Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tiedotteet

tiedotteet

21.06.2022
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti kokouksen Haapaveden voimalaitoksella tiistaina 21. kesäkuuta. Maakuntajohtaja Pauli Harju nosti edunvalvonta-asioissa esiin toukokuun lopussa Kuusamossa pidetyn Barents-kokouksen, jossa käsiteltiin yhteistyötä ilman Venäjää sekä yhteistyörakenteiden ylläpitoa, Interreg-ohjelman EU-varojen uudelleen kohdistamisen ja sen edellyttämät toimenpiteet, valtiosihteerityöryhmän asettamisen Itä- (Pohjois) Suomen muuttuneen aseman vuoksi sekä Pohjois-Pohjanmaan Tervatyöryhmän toimenpiteet Hanhikiven ydinvoimalahankkeen keskeyttämisen vaikutusten arvioinnissa. Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnittelu vuosille 2023–2025 käynnistynyt Maakuntahallitus keskusteli talous- ja toimintasuunnitelman suunnittelukehyksistä. Maakuntahallitus hyväksyi kuntarahoitukseen neljän prosentin korotuksen maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Maakuntahallitus käsittelee elokuun kokouksessaan liiton toiminnan tavoitteet vuodelle 2023. Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 käsitellään maakuntahallituksessa 26.9.2022 ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Pohjois-Pohjanmaan…

20.06.2022
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti kokouksensa 20.6.2022 Oulussa.  Päivi Keisanen kertoi Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman laatimisen ajankohtaistilanteesta. Euroopan komission epävirallinen palaute maakuntien siirtymäsuunnitelmiin on saatu. Syyskuussa saataneen komission virallinen palaute siirtymäsuunnitelmiin, jonka jälkeen vuorossa on valtioneuvoston käsittely sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan muutos. Tämän hetken aikataulun mukaan loppuvuonna saataisiin komission hyväksyntä ja alueellisen toimeenpanon käynnistäminen alkaisi. Riitta Ilola esitteli ESR:n tilannekatsauksen ohjelmakaudelta 2014–2020. Kesäkuun 2022 tilanteen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on myönnetty noin 104 miljoonaa euroa ESR-hankerahoitusta. Rahoitettuja hankkeita ollut 340 kpl. Hankkeisiin on osallistunut 6642 pk-yritystä, 2579 muuta organisaatiota sekä noin 37500 henkilöä. Luvut eivät sisällä ylimaakunnallisia hankkeita. Pohjois-Pohjanmaalla hankkeiden päätoteuttajat…

15.06.2022
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti kevätkauden viimeisen kokouksen keskiviikkona 15. kesäkuuta Oulussa. Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi seuraavat ajankohtaiset esittelyt ja katsaukset: Toimitusjohtaja Janne Anttila Hiekkasärkät Oy:stä esitteli Arktinen meri -hankkeen toimintaa. Projektipäällikkö Anna-Riitta Sulander Naturpolis Oy:stä esitteli Ruka-Kuusamo-alueen matkailun kehittämishankkeet. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman 2022–2030 esitteli Pohjois-Pohjanmaan liiton kulttuurin erityisasiantuntija Auli Suorsa. Lue lisää täältä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi kertoi ajankohtaista maataloudesta, maaseuturahaston vuoden 2021 rahoituksista sekä maatalouden kriisipaketista. Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma (JTF-rahasto) Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman ja JTF-rahaston valmistelun tilannekatsauksen antoi Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen. EU-komissio on antanut toukokuussa epävirallisen palautteensa maakuntien oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmiin. Maakunnat viimeistelevät…

13.06.2022
Maakuntavaltuuston kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto piti kokouksen Oulussa, ODL Hyvinvointikeskuksen Wegelius-salissa maanantaina 13.6.2022. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.  Vuoden 2021 tilikauden tulos on 282 033,22 euroa ylijäämäinen. Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa liiton toiminnasta. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston uudet säännöt. Kehittämisrahaston sääntöjä on tarkennettu rahaston käyttötarkoituksen ja rahoituksen myöntämisen perusteiden osalta. Edellisten vuosien aikana ylijäämää on kertynyt yli 980 000 euroa. Maakuntavaltuusto päätti siirtää edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä 500 000 euroa kehittämisrahastoon. Pystyäkseen toimimaan asetettujen strategisten tavoitteiden ja tuleville vuosille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti liitto hankkii toiminnan toteuttamiseksi hankerahoitusta. Lähes kaikki hankerahoitus vaatii organisaatiolta omarahoitusosuuden, joista osa katetaan kehittämisrahastosta talousarvion tasapainottamiseksi. Maakuntavaltuusto…

23.05.2022
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti kokouksen Oulussa maanantaina 23. toukokuuta. Maakuntajohtaja Pauli Harju nosti edunvalvonta-asioissa esiin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelutilanteen ja Euroopan komissiolta saadun palautteen, TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelutilanteen sekä Hanhikiven ydinvoimalahankkeen keskeyttämisen työllisyysvaikutukset. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelu etenee Maakuntahallitus hyväksyi periaatteet Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen jatkovalmistelun pohjaksi. Vaihemaakuntakaavan tärkein taustaselvitys on TUULI-hanke, joka tuottaa uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsii ratkaisuja ympäristökysymysten ratkaisemiseen. TUULI-hankkeen aikana on toteutettu kattavat vuorovaikutusmenettelyt ja eri sidosryhmien näkemykset on otettu huomioon. Hankkeen aikana käydyt menettelyt eivät kuitenkaan korvaa maakuntakaavaprosessin aikana toteutettavaa vuorovaikutusta. Vaihemaakuntakaavan aikana osallistamisen kautta maakunnan jäsenkunnilla ja eri toimijoilla…

