Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tiedotteet

tiedotteet

22.09.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Tilannekatsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ja maaseuturahaston ajankohtaisista asioista Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui etäkokoukseen 22.9.2021. Kokouksen aluksi kuultiin tilannekatsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudesta 2021–2027 sekä CAP27-suunnitelman ajankohtaiset asiat. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 9.9.2021 päättyneen hankehaun tulokset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen EAKR- ja ESR- hankehaku päättyi 9.9.2021. Hakemuksia jätettiin yhteensä 16 kpl. Hakemuksilla haettiin tukea yhteensä 4 373 619 €. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta: Siikalatvan ja sen ympäryskuntien muodostaman talousalueen kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen Hakija: Siikalatvan kunta Hankkeessa selvitetään talousalueen yritystoiminnassa, teollisuudessa, kaupassa sekä maataloudessa syntyvien jätteiden ja sivuvirtojen paikallisen kierrättämisen ja hyödyntämisen liiketoimintamahdollisuuksia,…

13.09.2021
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 13.9.2021 muun muassa liiton talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2022–2024 sekä valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta annettavaa lausuntoa.   Talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024 kuntiin lausunnoille Pohjois-Pohjanmaan liitossa on valmisteltu ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2024 sekä talousarvioksi vuodelle 2022. Vuoden 2022 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 421 060 euroa, joka on pienentynyt vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 3,3 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 417 000 euroa, joka on 3,3 prosenttia vähemmän edellisvuoden talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuoden 2021 maksuosuuksien mukaisesti. Maakunnan kehittämisessä liiton strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 painottavat maakunnan fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta, kannattavan yritystoiminnan ja kilpailukyvyn…

07.09.2021
IP-alueen maakuntaliitot: Poliisin toiminta turvattava harvaan asutuilla alueilla

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot edellyttävät, että valtion vuoden 2022 budjettiin osoitetaan riittävä, jatkossa pysyväksi tarkoitettu määräraha poliisin harvaan asuttujen alueiden toimintaan. Budjettiesitys 2022 vaarantaa poliisin toimintaedellytykset harvaan asutuilla alueilla. Sisäministeriön mukaan ensi vuoden budjettikehyksen mukainen määräraha ei enää riitä poliisin toiminnan nykytason ylläpitämiseen ja ilman merkittävää lisäystä poliisi joutuu merkittävästi sopeuttamaan toimintaansa. Tämä tarkoittaisi merkittäviä henkilöstövähennyksiä ja palvelutason pudotusta erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla. Poliisille myönnettiin kuluvalle vuodelle 4,1 miljoonan euron rahoitus, jolla onnistuttiin viimeinkin lisäämään poliisien määrää harvaan asutuilla alueilla. Samalla rahoituksella perustettiin myös ihmiskaupan torjuntaan erikoistunut ryhmä sekä tehostettiin verkkorikollisuuden torjuntaa. Rahoituksen ansiosta harvaan asutuille alueille…

25.08.2021
Oona Jukkola nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto piti keskiviikkona 25.8. kokouksen Oulussa. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Oona Jukkola Merijärveltä. Varapuheenjohtajien määräksi päätettiin kaksi. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Leevi Sippola Haapajärveltä ja 2. varapuheenjohtajaksi Ossi Ruotsalainen Kärsämäeltä. Nuoret haluavat puhe- ja läsnäolo-oikeuden maakuntavaltuuston kokouksiin Nuorisovaltuusto kävi keskustelua maakuntavaltuuston 7.6.2021 kokoukseen saapuneesta Sirpa Tikkalan ponsiesityksestä: ”Maakuntavaltuusto kannustaa nuorisovaltuustoa esittämään puhe- ja läsnäolo-oikeutta haluamiinsa toimielimiin”. Nuorisovaltuusto päätti esittää puheenjohtajistolleen puhe- ja läsnäolo-oikeutta maakuntavaltuuston kokouksiin. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen huippukokous Pohjois-Karjalan nuorisovaltuusto on järjestämässä yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa Maakunnallisten nuorisovaltuustojen huippukokousta, johon olisi kutsuttuna edustajat jokaisesta maakunnallisesta nuorisovaltuustosta ja maakuntaliitosta. Huippukokouksessa pohditaan maakunnallisten nuorisovaltuustojen suhdetta tulevaan hyvinvointialueeseen sekä niiden tehtäviä hyvinvointialueiden ja maakuntien…

25.08.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti hybridi kokouksen 25.8.2021. Kokouksen aluksi Mikko Finnilä Oulun yliopistosta esitteli Ketteryyttä tutkimukseen ja tuotekehitykseen digitalisoidulla mikro- ja nanotomografialla -hankkeen sekä Sanna Savolainen BusinessOulusta Go global – invest and export Oulu -hankkeen. Oulun Innovaatioallianssin käynnistäminen 2021–2027 Pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja -keskuskaupunkien kanssa solmitaan ekosysteemisopimukset pääosin EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen resursseilla. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta (ml. Imatra), Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani (ml. Sotkamo) ja Kokkola. Oulun innovaatioekosysteemin aloitukseen on myönnetty rahoitusta 500 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 835 000 euroa. Sopimuksilla kehitetään yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä ja lisätään TKI-toiminnan…

