Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tiedotteet

tiedotteet

18.01.2022
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti Teams-kokouksen tiistaina 18.1.2022. Kestävä kaupunkikehittäminen Oulussa Business Oulun edustajat esittelivät Kestävän kaupunkikehittämisen toimintamallia Oulussa,  Oulun innovaatioallianssin strategisia painopisteitä sekä myöntövaltuuksien päätöksentekojärjestelmää. Suomen EAKR-rahoituksesta kohdistetaan kahdeksan prosenttia kestävään kaupunkikehittämiseen. Myöntövaltuus kohdennetaan Suomen yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungeille valtion ja kaupunkien välisien ekosysteemisopimusten mukaiseen toimintaan. Pohjois-Pohjanmaalta mukana on Oulun kaupunki. Arvio Oulun myöntövaltuudesta on miljoona euroa vuodessa (EAKR). Maakunnan yhteistyöryhmä on päättänyt kohdentaa toimintaan  0,195 miljoonaa euroa vuodessa vuosien 2021–2022 ESR+-myöntövaltuutta. Kestävän kaupunkikehittämisen myöntövaltuuksien osalta Oulun kaupungin edustajat tekevät hankkeiden valinnan Oulun innovaatioallianssin rahoituksen johtoryhmässä. EAKR-hankkeiden laillisuuden ja ohjelmanmukaisuuden tarkistaa Pohjois-Pohjanmaan liitto, joka rahoittaa hankkeet Oulun kaupungin tekemässä etusijajärjestyksessä.…

17.01.2022
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti vuoden ensimmäisen hybridikokouksensa 17.1.2022 Oulussa Suunnittelujohtajan virkaan haastatellaan kuusi hakijaa Avoimessa haussa olleeseen suunnittelujohtajan virkaan saapui määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Maakuntahallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: YTM Kari Aalto, HTM Markus Erkkilä, FM Janna Kumpula, arkkitehti, HTM Anu Syrjäpalo, FM Ilpo Tapaninen sekä arkkitehti Kai Tolonen. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma 2021–2022 Pohjois-Pohjanmaan ohjelmakauden 2021–2027 myöntövaltuudet ovat yhteensä 356,4 miljoonaa euroa. Summa jakautuu seuraavasti: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 152,7 miljoonaa euroa, Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) 84,2 miljoonaa euroa ja oikeudenmukaisen siirtymänrahasto (JTF) 119,4 miljoonaa euroa. EAKR- ja ESR+ -rahoituksen kohdentaminen kuvataan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi maakunnittaisen kulmaluvun perusteella.…

05.01.2022
Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtajaksi 11 hakijaa

Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtajan viran hakuaika päättyi 5.1.2022 klo 12. Virkaa havittelee 11 hakijaa. Hakijat: Aalto Kari, Oulu Erkkilä Markus, Puuppola Kumpula Janna, Oulu Kuukasjärvi Mari, Oulu Malinen Rauno, Oulu Possakka Tiia, Oulu Suopanki Ensio, Oulu Syrjäpalo Anu, Raahe Tapaninen Ilpo, Oulu Tolonen Kai, Oulu Väisänen Mika, Muhos Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152    

22.12.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä 22.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä aloitti toimintansa ja hyväksyi rahoitussuunnitelman vuosille 2021-2022. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä aloitti toimintansa ja valitsi varapuheenjohtajansa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) aloitti uuden kautensa kuntavaalien jälkeen. Aiemmin valitun puheenjohtaja Matti Heikkilän rinnalle valittiin varapuheenjohtajiksi Martti Turunen, Joonas Liimatta ja Miikka-Aukusti Heiskanen. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriksi valittiin aluekehityspäällikkö Heikki Ojala. MYR:lle valittiin lisäksi koko joukko asiantuntijajäseniä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä sidosryhmien asiantuntijaedustajia. MYR:lle päätettiin lisäksi perustaa maaseutujaosto. Maakunnan yhteistyöryhmät ovat jokaisessa maakunnassa olevia EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten luotuja yhteistyöryhmiä, jotka asettaa maakunnan liiton hallitus. Yhteistyöryhmässä ovat maakunnan alueen kehittämisen kannalta tasapuolisesti edustettuina osapuolina maakunnan liitto…

