11.2022
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 24.11.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin maanantaina 24. marraskuuta Oulussa. Kokouksessa kuultiin hanke-esittely. Nuorten Ystävät ry, Work Force, Phoenix ry ja Next Sterp, KRIS-Oulu ry kertoivat Kohtaantoa-hankeesta. Maakunnan yhteistyöryhmä kuuli Pohjois-Pohjanmaan muutoskyvystä eli resilienssistä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on tuottanut tutkimuksen maakunnan kuntien muutosjoustavuudesta eri riskien osalta. Tutkimuksessa käsitellään taloudellisia ja teknologisia sekä hintavaihteluun, kysynnän muutoksiin, politiikkaan ja sääntelyyn, geopolitiikkaan ja ympäristöön liittyviä riskejä. Tutkimustuloksia esitteli Jukka Teräs Norrum Oy:stä.Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta: Kohtaantoa -hanke / ESR+ Hakija: Nuorten Ystävät ry Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus Toimintalinja: 4…

17.11.2022
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 17.11.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa kuultiin JTF-valmistelun tilannekatsaus. Suomen JTF-ehdotus on lähetetty 4.11.2022 EU-komission käsittelyyn ja komissio on vastaanottanut ehdotuksen. DG REGIO on kertonut käynnistävänsä komission sisäisen hyväksyntä-konsultaation 7-8. marraskuuta. Hyväksyntä Suomen JTF-ehdotukselle voidaan parhaassa tapauksessa saada ennen joulua. Kokouksessa kuultiin myös yhteenveto raportista, jonka Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatinut Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahastoohjelman toteutuksesta ja tuloksista Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden indikaattorien ja hankkeiden toteuttajia haastattelujen perusteella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esitteli yritysrahoituskatsauksen ohjelmakaudelta 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan osalta. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hakuilmoitukset ja -ajat sekä Maaseuturahaston ajankohtaiset asiat. Rahoitushakemuksia saapunut kiitettävästi Pohjois-Pohjanmaan liitolla on voimassa jatkuva…

14.11.2022
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallituksen kokouksessa maanantaina 14.11. käsiteltiin muun muassa maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessia sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2023–2025. Maakuntahallitus merkitsi maakuntajohtaja Pauli Harjun irtisanoutumisen maakuntajohtajan virasta tiedoksi ja esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää Pauli Harjulle eron maakuntajohtajan virasta niin, että hänen viimeinen virantoimituspäivänsä on 31.3.2023. Harju on johtanut maakuntaliittoa vuodesta 2008. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja otti esiin kuntien kannanoton hyvinvointialueelle siirtyvistä vuokrasopimuksista sekä Kolartic ja Karelia -ohjelmien rahoituksen siirrosta. Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessi käynnistyy Maakuntajohtajan virka julistetaan haettavaksi ajalla 7.12.2022–13.1.2023. Maakuntajohtajan rekrytointiprosessiin valittiin valmisteluryhmä: maakuntahallituksen pj. Jussi Ylitalo, varalla Liisa Ojantakanen (kesk.) maakuntavaltuuston pj. Mari-Leena Talvitie, varalla Juha Hänninen (kok.) maakuntavaltuuston 1. varapj. Jouni Jussinniemi, varalla…

08.11.2022
Pohjois-Pohjanmaa-palkinto Helena Petäistölle

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija Helena Petäistölle. Helena Petäistö pääsi ylioppilaaksi Oulun tyttölyseosta ja valmistui ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta. Työskennellessään Pariisissa ranskalaisyrityksessä hän alkoi tehdä lisäksi juttuja suomalaismediaan. Palattuaan Suomeen vuonna 1983 hän toimi MTV:n uutisten ulkomaantoimittajana. Vuonna 1990 Petäistö palasi Pariisiin MTV:n uutisten Ranskan ja Euroopan kirjeenvaihtajaksi. Helena Petäistö on kirjoittanut lukuisia teoksia Ranskan ja Euroopan politiikasta, ranskalaisesta elämänmuodosta sekä Euroopan kaupungeista. Hän on toiminut muun muassa kymmenen vuoden ajan Suomen Kuvalehden kolumnistina ja tällä hetkellä MTV:n Eurooppa-kolumnistina. Lisäksi Petäistö on tullut tunnetuksi suosittuna Eurooppa-esitelmöitsijänä sekä journalistiasiantuntijana ja kommentaattorina. Helena Petäistö asuu Helsingissä ja Pariisissa.…

07.11.2022
Luohuan maaseutuyhdistys ry:lle järjestötekopalkinto

Pohjois-Pohjanmaan liitto palkitsi vuoden 2022 järjestötekopalkinnolla Luohuan maaseutuyhdistys ry:n toiminnastaan, jolla vahvistetaan kohderyhmän hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemusta toivottamalla uudet kyläläiset ja mökkiläiset tervetulleeksi kylälle. Luohuan maaseutuyhdistys on osoittanut ainutlaatuisen laajaa osallisuutta, yhteistyötä ja talkoohenkeä. Luohualla uudet kyläläiset ja mökkiläiset toivotetaan tervetulleeksi kylälle, hiljattain muuttaneita asukkaita muistetaan ja heidät käydään henkilökohtaisesti toivottamassa tervetulleeksi asumaan osaksi yhteisöä. Tavoitteena on arjen yhteenkuuluvuus. Kyläläiset osallistuvat toimintaan hyvin aktiivisesti ja laaja-alaisesti. Toiminta on ollut rajoja rikkovaa. Yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Pietarila pitää Luohuan kylän yhteishenkeä erittäin hyvänä.  ”Meillä on pitkä perinne toivottaa kaikki uudet kyläläiset tervetulleeksi. Koska kylä on pieni ja syrjässä, on hyvä kertoa kaikille…