17.08.2021
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 17.8.2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 sekä maaseuturahaston ajankohtaiset asiat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti hybridikokouksen tiistaina 17.8.2021. Kokouksen aluksi kuultiin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 sekä CAP27-suunnitelman ajankohtaiset asiat. REACT-EU-myöntövaltuudet tarkastelussa Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maaliskuussa 2021 maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2022. Rahoitussuunnitelma laadittiin elvytyspakettiin kuuluvaa REACT-EU-rahoitusta varten. Pohjois-Pojanmaan liitto sai 6,62 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta sekä ELY-keskus 12,217 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta ja 8,074 miljoonaa euroa ESR-rahoitusta. TEM toimitti kesäkuussa 2021 toisen myöntövaltuuspäätöksen, jossa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle myönnettiin uutta myöntövaltuutta yritystukiin 3,5 miljoonaa euroa käytettäväksi Pohjois-Suomessa. Keväällä 2021 avoinna olleessa REACT-EU-haussa Pohjois-Pohjanmaan…

16.08.2021
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä 16.8.2021

Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.8.2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti maanantaina 16. elokuuta syyskauden ensimmäisen kokouksensa. Kokouspäätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaisesti.  Maakuntahallitus tyrmistynyt valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029. Investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa. Ohjelma määrittelee panostukset seuraavien kahdeksan vuoden aikana käynnistettäviin rata-, maantie- ja vesiväylähankkeisiin. Luonnos on maakunnan osalta varsin huolestuttava. Ohjelman visio ei toteuta Liikenne 12 -suunnitelmaa ja Pohjois-Pohjanmaan osalta puuttuvat isot kehittämishankkeet. Keskustelussa nousi voimakkaasti esiin päärata, jota ei ole huomioitu kokonaisuudessaan, esimerkiksi kaksoisraide Ylivieska-Oulu-välillä puuttuu. Myös valtatie 4:n merkittävät panostukset puuttuvat sekä perusväylänpidon rahoituksen rajallisuus on ongelmallinen. Keskusteluun nostettiin myös strateginen pitkän…

23.06.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 23.6.2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 sekä maaseuturahaston ajankohtaiset asiat  Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti Teams-kokouksen keskiviikkona 23.6.2021. Kokouksen aluksi Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelutilanteesta. Maakuntakohtainen rakennerahastovarojen jako on siirtynyt elokuulle. Tiina Suutari kertoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta CAP27-suunnitelman sekä maaseuturahaston ajankohtaisista asioita.  Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:    Mahdollisuuksien Haapavesi - bioklusteriksi Oulun eteläiseen osaan / EAKR  Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto  Hakija: Haapaveden kaupunki  Kustannukset yhteensä: 312 500 €  Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 250 000 €    LAKU - Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella / EAKR  Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto  Hakija: Oulun Yliopisto  Osahakijat: Raahen seudun kehitys, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Kattilakosken kulttuuriosuuskunta    Kustannukset…

14.06.2021
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus kokoontui maanantaina 14. kesäkuuta etäyhteyksin. Kokouspäätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaisesti.  Maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön Maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimintavaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvion valmistelu alkaa Maakuntahallitus hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman 2022–2024 laadintaohjeet. Vuonna 2022 kuntalaskutus pidetään edellisen vuoden tasolla. Talous- ja toimintasuunnitelmaehdotus käsitellään maakuntahallituksessa 13.9.2021 ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Talousarvio ja suunnitelma käsitellään maakuntavaltuuston kokouksessa 13.12.2021. Riitta Pitkäsestä hallinto- ja henkilöstöjohtaja Hallintojohtaja Riitta Pitkäsen virkanimike muutettiin hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi 1.8.2021 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan liiton uuden hallintosäännön määräysten täytäntöönpanon kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa hallintojohtajan virkanimike hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.…

09.06.2021
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Maakunnan yhteistyöryhmä piti alkuvuoden viimeisen kokouksen Teamsin välityksellä 9.6.2021. Kokouksen aluksi BusinessOulun rahoitusasiantuntija Ari Saine kertoi 6Aika-strategian toteutuksesta. Vuosina 2014–2022 Oulun toimijoita ollut mukana 32 hankkeessa. EU- ja valtion tukirahaa Oulun alueelle saatu lähes yhdeksän miljoonaa euroa.   Lisätietoa 6Aika-verkkosivuilta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 sekä CAP27-suunnitelman valmistelu Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kävi läpi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelutilannetta. Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi CAP27-suunnitelman ajankohtainen tilanne. Linkki liitteisiin. Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi neljää ESR-hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Lopullisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Puolletut hankkeet: Kulttuurin elämysoppaat – uutta työtä kulttuurin…