Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

tiedotteet

31.05.2023
Pohjoinen vauhdittaa taloutta ja turvaa hyvinvointia

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 22.5. ”Pohjoisesta tulee kovaa vauhtia uusi etelä” kuvaa hyvin tilannetta, joka pohjoisilla alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on käynnissä. Katseet ovat kääntyneet nyt monesta syystä pohjoiseen. NATO-jäsenyys, energiakriisi ja huoltovarmuuden merkityksen kasvu ovat lisänneet pohjoisen Suomen painoarvoa. Samalla uusiutuvan energian eli vihreän siirtymän investoinnit ovat tuomassa kymmenien miljardien eurojen investointiruiskeen Pohjois-Suomeen. Arvioiden mukaan esimerkiksi noin 65 % kaikesta Suomeen suunnitellusta tuulivoimatuotannosta tulee neljän pohjoisen maakunnan alueelle.  Vihreää siirtymää edistävät ensisijaisesti kuluttajat ja kuluttajille tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset ja näitä rahoittavat pääomat. Tästä syystä vihreän siirtymän investoinnit ovat Suomen taloudelle ja hyvinvointimme turvaamiselle tärkeitä. Vihreän siirtymän tulee…

29.05.2023
Maakuntavaltuuston päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 29.5.2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden tulos oli 84 342,90 euroa. Toiminnan osalta vuodelle 2022 saavutettiin asetetut tavoitteet. Toimintavuoden 2022 keskiössä olivat muun muassa maakunnan aseman parantaminen eurooppalaisessa ja kansallisessa liikennepolitiikassa sekä pohjoisten liikenneyhteyksien painoarvon vahvistaminen, maakuntaohjelman toimeenpano, kansainvälisyys sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 - ohjelman toteuttaminen. Toimintavuonna jatkettiin Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelua, johon liittyy tärkeänä osana liiton hallinnoiman TUULI-hankkeen selvitykset. Toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen voi tutustua tästä linkistä. Tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa todetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnan olleen hyvää.  Tavoitteet on asetettu oikein ja ne ovat olleet realistiset suhteessa resursseihin. Esille nostettiin muun…

23.05.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 23.5.2023

Yrityksen kehittämisavustuksen määräaikaisen haun tulokset Yrityksen kehittämisavustuksen määräaikainen haku oli avoinna Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 1.3.–28.4.2023. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaalla tuli 18 hakemusta, joiden yhteenlaskettu rahoitussumma on 1 388 331 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liittoon 19.4.–12.5.2023 saapuneet JTF-hankehakemukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman JTF-rahaston haku avattiin 19.4.2023. Hakemuksia on saapunut ohjelmaan 12.5.2023 mennessä yhteensä 149 kappaletta. Yhteensä tukea haetaan noin 63,4 miljoonaa euroa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa 13:a hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta Portti kansallispuistoon, vaihe 1 / EAKR Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Hakija: Kuusamon kaupunki Kokonaiskustannusarvio: 367 089 euroa Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 183 544 euroa Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista…

08.05.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 8. toukokuuta Oulussa. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä kertoi hallitusohjelmavaikuttamisen tilanteesta. TUULI-hankkeen maisemaselvitys on valmistunut TUULI-hankkeessa tutkitaan uusia tuulivoimalle soveltuvia alueita, jotka tullaan osoittamaan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa. Nyt valmistunut maisemaselvitys on TUULI-hankkeen viimeinen taustaselvitys. Maisemavaikutusten arvioinnissa on huomioitu useiden tuulivoimahankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutukset myös 40 km etäisyydelle Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rajojen ulkopuolelle. Selvityksessä on huomioitu vaikutukset maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön, maakunnallisesti merkittäviin luonto- ja kulttuurimatkailualueisiin sekä virkistysalueisiin ja -reitteihin. Maisemassa näkyvinä häiriötekijöinä on huomioitu maakunnallisesti merkittävät teollisuusalueet, maakunnalliset ja valtakunnalliset sähkölinjat sekä mm. turvetuotantoalueet ja maa-ainestenottoalueet. Maisemaselvitys liitteineen löytyy tästä linkistä. Merialuesuunnitelman päivitystä kiirehditään Merialuesuunnitelma…

25.04.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitushakujen tuloksia Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ESR+ -hakukierroksen tulokset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Pohjois-Suomen ESR+ -hankehaku päättyi 23.3.2023. Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia jätettiin hakuun 79 (hankkeita 47). ESR+ hakemuksilla haettiin tukea yhteensä noin 20,7 miljoonaa euroa. Lisäksi ylimaakunnallisia Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia saapui 22 (hankkeita 10), joissa haettiin tukea yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ -hakukierroksen tulokset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kestävän kaupunkikehittämisen Oulun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ESR+ hankehaku päättyi 20.3.2023.…