02.11.2022
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko -tunnustus Kempeleen kunnalle

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko 2022 -tunnustuksen Kempeleen kunnalle pitkäjänteisestä työstä lähiluonnon avaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kempeleessä kuntalaisille osoitetaan helppo pääsy lähiluontoon. Tunnustus jaettiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa 2.11.2022 Pyhäjärvellä. ”Kunnan ydintehtäviin kuuluu asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kyse ei ole vain palvelujen järjestämisestä, vaan mitä suurimmassa määrin olosuhteiden rakentamisesta ja mahdollisuuksien luomisesta”, Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi sanoo. Kempeleen toimet lähiluonnon saavutettavuuden ja luontoretkeilyn puitteiden parantamiseksi ovat lisäksi hienosti linjassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman lähiluonnon laatuun ja luontoyhteyteen liittyvien tavoitteiden kanssa. Luontoliikunnan tarpeiden huomiointi on tehokas keino lisätä kuntalaisten liikunnan määrää. ”Kempele on panostanut matalankynnyksen lähivirkistysalueisiin määrätietoisesti jo pitkään, uusimpana satsauksena…

31.10.2022
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin maanantaina 31. lokakuuta Oulussa. Kokouksen aluksi työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Mikko Vähä-Sipilä esitteli Suomen kestävän kasvun -ohjelmaa ja sen rahoitusten kohdentumista Pohjois-Pohjanmaalle. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueelliset rahoitussuunnitelmat vuosille 2022-2024 Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelmat vuosille 2022–2024 (JTF, EAKR…

20.10.2022
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 20.10.2022

Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi vuosien 2022–2024 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Rahoitussuunnitelmassa kuvataan alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus ovat neuvotelleet syyskuussa suunnitelmien valmistelusta. JTF-rahaston rahoitustaulukot valmistellaan nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden 2022 kulmaluku sisältää myös vuoden 2021 osuudet. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy vuonna 2023. Tämän vuoksi Pohjois-Pohjanmaalla on ensi vuonna käytettävissä yhteensä 88,601 miljoonaa euroa JTF-myöntövaltuutta. Koko ohjelmakauden JTF-myöntövaltuudet ovat 118,523 miljoonaa euroa, joten käytössä on jopa 75 prosenttia koko ohjelmakauden JTF-rahoituksesta. Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi päätettiin esittää rahoitussuunnitelmat 2022–2024 seuraavin muutoksin: vuonna 2023 siirretään 0,5…

19.10.2022
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus: Paikallislehtien toimintaedellytyksiä ei tule heikentää

Medialla on keskeinen tehtävä yhteiskunnallisten asioiden tiedonvälittäjänä ja päätöksenteon seuraajana. Demokratian toteutuminen, vireillä olevien asioiden viestiminen, ihmisten osallistuminen sekä juurtuminen osaksi yhteisöjään tapahtuu paikallisen median avulla.  Postilakia on tarkoitus uudistaa siten, että vuoden 2023 alusta siirryttäisiin kolmipäiväiseen postin jakeluun ja keräilyyn. Samalla otettaisiin käyttöön määräaikainen jakelutuki, joka kohdistuu sanomalehtien viisipäiväiseen jakeluun harvaan asutuilla alueilla. Suomessa on laadukas ja elinvoimainen lehdistö, jonka merkitys demokratialle ja tiedonkululle on mittaamattoman tärkeä. Valtion tulee tukea kansalaisten oikeutta saada painettuja lehtiä ajantasaisesti ja tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Hallituksen esityksessä jakelutuen piirissä olisi kuitenkin vain vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien jakelu. Tämä asettaa jo muutenkin haastavassa…

17.10.2022
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntajohtaja Pauli Harju ilmoitti kokouksessa irtisanoutuvansa maakuntajohtajan virasta 31.3.2023 alkaen.  Harju on johtanut maakuntaliittoa vuodesta 2008. Maakuntahallitus käsittelee irtisanoutumisen sekä käynnistänee uuden maakuntajohtajan rekrytointiprosessin seuraavassa kokouksessaan 14.11.2022. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti edunvalvonnasta. Maakuntajohtaja Pauli Harju kertoi Raahen seudun energiamurroksen edistämisestä Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalahankkeen kaaduttua. Lisäksi nostettiin esiin raideliikenne sekä postilaki ja paikallismedian rooli maakunnassa. Rakennerahasto-ohjelmakauden 2014–2020 tulokset raportoitu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden toteutuksesta ja tuloksista on laadittu raportti. Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoitti EAKR-hankkeita, jotka kuuluivat toimintalinjoihin pk-yritysten kilpailukyky sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Vuonna 2021 hyväksytyllä REACT-EU-ohjelmalla tuettiin alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa.…