19.05.2022
Iida Hyvärinen Muhokselta valittiin nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi

Maakuntahallituksen maaliskuussa 2022 nimeämä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto piti järjestäytymiskokouksen Oulussa torstaina 19.5.2022. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Iida Hyvärinen Muhokselta. Kaikkiaan seitsemän jäsentä tavoitteli puheenjohtajuutta. Myös varapuheenjohtajista äänestettiin, sillä kahta paikkaa tavoitteli yhdeksän jäsentä. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Leevi Sippola Haapajärveltä ja 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Liina Mäkelä Oulaisista. POPNUVA-hanke edistää nuorten osallisuutta POPNUVA-hanke on käynnistynyt syksyllä 2020 edistämään pohjoispohjalaisten nuoren kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Hanke toimii kuluvan vuoden loppuun saakka. Hankkeessa tuetaan maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymistä ja sen toimintaa. Pohjois-Pohjanmaan nuorisofoorumia valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ovat keskustelleet maakunnallisen nuorisofoorumin järjestämisestä syksyllä 2022. Tilaisuuden suunnittelua varten perustettavaan…

18.05.2022
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin keskiviikkona 18. toukokuuta Rokualla, joka on keskeinen Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämiskohde. Kokouksen aluksi maakuntajohtaja Pauli Harju kertoi lyhyesti JTF-kokonaisuuden sekä rajaohjelmien tilanteesta. Tämän jälkeen Humanpolis Oy:n va. toimitusjohtaja Mikko Kiuttu esitteli videotervehdyksessään Rokuan kehittämistä ja hanketoimintaa. Kiuttu korosti kehittämishankkeiden merkitystä. Keskustelu jatkui paikan päällä projektipäällikkö Mari Saastamoisen kanssa.   Pohjois-Pohjanmaan liitolle yli 2,5 miljoonaa euroa myöntämisvaltuutta  Maakunnan yhteistyöryhmä päätti siirtää Pohjois-Pohjanmaan liitolle 2 516 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuutta.    Muut asiat  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ja Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusten haku Pohjois-Pohjanmaan liitosta on nyt…

05.05.2022
Mihin unohtui koko Suomen väyläverkon kehittäminen?

Valtion väyläverkon investointiohjelma ei huomioi pohjoisen Suomen tarpeita eikä tunnista tulevaisuuden mahdollisuuksia. Pohjois-Pohjanmaan liitto on pettynyt Väyläviraston virkamiesesitykseen investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030. Ohjelma jättää täysin huomioimatta pohjoisen Suomen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet sekä koko Suomen huoltovarmuuden. Investointiohjelma ei toteuta pohjoisen Suomen osalta Liikenne12 -suunnitelman mukaisia tavoitteita saavutettavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden osalta. Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan investointiohjelmassa tulee huomioida merkittävästi muuttunut toimintaympäristö ja sen pohjoisten yhteyksien elintärkeä rooli huoltovarmuudessa, kansainvälisessä liikennepolitiikassa ja kansainvälisessä logistisessa asemassa. Pohjoisen Suomen osalta on investointiohjelman jatkovalmistelussa huomioitava erityisesti pääradan Ylivieska–Oulu-yhteysvälin kehittäminen aloittaen Liminka–Oulu-kaksoisraiteen rakentamisella sekä investoinnit valtatien 4 kehittämiseen. ”Pohjois-Suomessa meneillään ja vireillä olevien elinkeinoelämän investointien tulisi näkyä…

03.05.2022
Pohjoisen Suomen tulevaisuuskatsaus – pohjoinen on tärkeä koko Suomen kasvun, huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta

Pohjoisen Suomen kunnat, maakuntaliitot ja kauppakamarit ovat julkistaneet tulevaisuuskatsauksen, joka käsittelee pohjoisen merkitystä, huoltovarmuutta, turvallisuutta ja kasvun mahdollisuuksia. Perinteisesti ministeriöt ovat julkaisseet vaalikauden lopulla tulevaisuuskatsaukset, näkemykset toimialaansa koskettavista ilmiöistä. Tässä samassa eteenpäin katsovassa hengessä on valmisteltu arvio pohjoisen tulevaisuudesta, jossa näkökulma on Suomen aluetta laajempi. Katsauksen nimi on ”Pohjoisen tulevaisuuskatsaus – Suomen sampo ja portti länteen”. ”Kyseessä ei ole yksityiskohtainen listaus alueen edunvalvonnan tavoitteista tai hankkeista vaan yleinen näkemys niistä vahvuuksista ja kehityskuluista, joita erityisesti valtion taholla olisi perusteltua ottaa huomioon ja hyödyntää koko maan parhaaksi. Kyseessä on keskustelun avaus ja perustelu pohjoisen näkökulman huomioiseksi kansallisessa päätöksenteossa. Katsauksessa kannustetaan myös…

27.04.2022
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui 27.4.2022 Oulussa. Kokouksessa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta esitteli Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2022–2025. Lisätietoja maakuntaohjelmasta Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta esitteli maaseuturahaston tilastoja vuodelta 2021 sekä maatalouden huoltovarmuuspakettia. Koontitunnukset käyttöön hankkeiden rahoittamisessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021–2024 kehittämisteemat ja painopisteet on eritelty koontitunnuksiksi seurannan järjestämiseksi. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ajankohtainen tilanne Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sekä JTF-rahaston ajankohtaisista asioista. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman hyväksymistä Euroopan komissiossa odotetaan Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta 12.5. 2022 pidettävään avaustilaisuuteen mennessä.  EURA 2021…