11.04.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui tiistaina 11. huhtikuuta Oulussa. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä kertoi hallitusohjelmaan vaikuttamisesta sekä kansanedustajayhteistyöstä. Lisäksi TE-palvelut 2024 -uudistus herätti runsaasti keskustelua. Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alussa. Muodostettavia työllisysalueita koskevat sopimuksen tulee toimittaa TEM:lle lokakuun 2023 loppuun mennessä. EMMI-hankkeella taustaselvityksiä ilmasto- ja energiavaihemaakuntakaavaan Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI – Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi -hankkeen ensimmäisen työpaketti tuottaa tausta-aineistoa vireillä olevaan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan. Tuloksena syntyy maakunnallisen tarkastelun tasoinen yleispiirteinen teemakartta vetypotentiaalista, tarkempi kohdekuvaus seitsemästä erilaisesta potentiaalisesta alueesta sekä sijainninohjausmalli vetyGIS. Lisäksi selvityksessä käydään läpi aurinkoenergian sijoittumisen reunaehtoja maankäytön suunnittelussa sekä bioenergiaan liittyviä näkökohtia. Lopputuloksena on kokonaisvaltainen tarkastelu vihreän…

05.04.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä 5.4.2023

Ajankohtaiset hanke-esittelyt Kestävää ja integroituvaa sähköenergian varastointia additiivisin valmistusmenetelmin (SIESAM), Oulun yliopisto Pohjois-Pohjanmaan haetut yritysten kehittämisavustukset ja hakutulokset Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan haetut yritysten kehittämisavustukset ajalta 14.3.-31.12.2022. Kehittämisavustuksia haettiin yhteensä 29,2 miljoonaa euroa Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa. Saapuneita hakemuksia oli 101. Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi myös yritysten kehittämisavustusten hakutulokset 1.1.-28.2.2023. Vuoden alusta lähtien Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on tullut 35 hakemusta, joiden yhteenlaskettu suunniteltu rahoitus on 4,5 miljoonaa euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa kolmea hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Kestävää ja integroituvaa sähköenergia varastointia additiivisin valmistusmenetelmin (SIESAM) – Kehittämishanke / EAKR Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Hakija:…

21.03.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 21.3.2023

Rahoitushakujen tulokset Pohjois-Pohjanmaan liiton 28.3.2023 päättyneeseen, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toisella hakukierroksella saapui 35 hakemusta. Niillä haettiin tukea 23 eri hankkeeseen yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa. Kansallisen AKKE-rahoituksen haku päättyi 28.3.2023. Rahoitushakemuksia saapui 15 kappaletta. Hankkeiden yhteenlaskettu tukimäärä oli 1 048 026 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liiton Kestävän kaupunkikehittämisen toinen EAKR-hankehaku päättyi 9.12.2022. Haussa saapui kuusi hankehakemusta, joiden yhteensä hakema tukimäärä oli 434 089 euroa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö merkitsi rahoitushakujen tulokset tiedoksi. JTF-rahaston hakuaika siirtyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman JTF-rahaston hakuaika on siirtynyt. Tällä hetkellä JTF-haun odotetaan avautuvan 21.4.2023. Viivästymisestä johtuen hakemusten ensimmäistä käsittelypäivää siirretään ja se on 12.5.2023. Maakunnan yhteistyöryhmän…

14.03.2023
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 14.3.2023

Maakuntahallitus kokoontui tiistaina 14. maaliskuuta Oulussa. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli lentoliikenteen tilannekatsauksen. Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden 2022 tilikauden tulos on 84 342,90 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös ja toimintakertomus etenevät maakuntahallituksen kokouksesta toukokuun maakuntavaltuustoon käsiteltäväksi. Vaikka toimintaympäristö on kokenut mullistuksen, voidaan Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteiden istuneen hyvin muutokseen. Länsiyhteyksien vahvistaminen edunvalvonnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä, energiaomavaraisuuden kasvattamien maakuntakaavoituksessa tuulivoiman avulla sekä vihreän siirtymän tukeminen koheesiopolitiikan välineillä vastaavat hyvin geopolitiikan muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin, painotti maaliskuun lopussa vapaalle siirtyvä Pauli Harju maakuntajohtajan katsauksessa. Lohi Iijokeen -hanke Projektipäällikkö Mirko Laakkonen esitteli Iijoen hankekokonaisuutta. Iijoen vaelluskalojen luonnonkierron palauttamista…

13.03.2023
Maakuntavaltuusto valitsi Jussi Rämetin Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajaksi

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto piti ylimääräisen kokouksen Oulussa, Hotelli Lasaretissa, maanantaina 13.3.2023. Maakuntavaltuusto valitsi maakuntajohtajan virkaan filosofian maisteri Jussi Rämetin. Päätöksestä äänestettiin maakuntavaltuutettu Juha Hännisen esityksestä. Suljetussa lippuäänestyksessä Jussi Rämet sai 57 ääntä ja Tiina Rajala 13 ääntä. Rämet on toiminut Muhoksen kunnanjohtajana vuodesta 2021. Sitä ennen, vuodesta 2012, hän toimi Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtajana. Vuosina 2016–2017 hän oli Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan sijaisena, kun Pauli Harju toimi maakuntauudistuksen muutosjohtajana valtiovarainministeriössä. Keski-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajana Rämet työskenteli 2018–2019. Maakuntajohtajan virka tuli avoimeksi maakuntajohtaja Pauli Harjun eron myötä 1.4.2023 lähtien. Määräaikaan mennessä maakuntajohtajan virkaan tuli yhteensä yksitoista hakemusta. Pohjoisen ohjelman ja Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteiden vaikuttamistoimet Maakuntajohtaja Markus Erkkilä…