20.12.2021
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 20.12.2021

TUULI-hanke etenee – koko joukko selvityksiä valmistunut Maakuntahallituksessa kuultiin meneillään olevan TUULI-hankkeen taustaselvityksiä liittyen vihrerrakenteeseen ja ekosysteemipalveluihin. TUULI-hankkeen tiimoilta kuultiin myös linnuston päämuuttoreittien päivitysselvitys, susireviiriselvitys ja sähkönsiirtoselvitys. TUULI-hankkeessa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymyksiin. Tavoitteena on luoda edellytyksiä alan kehittymiselle, mikä johtaisi päästöttömän sähköntuotannon lisääntymiseen Pohjois-Pohjanmaan alueella. TUULI-hanke on vahvasti yhteyksissä lokakuussa 2021 alkaneeseen Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamiseen. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa käsitellään muun muassa aluerakennetta, energiantuotantoa ja -siirtoa, liikennejärjestelmää, viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arviointia. Pohjois-Suomen maakuntaliitot sopivat koordinaatio- ja hallinnointiyhteistyöstä Pohjois-Suomen maakuntaliitot sopivat yhteistyöstä liittyen maakuntaliittojen koordinointiin ja hallinnointiin. Pohjois-Pohjanmaan liitto…

14.12.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 14.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui tiistaina 14.12.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet, esitys Pohjois-Suomen Yritysrahoitusstrategiasta ja -linjauksista vuosille 2021-2027 ja katsaus Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman valmistelusta (JTF-rahasto) sekä käytiin läpi esitys ohjelmakauden 2014–2020 rahoitustarpeista. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma vuosille 2021 ja 2022 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisessa rahoitussuunnitelmassa ja siihen sisältyvissä rahoituksen painopisteissä kohdentaminen kuvataan toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallintoviranomaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat valmistelleet rahoitussuunnitelman esitettäväksi Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hyväksyttäväksi. Pohjois-Suomen Yritysrahoitusstrategia…

13.12.2021
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote 13.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto kokoontui 13. joulukuuta ja hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus maakuntavaltuuston kokouksissa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 hyväksyttiin  Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022–2025. Suunnitelmassa haetaan uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen. Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. Ohjelmassa kuvataan käytännön toimenpiteiden linjaukset, jotka ohjaavat lähimmän neljän vuoden aluekehittämistä ja aluerahoituksen kohdentamista.  Maakunnan kehittämisen kärjet ovat: Onnellisten ja aktiivisten ihmisten maakunta - Pohjoispohjalainen aktiivinen, hyvä ja toimiva arki - Saavutettava, alueiden ja mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa Kansainvälinen kasvun,…

24.11.2021
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 24.11.2021

Uusi maakuntahallitus kokoontui ensimmäisen kerran maanantaina 22.11.2021. Koska kaikkia kokousasioita ei saatu käsitellyksi, kokousta jatkettiin keskiviikkona 24.11. Teams-kokouksena. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi Syksyllä 2020 aloitettu maakuntaohjelma 2022–2025 tulee joulukuussa maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi on ollut avoin ja osallistava, jossa kaikki maakunnan alueet ja kunnat, valtionhallinto sekä muut keskeiset toimijat ja sidosryhmät ovat olleet mukana. Ohjelman sisältöjä ja valintoja on valmisteltu ilmiöpohjaisella lähestymistavalla. Tällä on tavoiteltu joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä maakunnassa tapahtuviin muutoksiin. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024 Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024 ja talousarvion 2022.…

22.11.2021
Maakuntahallituksen kokous jatkuu 24.11.2021

Uusi maakuntahallitus kokoontui ensimmäisen kerran maanantaina 22.11.2021. Kaikkia kokousasioita ei saatu käsitellyksi, joten kokousta jatketaan keskiviikkona 24.11. klo 8.15 Teams-kokouksena. Tiedotamme kokouksessa päätetyistä asioita keskiviikkona.